Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Česká asociace rozvojových agentur Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích Manfred Hellmich Praha 29. listopadu 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Česká asociace rozvojových agentur Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích Manfred Hellmich Praha 29. listopadu 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Česká asociace rozvojových agentur Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích Manfred Hellmich Praha 29. listopadu 2005

2 2 Aktuální úkoly regionálních rozvojových agentur a inovace Obsah Představení ČARA Spolupráce s AIP ČR Regionální inovační infrastruktura Úkoly rozvojových agentur Rozvojové bariéry

3 3 Představení ČARA ČARA je účelové sdružení 13 rozvojových agentur s krajskou působností, založené 19. února 1997. Její členské agentury jsou servisními organizacemi pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje. Poslání Přispět svým organizačním a odborným potenciálem k zavedení standardních postupů, osvědčených a používaných v členských zemích EU. Podněcovat ke spolupráci rozhodující instituce z veřejného i hospodářského sektoru na národní, krajské i místní úrovni.

4 4 Členská základna Rozvojové agentury s krajskou působností

5 5 Spolupráce s AIP ČR Zahájena v r. 1999 Od 24. 6. 2002 na smluvním základě Hlavním motivem bylo spojení úsilí a odborných kapacit k poskytování služeb v krajích. Od října 2003 vytvořena krajská zastoupení AIP ČR - Zmapování krajské inovační infrastruktury a přesvědčování institucí ke spolupráci. - Zlepšení informovanosti do krajů a zajištění zpětné vazby z krajů. - Spolupráce na aktualizaci Technologického profilu ČR. - Spolupráce na vytváření regionálních rozvojových dokumentů. - Mobilizace hlavních aktérů v krajích a motivace k podpoře inovací.

6 6 Spolupráce s AIP ČR Rozvojová agentura Rozvojová agentura

7 7 Spolupráce s AIP ČR

8 8 Regionální inovační infrastruktura Inovační infrastruktura - systém vztahů mezi jednotli- vými výzkumnými, vývojovými, výrobními, vzdělávacími, obchodními, poradenskými a dalšími specializovanými organizacemi vč. veřejné správy. Ochota a úroveň vzájemné spolupráce při prosazování a realizaci nových technických, hospodářských, organi- začních a sociálních řešení. Kraj bude prosperovat, pokud bude jeho inovační potenciál a infrastruktura jednotlivými aktéry intenzivně využívána ! To vyžaduje jasné odborné cíle, politickou podporu, ochotu ke spolupráci a koordinaci.

9 9 Rozhodujícím sektorem pro inovace je podnikatelský – jednotlivé firmy nebo jejich sdružení si podle své strategie, hospodářského stavu a situaci na trhu popř. jiných okolností rozhodují o způsobu a míře inovací. Odbornost, rozhodování a iniciativa firem je nezastu- pitelná a jen v určité míře ovlivnitelná. Významně ovlivnit zavádění inovací může vhodné podnikatelské prostředí, cílená intervence, chování a kontrola ze strany veřejné správy. Regionální inovační infrastruktura

10 10 Úkoly rozvojových agentur Koordinace krajských odborných skupin. Informační servis o podnikatelském, inovačním, sociálním a životním prostředí a veřejných dotacích (EU, ČR, …). Osvětová činnost a motivace ke spolupráci. Aktualizace vybraných částí Technologického profilu ČR. Iniciace zájmu o inovační podnikání a zprostředkování kontaktů na specializované instituce (AIP ČR, Společnost vědeckotechnických parků, Asociace výzkumných organizací, Společnost pro podporu transferu technologií, vysoké školy, zahraniční firn´my a sdružení …).

11 11 Úkoly rozvojových agentur Účast na vytváření regionálních inovačních strategií, programů a plánů a krajských koncepcí VaV. Účast na realizaci schválených inovačních dokumentů. Pořádání konferencí, seminářů, školení …. Spolupráce se specializovanými agenturami a organiza- cemi pro rozvoj podnikání ( AIP, CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism, NARP, hospodářské a agrární komory, Sdružení průmyslu a dopravy, Sdružení podnikatelů ČR …). Prezentace a propagace firem i a sdružení v tuzemsku i zahraničí.

12 12 Rozvojové bariéry Bariery při realizaci inovačních strategií Současnou prioritou hospodářského rozvoje v ČR i v krajích je podpora vzniku nových pracovních míst nebo jejich udržení. Podpora inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti, výnosů a přizpůsobení se trhu je sice politicky prokla- mována, ale už méně prakticky aplikována. Inovace jsou některými stále vnímány jako redukční faktor zaměstnanosti, přesto že udržují pracovní místa a mohou vyvolat další pracovní příležitosti.

13 13 Děkuji za pozornost Další informace o ČARA získáte na http://www.cara.cz Přeji jménem 13 členských agentur hezký den


Stáhnout ppt "1 Česká asociace rozvojových agentur Regionální inovační infrastruktura a inovační proces v krajích Manfred Hellmich Praha 29. listopadu 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google