Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definovat pojmy z oblasti hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definovat pojmy z oblasti hodnocení"— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ VÝKONU V KONTEXTU Ing. Alena Sukopová personalista GiTy, a.s.

2 Definovat pojmy z oblasti hodnocení
Cíl prezentace: Definovat pojmy z oblasti hodnocení Druhy hodnocení Pravidla hodnocení Efekty hodnocení Seznámit kolegy s tím co se osvědčilo firmě GiTy Shrnout základní momenty pro implementaci hodnocení do vlastní firmy

3 Co už o hodnocení víte? (max. 5 minut)
ANKETA

4 Situace stvořené pro hodnocení:
Výběrové řízení – nábor Tvorba nového pracovního týmu Ukončení logického pracovního celku Adaptace Období Projekt

5 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE HODNOCENÍ:
Reporting Assessment centra Development centra Personální audit Hodnotící pohovory dlouhodobá aplikovatelnost v běžném firemním procesu APOD.

6 HODNOTÍCÍ POHOVORY jako NÁSTROJ KOUČOVÁNÍ:
1) Součást operativního řízení - úkoly „ úkol byl udělán výborně….“ „co myslíš, že Ti nejvíce pomohlo k takovému výsledku?..“ -> hodnocení výkonnosti – MĚSÍČNĚ, popř. KVARTÁLNĚ 2) Periodický proces – dlouhodobé, rozvojové hod. „ Ty jsi v této oblasti výborný…“ „ ...jak chceš dál rozvíjet své schopnosti?....“ -> hodnocení osobnosti – X-KRÁT ROČNĚ

7 PRINCIP A POŽADAVKY HODNOCENÍ V PERIODĚ
SYSTÉM HODNOCENÍ JE PŘEDEM ZNÁM je známo, co je hodnoceno pozitivně a co negativně PRAVIDELNOST – x-krát ročně (nadřízený a podřízený) SKUTEČNÝ PRACOVNÍ VÝKON VŮČI POŽADOVANÉMU ZAMĚŘENÍ NA PODPORU A ROZVOJ PRACOVNÍKA společná formulace závěrů hodnocení

8 PRINCIP A POŽADAVKY – pokračování
ORIENTACE VÍCE NA POZITIVA (bránit frustraci) žádné překvapování, srážení protivníka na kolena apod. VYUŽÍT METODY SEBEHODNOCENÍ NEZÁVISLOST NA MINULÉM HODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ ZÁVĚRŮ A STANOVENÍ ÚKOLŮ PRO OBA VYUŽÍT VÝSLEDKY PRO ZLEPŠENÍ ČINNOSTI FIRMY

9 PRINCIP A POŽADAVKY – pokračování
PÍSEMNÁ FORMA VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ jednotnost materiálů v rámci firmy, aby bylo možné provést srovnání mezi útvary VYSVĚTLENÍ DŮVODU PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ORGANIZACE POHOVORU připravit se a znát celou problematiku hodnocení a hodnoceného soukromí a omezení možnosti vyrušování APOD.

10 SYSTÉM ŘÍZENÍ VE FIRMĚ GiTy:
Z: CRM, iCRM, procesní marketing (zákazník) I: KM, znalostní účty, rozvoj podnikání, e-learning (inovace) P: procesní řízení, kontinuální reinženýring, optimalizace procesů, logistika, podnikatelské améby, kvalita (proces) F: finanční řízení, plánování, reporting, controlling (metody ABC, ABM), ukazatele výkonnosti, zisk, přidaná hodnota, kapitálová výnosnost (finance)

11 VSTUPNÍ UKAZATELE HODNOCENÍ:
Strategie firmy – strategické cíle BSC vydefinování strategických cílů, které vymezují prostor pro způsob jejich dosažení Z – I – P – F Koncepce útvarů – útvarové cíle BSC vychází ze strategických cílů definují již konkrétní cíle a úkoly útvaru pro jejich dosažení (čas, zdroje – lidské, předmět)

12 VSTUPNÍ UKAZATELE HODNOCENÍ - pokračování:
Reporting plnění provozních úkolů Osobnostní potenciál – lidská rovina přístup k práci sebevzdělávání loajalita, motivace APOD.

13 Co se v oblasti hodnocení osvědčilo firmě GiTy?
získat podporu nejvyššího vedení přesvědčit management vlastním zážitkem – pilotní projekt ŘLZ (popř.externí podpora) citlivě komunikovat projekt v rámci firmy nedovolit výjimky (srovnatelnost výstupů)

14 Co se osvědčilo firmě GiTy? - pokračování
rozlišovat cíl hodnocení (rozvoj, výběr, získání zpětné vazby apod.) netrvat na provázání hodnocení na odměňování pojmout pohovory motivačně („ teď máte prostor“) informovat a nastínit plány s útvarem a jednotlivci

15 EFEKTY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ
zpětná informace o kvalitě přijímacího řízení stejná pravidla pro všechny – spravedlnost vzájemné pochopení a získání zpětné vazby formulace návrhů na zlepšení činnosti firmy získání podkladů pro finanční ohodnocení

16 EFEKTY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ
ucelené shrnutí výkonu v daném období stanovení nových ambiciózních cílů formou dohody získání podkladů pro vzdělávání a rozvoj získání podkladů pro povyšování a přemisťování identifikace klíčových lidí (stabilizace know-how) identifikace hodnot zaměstnanců (motivace) navázání zaměstnaneckých výhod

17 SHRNUTÍ: existuje více nástrojů hodnocení hodnotící pohovory jsou komplexní a systematické před hodnocením je nutný interní marketing pilotní projekt je podmínkou pro odladění obsahu nabídka pomocné ruky od ŘLZ ve vlastním procesu sladit očekávání od hodnotícího pohovoru vyvarovat se chyb u vlastního pohovoru vyhodnocovat efekt a ladit obsah s uživateli

18 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Definovat pojmy z oblasti hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google