Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLÁNOVACÍ PROCESY, DRUHY PLÁNOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLÁNOVACÍ PROCESY, DRUHY PLÁNOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 PLÁNOVACÍ PROCESY, DRUHY PLÁNOVÁNÍ
Hana Beranová, Lucie Frýdová, Alexandra Ředinová

2 CO JE TO PLÁNOVÁNÍ? Plánování je proces stanovení cílů řízené činnosti, vhodných cest a prostředků k jejich dosažení v určitém stanoveném čase.

3 LOGIKA PLÁNOVACÍHO PROCESU

4 POSTUP TVORBY PLÁNU stanovení základního cíle
vymezení možných cest k dosažení tohoto cíle zvolení jedné, nejpřijatelnější varianty vedoucí k dosažení cíle

5 Druhy cílů Cíle hlavní Cíle vedlejší
v soustavě cílů jsou nadřazeny nad všechny ostatní při tvorbě plánu nesmí chybět Cíle vedlejší rozpracovávají cíle hlavní a jsou jim podřazeny- tzv. STROM CÍLŮ

6 ČLENĚNÍ PLÁNŮ dlouhodobé – více než 5 let střednědobé – 1 až 5 let
A) z časového horizontu dlouhodobé – více než 5 let střednědobé – 1 až 5 let krátkodobé – 1 rok

7 ČLENĚNÍ PLÁNŮ strategického plánování taktické plánování
B) z hlediska charakteru rozhodovacího procesu strategického plánování taktické plánování operativní plánování

8 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
navazuje na strategické cíle podniku má dlouhodobý charakter je realizováno top manažery

9 TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ směřuje k uskutečnění strategických plánů
konkretizují se při něm cíle a způsoby jejich dosažení odpovídají mu plány na úrovni organizačních článků podniku

10 OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ vychází z taktického plánování a konkrétních známých podmínek má krátkodobý charakter

11 ČLENĚNÍ PLÁNŮ C) dle věcné náplně D) dle účelu
např. uzpůsobování strategických plánů pro potřeby investora

12 ŘÍDÍCÍ PYRAMIDA A PLÁNY

13 Postup při tvorbě strategie plánů
stanovení základních předpokladů chování firmy stanovení strategických cílů firmy stanovení základní podnikatelské pozice firmy (SWOT ANYLÝZA)

14 Analýza silných a slabých stránek podniku
SWOT Analýza silných a slabých stránek podniku

15 POSTUP PŘI TVORBĚ STRATEGIE PLÁNU
návrh variant podnikatelských strategií: Při již existujícím výrobku - strategie nízkých nákladů - strategie diferenciace - strategie ohniska tržní mezery

16 POSTUP PŘI TVORBĚ STRATEGIE PLÁNU
Při prosazování nového výrobku - ofenzivní strategie: „být nejlepší“ - mírně ofenzivní strategie: umění se přizpůsobit - defenzivní strategie: udržení pozice na trhu - zůstatková strategie: zaměřena na přežití

17 POSTUP PŘI TVORBĚ STRATEGIE PLÁNU
Zpracování strategie výrobkového portfolia - spočívá se stanovení pozice jednotlivých výrobků na trhu Vypracování a sladění dílčích strategií Výběr optimální varianty komplexních strategických plánů

18 Formulace komplexního strategického plánu a sestavení rozpočtu
Rozpočet Cash flow Investiční rozpočet Rozpočet vlastních a cizích zdrojů

19 ZÁVĚR Strategický plán je někdy označován jako podnikatelský plán. Ten bývá potom rozpracován na jednotlivé plány. Každý podnikatelský plán je spojen s určitým rizikem při realizaci.

20 ZDROJE Ekonomie stručný přehled, Jana Švarcová a kolektiv
Management a organizování podniku, Dědina J., Čejka J. Teorie řízení, Hron J. Management, Bělohlávek F., Košťan P., Šuleř O.

21 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "PLÁNOVACÍ PROCESY, DRUHY PLÁNOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google