Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie podniku v globálním světě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie podniku v globálním světě"— Transkript prezentace:

1 Strategie podniku v globálním světě
RaVys – Strategie I

2 Globální svět - zákazník –podnik
globálním trh nabídky a poptávky potřeby globálního zákazníka obchodní strategie globálního zákazníka globální konkurence globální nabídka outsourcingu Globální zákazník Globální procesy Globální podnik

3 Globální svět dnes = KRIZE !!??
Co to znamená – ohrožení nebo příležitost????? Záleží na tom, jaká je vaše Strategie + inovace + systém řízení podniku

4 Současná fáze vývoje systémů řízení (M. Zelený) I
Současná fáze vývoje systémů řízení (M. Zelený) I. – Důraz na konečný produkt II. – Důraz na proces (TQM..) III. – Změny procesů – reinženýring, procesní podnik IV. – Rozšířený proces – sítě dodavatelů, supply management V. – Redistribuce procesů – outsourcing VI. – Re. fáze - Recycle. Recover. Reduce. Reuse. Remanufacture. Redeploy. Innovate. Life-cycle

5

6 VI. Fáze vývoje systémů řízení:
Výrobní proces je rozšířený o dodavatelské i spotřebitelské sítě, některé operace a subprocesy jsou geograficky distribuovány (outsourcing), atp. Hlavním rysem je ovšem recyklace již použitých výrobků a jejich demontáž pro záchranu a znovupoužití vstupních materiálů a surovin. Současně s recyklací probíhá i adaptace a obnova potřebných znalostí (koordinace procesů). Výsledkem je koncepce neustále se učícího, sebeobnovujícího podniku, který minimálně zatěžuje prostředí, je úsporný v energii, materiálu i lidské práci, a otvírá možnosti novým podnikatelským modelům, výrobkům a službám.

7 VNÍMÁNÍ PODNIKÁNÍ JAKO SLUŽBY VEŘEJNOSTI
PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého podnikatelského záměru lidský potenciál v daném prostředí svého podnikání VNÍMÁNÍ PODNIKÁNÍ JAKO SLUŽBY VEŘEJNOSTI

8 BEZ ZNALOSTÍ NENÍ VÝKONNOST
PODNIK Forma naplnění podnikatelského záměru podnikatele Soustava řízení podniku naplňuje podnikatelský model Princip spolupodnikání podnikatele a zaměstnance umožňuje seberealizaci oběma stranám současně BEZ ZNALOSTÍ NENÍ VÝKONNOST

9 Principy řízení v globálním světě
Strategie podniku (Str. cíle a ukazatele) Lidé – Znalosti - Procesy Výkonnost (měření, kontrola)

10 Podnik jako živý organismus
Spolutvůrci systému řízení podniku a strategie podniku jsou hlavně lidé a jejich znalosti, schopnosti a vlastnosti

11 Podnik jako živý organismus – úloha lidí
Flexibilita Loajalita Znalosti Lidé Inovativní myšlení Schopnosti Kreativita Dovednosti Vlastnosti

12 Podnik jako živý organismus
Komplexní model pro zajištění Životního cyklu podniku, který je založen na trvalé integritě Strategického, Podnikatelského, Znalostního a Realizačního prostředí podniku. Model podniku vychází ze znalostí a dovedností lidí pracujících ve 4 základních strategických dimenzích Životního cyklu podniku Z-I-P-F.

13 Prostředí podniku podnikatelské strategické znalostní realizační

14 Životní cyklus podniku
Zákazník stimuluje inovace, inovace modifikují procesy, realizace procesů vede k finančním výsledkům, které měří náš úspěch v uspokojování zákazníka a celý cyklus ZIPF se tak opakuje.

15

16 Integrovaný systém řízení podniku v jeho životním cyklu
Z: CRM, iCRM, PR I: KM, znalostní účty, rozvoj podnikání, e-learning, KEH, SIM P: procesní řízení, kontinuální reinženýring, optimalizace procesů, logistika, podnikatelské améby, kvalita F: finanční řízení, plánování, reporting, controlling (metody ABC, ABM), ukazatele výkonnosti, zisk, přidaná hodnota, kapitálová výnosnost PKI: informační (IS) a komunikační prostředí spojuje on-line manažery, zaměstnance a projekty

17 Podnik jako živý organismus - principy
Integrovaný systém řízení zabezpečující: Flexibilitu – schopnost přijímat a implementovat změny v Životním cyklu podniku ve všech jeho strategických dimenzích Vytváření inovačního cyklu podniku ve všech jeho strategických dimenzích

18 Podnik jako živý organismus - principy
Trvalou odolnost podniku vůči globálnímu konkurenčnímu prostředí Trvalé a pravidelné měření a zvyšování výkonnosti podniku ve všech jeho strategických dimenzích Kontinuální řízení znalostí v podniku ve všech jeho strategických dimenzích

19 Podnik jako živý organismus - principy
Kritickým faktorem změny firemní kultury jsou - lidé: Spolupráce – horizontální i vertikální, tým Spoluúčast – podíl na rozhodování, sdílení hodnot Spoluzodpovědnost – přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí Úspěch změny firemní kultury musí být řízen Top managementem a přijímán zaměstnanci ve všech úrovních podniku.

20 Podnik jako živý organismus – principy
Samoreprodukční Integrovaný Výkonově progresivní Podnik Konkurenceschopný Flexibilní Znalostní Inovativní Procesní

21 Podnik jako živý organismus vývojové etapy z manažerského pohledu
ŘÍZENÍ PODNIKU DLE VÝKONNOSTI ZIPF ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ PROCESNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKEM Standardní podnik řídí se tak, jak ,,umíˇ“ FINANČNÍ ŘÍZENÍ

22 Srovnání systémů řízení společnosti

23

24

25

26

27 Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.
Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.


Stáhnout ppt "Strategie podniku v globálním světě"

Podobné prezentace


Reklamy Google