Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace Státní správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace Státní správy"— Transkript prezentace:

1 Organizace Státní správy
J.Kožiak Organizace Státní správy

2 Státní správa Administrativní činnost – správa – realizace moci výkonné Věcí veřejných Vykonávaná státním orgánem Z veřejných zdrojů Státní správa = Veřejná správa – samospráva Funkční x Institucionální pojetí

3 Základní rysy státní správy
Zřízena a měněna právními předpisy Formalizovanost Pevná a jednotná soustava orgánů Profesionální úřednický aparát Hierarchická struktura – vztahy nadřízenosti a podřízenosti

4 Koncentrace a centralizace
Decentralizace – přenos řídících a kontrolních pravomocí, odpovědnosti Dekoncentrace – agenda rozdělena mezi více orgánů Vertikální (Funkční, instanční) Horizontální (věcná x místní)

5 Modely uspořádání státní správy
Hierarchický Participační Konzultativní

6 Charakteristika orgánu
Kolektivní x individuální Kolegiální x monokratický Pozice v soustavě státní správy Volený x jmenovaný

7 Soustava orgánů státní správy
Ústřední úroveň Vláda Ministerstva Další ústřední orgány Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů NKÚ, ČNB?

8 Ministerstva 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

9 Další ústřední orgány 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad.

10 Obecná soustava státních orgánů
Ministerstvo Krajský úřad Obecní úřad Pověřený S rozšířenou působností Běžný

11 Specializované orgány
Práce a sociální věci Úřady práce, Kontaktní místa státní sociální podpory ČSSZ, OSSZ Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce Technická inspekce Průmysl a obchod Krajský živnostenský úřad, živnostenské úřady Česká obchodní inspekce a 7 inspektorátů (pro dvojkraje) Výzkumné a zkušební ústavy

12 Specializované orgány
Finance Finanční ředitelství (8 – staré kraje), Finanční úřady Celní ředitelství (8 – staré kraje), Celní úřady Finanční Arbitr Vnitro Krajské a obecní úřady (odbory dopravy, matriky..) Policie ČR?

13 Specializované orgány
Obrana Krajská vojenská velitelství Zahraničí Velvyslanectví Generální a honorární konzuláty Stálé mise a stálé delegace Česká centra Styčné úřady, ekonomicko-kulturní kanccelář

14 Specializované orgány
Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Centrum dopravního výzkumu Obecní úřady – odbory dopravy Školství Česká školní inspekce, školní inspektoráty KÚ, OÚ odbory školství

15 Specializované orgány
Kultura Národní památkový ústav a jeho územní pracoviště Životní prostředí Česká inspekce životního prostředí a oblastní inspektoráty (10) Český hydrometeorologický ústav Správy národních parků Agentura ochrany přírody a krajiny – správy CHKO

16 Specializované orgány
Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond Pozemkový fond a jeho územní pracoviště Státní zemědělská a potravinářská inspekce a její inspektoráty (7) Česká plemenářská inspekce Státní rostlinolékařská správa a její oblastní odbory Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

17 Specializované orgány
Místní rozvoj ČUZAK, Zeměměřičské a katastrální inspektoráty, Katastrální úřady a pracoviště Stavební úřady a odbory výstavby OÚ a KÚ Zdravotnictví Státní zdravotní ústav Státní ústav pro kontrolu léčiv Hlavní hygienik, Krajské hygienické stanice a jejích územní pracoviště Ústav zdravotnických informací a statistiky


Stáhnout ppt "Organizace Státní správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google