Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy správních činností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy správních činností"— Transkript prezentace:

1 Základy správních činností

2 Činnost veřejné správy
Plánování Organizování Rozhodování a řízení Kontrola

3 Plánování Plánování je činnost, která stanovuje a formuluje aktivity nezbytné k dosažení a splnění cílů Jedná se o činnost, která slouží v popisu toho, kde jsme a kde bychom chtěli být v budoucnu Součástí plánování je strategie a taktika

4 Členění plánů Dle obsahového hlediska Dle časového hlediska
Personální zajištění Finanční – plány peněžitých prostředků Materiální (suroviny, paliva, energie) Dle časového hlediska Dlouhodobé (5 a více let) Střednědobé (2-4 roky) Krátkodobé (kratší 1 roku) Dle hierarchie řídících orgánů Ústřední orgány Středně řídící Nejnižší řídící

5 Organizování Organizační řád Organizační struktura
Důležitost Časová návaznost Posloupnost - návaznost Organizační struktura Hierarchie Kompetence Způsob obsazení rolí Státní správa – jmenování a schvalování Samospráva – voleni do funkcí

6 Organizační struktury
Horizontální – stejné útvary si jsou rovny, mají stejnou odpovědnost a jednoho nadřízeného Vertikální – jsou řízeny stupňovitě Jiné organizační struktury

7 Zásady organizování Vedoucí zodpovídá za svěřený úsek a personál
Řadový zaměstnanec má jednoho nadřízeného

8 Rozhodování Rozhodování znamená volbu mezi více alternativami řešení
Rozhodujeme o tom Co bude předmětem výkonu Kdo proveden výkon Kdy se výkon provede Jak se výkon provede Jakými prostředky se výkon provede

9 Kdo rozhoduje Ve veřejné správě rozhoduje management (vedoucí pracovníci) Ministr Tajemník Vedoucí referátu Vedoucí odboru Vedoucí oddělení Vedoucí komise Předseda komise

10 Možné způsoby rozhodování
Rutinní a intuitivní Analytické a tvořivé Kritické a kompromisní Rozhodování je ovlivněno Zákonem Informovaností Osobními hodnotami vedoucích zaměstnanců Vzděláváním Finančními prostředky Časovým faktorem

11 Řízení a jeho formy Autoritativní (řídí se prostřednictvím rozkazů, příkazů a nařízení) Demokratické (většinové, účast celého kolektivu) Liberální (uvolněné, nakloněné reformám podřízených, shovívavě, smiřlivé)

12 V oblasti veřejné správy existují formy řízení
Řízení exekuční Notářské řízení Insolventní řízení Přestupkové řízení Občanské soudní řízení Trestní soudní řízení Správní řízení

13 Kontrola Kontrola je zjišťování odchylky od ideálního stavu věci nebo odchylek od naplánovaného stavu věci, nebo stavu, který je dán normou (zákonem) V záporných hodnotách svědčí o nedostatku (chybě) V kladných hodnotách svědčí o přebytku (úspěchu)

14 Členění kontrol Podle toho, kdo kontrolu provádí (sebekontrola, kontrola vedoucí, kontrola týmová, vnější a vnitřní) Podle místa (na místě samém, mimo kontrolované místo) Podle času (předběžná kontrola jako prevence, průběžná kontrola, následná a opětovná kontrola po dokončení činnosti) Podle délky trvání (nepřetržitá, namátková, opakovaná) Podle obsahu (forézní, finanční, materiální, technická, fyzická) Podle rozsahu (souhrnná, dílčí, výběrová, namátková)

15 Kontrolní orgán (vnější kontrola)
Oznamuje zahájení a ukončení kontroly Pořizuje zápis (protokol) Nezasahuje přímo a bezprostředně do systému kontrolované organizace Výsledky kontroly poskytuje vedoucím zaměstnancům, nadřízeným, vedení vyšších orgánů Při zjištění nedostatků je zahájeno správní řízení, v případě závažných nedostatků může být zahájeno trestní stíhání.

16 Inspekční kontrola Česká inspekce životního prostředí
Česká školní inspekce Drážní inspekce Státní energetická inspekce Státní úřad inspekce práce Státní zemědělská a potravinářská inspekce Dopravní inspekce Požární inspekce Česká obchodní inspekce Hygienická služba

17 Práce ve skupinách Vytvořte skupiny (max. 3 osoby) zvolte si jednu z inspekcí uvedených na předchozím snímků a zkuste se zamyslet nad jejich: Funkcí Vykonávanými činnostmi Koho a jakým způsobem mohou kontrolovat HODNĚ ZDARU!


Stáhnout ppt "Základy správních činností"

Podobné prezentace


Reklamy Google