Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT INNONET Seminář Inovační potenciál ČR Praha, 5. 9. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT INNONET Seminář Inovační potenciál ČR Praha, 5. 9. 2012."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT INNONET Seminář Inovační potenciál ČR Praha, 5. 9. 2012

2 O sdružení CzechInno Zájmové sdružení právnických osob, základním cílem podpora inovačního podnikání v ČR. Naše poslání: všestranný rozvoj a podpora inovačních procesů podpora rozvoje instrumentů znalostní ekonomiky 21. století výkon role matchmakera mezi aktéry inovačního systému ČR: firmami jako tvůrci inovací a akademicko-vědeckými institucemi, které vytváří nové znalosti

3 Cíle činnosti sdružení CzechInno Cíli naší činnosti jsou primárně: Rozšiřování odborných znalostí v oblasti inovací Podpora znalostního transferu mezi výzkumnými a vzdělávacími institucemi a firmami Předávání znalostí a zkušeností z oblasti inovací Využití členství ve sdružení jako akvizičního nástroje pro získávání nových obchodních příležitostí a partnerství Propagace aktivního technologického rozvoje firem Podpora navazování neformálních vztahů v rámci projektu Inovační networking „InnoNET“ Sdružení právnických osob na podporu českého podnikání.

4 Projekt Projekt na podporu inovačního podnikání v ČR Cíle projektu Představit malé a střední podnikatele, tzv. „Vizionáře“, kteří dokázali inovativně zareagovat na současný hospodářský vývoj Oceňovat podnikatele – Vizionáře, kteří dokázali inovativně zareagovat na vývoj ekonomiky Umožnit sdílení inovačních best practices napříč podnikatelským prostředím. Pomoci těmto „Vizionářům“ s rozšířením jejich inovativního podnikání, služeb a produktů. Projekt i letos již tradičně vyvrcholí slavnostním večerem a předáním cen vybraným podnikatelům – Vizionářům 2012, kteří budou medializováni prostřednictvím České televize (CT 24) a dalších médií.

5 Spolupráce škol a firem – slabá místa Vyspělost ČR v objevech/vynalézání, ale horší zužitkování výsledků vlastního výzkum => výstupy VaV nejsou komerčně využívány Roztříštěnost vědecké a výzkumné činnosti => byznys se obtížně orientuje => jejich malá využitelnost Malá angažovanost byznysu => firmy nespatřují přidanou hodnotu v úzké spolupráci s VaV, kapacitně je zatěžuje Absence podnikatelských tendencí ve vědecko- výzkumných institucích => výstupy VaV mají akademickou, nikoli praktickou hodnotu Nedostatek financí na aplikovaný výzkum => finance jdou partikulárně do podpory VaV a do podpory podnikání, neexistuje efektivní financování spolupráce

6 Spolupráce škol a firem - příležitosti Akcentovat komerční využití výsledků výzkumu a vývoje Zvýšit potenciál využitelnosti výsledků VaV koncentrací těch, které mají nejvyšší komerční potenciál ZAPOJIT BYZNYS a ukázat mu jasný komerční efekt a přidanou hodnotu úzké spolupráce s VaV Vnést do vědecko-výzkumných institucí podnikatelského ducha Zaměřovat se na efektivní využití financí na podporu spolupráce VaV a firem

7 Spolupráce škol a firem – naše cesta Z výzkumů vyplývá: VaV financovaný z veřejných zdrojů vnímá jako klíčový pro své podnikání jen malá část firem => je nutné do VaV vtáhnout soukromý kapitál a akcentovat společný, tzv. kontrahovaný výzkum Akademické studie o komerční využitelnosti výsledků VaV jsou pro byznys nezajímavé a prakticky nevyužitelné => je nutné akcentovat příklady dobré praxe komerčního využití Byznys nemá zájem o působení odborníků ve firmách a školách jako instrumentu přenosu znalostí, ačkoli tento způsob zprostředkování je nejefektivnější => najít finanční podporu pro tyto aktivity Nejefektivnější cestou jsou vzájemné NEFORMÁLNÍ KONTAKTY => PROTO INNONET

8 Projekt Co je InnoNet Projekt Inovačních Networkingů – platforma pro vzájemné setkávání zástupců VaV institucí a byznysu Obsahem setkání výměna kontaktů, zkušeností, informací, best practices Cílová skupina: MSP s vysokým inovačním potenciálem a instituce podílející se na prvotním výzkumu a vývoji a vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje Návaznost na základní strategické dokumenty ČR: Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012-2020, Inovační strategie ČR, Strategie EU2020 a Národní program reforem, Koncepci podpory MSP aj..

9 Projekt Proč InnoNet Je nutné efektivně propojit VaV s byznysem a: vtáhnout soukromý kapitál a akcentovat společný výzkum akcentovat příklady dobré praxe komerčního využití výsledků VaV Je nutné propojit veřejnou správu s VaV a byznysem a: najít finanční podporu pro tyto aktivity NEJEFEKTIVNĚJŠÍ CESTOU JSOU VZÁJEMNÉ NEFORMÁLNÍ KONTAKTY.

10 Principy projektu InnoNet Cíle Vytvořit platformu pro vzájemné pravidelné kontaktování a komunikaci subjektů se vztahem k inovacím a inovačnímu podnikání Efektivně spoluvytvářet partnerství mezi sférou byznysu a subjekty z oblasti vědy a výzkumu za asistence veřejné správy Prostředky Výměna kontaktů Bezprostřední komunikace Sdílení informací Networking => NAVAZOVÁNÍ EFEKTIVNÍCH PARTNERSTVÍ

11 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST! David Kratochvíl, MBA předseda řídicí rady CzechInno – zájmové sdružení právnických osob Dukelských hrdinů 29 170 00 Praha 7 M: 774 220 272 kratochvil@czechinno.cz www.czechinno.cz


Stáhnout ppt "PROJEKT INNONET Seminář Inovační potenciál ČR Praha, 5. 9. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google