Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_03/A4 Autor Ing. Liběna Krchňáková Období vytvoření Říjen 2012 Ročník/věková kategorie 4. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Marketing, strategie, taktika, operativa, plánování, marketingový systém řízení, analýza. Anotace Prezentace je zaměřena systém řízení marketingu. Zmiňuje jednotlivé etapy, nástroje, strategie. V závěru jsou nastíněny otázky k zamyšlení a diskusi.

2 Marketingový systém řízení
CZ.1.07/1.5.00/ Marketing Marketingový systém řízení Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky.

3 Strategický systém řízení
Vize, poslání, cíle (SMART) Analýzy (SWOT, PEST, BCG, …) Srovnání představ a analýz, korekce cílů Formulace a výběr strategie, rozpracování do taktických a operativních plánů Implementace = realizace plánů Kontrola a hodnocení výsledků, návrh změn

4 Strategie Schéma, které naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Přehled možných kroků a činností. Směr, který bude podnik sledovat v určitém časovém období Vede k nejúčinnější alokaci zdrojů

5 Marketingový systém řízení
Je součástí celopodnikového plánu Zaměřuje se na dosažení perspektivních marketingových cílů V rámci konkrétního marketingového prostředí Uvědomělá orientace na trh a zákazníka a plné uspokojení jeho potřeb

6 Principy strategického plánování
Princip permanentnosti Princip variantnosti Interdisciplinární tvůrčí přístup Vědomí práce s rizikem

7 Plánovací etapa strategického marketingu
Zahrnuje 3 kroky: situační analýza, stanovení marketingových cílů, formulování marketingových strategií.

8 Situační analýza = nestranné, systematické a důkladné zkoumání:
vnitřní situace podniku postavení podniku v daném prostředí ve třech časových horizontech: dosavadní vývoj současný stav o dhad možného budoucího vývoje.

9 Vybrané typy analýz SWOT analýza (silné, slabé stránky, příležitosti, ohrožení) PEST analýza (činitelé trhu) portfolio analýzy: BCG, GE (portfolio produktů, podnikatelských jednotek...)

10 Formulování marketingových cílů
Na základě analýzy podnik přikročí k určení specifických cílů pro dané plánovací období. S M A R T

11 Formulování marketingových strategií
Základní směry vedoucí ke splnění cílových úkolů. Prostředky, pomocí kterých bude vytyčených cílů dosaženo. Základní rámec, uvnitř kterého podniky uskutečňují nejlepší volbu postupu.

12 Typy strategií Existuje mnoho druhů a typů strategií. Philip Kotler ve svých publikacích shrnuje strategie do 3 základních typů: nákladová priorita, diferenciace, ohnisko soustředění.

13 Nákladová priorita snaha o minimalizaci nákladů na výrobu a distribuci
cenové podkročení konkurence dosažení vyššího tržního podílu

14 Diferenciace = odlišení dosažení dokonalého výkonu v oblasti
těžko může být vedoucím podnikem ve všech oblastech (technologie, design, cena…) využívá ty silné stránky, které mu poskytují konkurenční výhodu.

15 Ohnisko soustředění Podnik neusiluje o celý trh.
Soustředění se na co nejlepší poznání potřeb úzkých segmentů. Snaha o získání vedoucího postavení v ceně nebo jiné odlišné oblasti zájmu užšího okruhu zákazníků.

16 Otázky k zamyšlení Uveďte příklady podniků realizujících:
strategii nákladové priority strategii diferenciace strategii ohniska soustředění

17 Zdroje: Dědková, J. Strategický marketing, přednáška. Liberec, Technická univerzita v Liberci, Houška, P. Marketingová strategie vybraného podniku, bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita Brno, Šajdlerová, I., Konečný, M. Základy managementu, učební text. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.

18 Děkuji za pozornost Ing. Liběna Krchňáková OA Ostrava-Poruba


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google