Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Koncepce řízení projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Koncepce řízení projektů"— Transkript prezentace:

1 6. Koncepce řízení projektů
Procesní skupiny

2 ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných
Řízení projektů - 1 Řízení projektů je souhrn činností (umění ?): plánování, organizování, zajištění a řízení zdrojů za účelem vytvoření požadovaných projektových výstupů v souladu se zadanými nebo uznávanými principy standardy metodami a postupy obchodní etikou ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných

3 Přínosy řízení projektů
Lepší kontrola nad finančními, fyzickými a lidskými zdroji Zlepšení vztahů se zákazníky Zkrácení dob vývoje nových produktů, resp. služeb Snížení nákladů Dosažení vyšší kvality Zvýšená spolehlivost realizovaných produktů Zlepšení produktivity Zlepšení vnitřní komunikace Vyšší efektivita spolupráce podnikových útvarů Zvýšení pracovní morálky

4 Koncepce řízení projektů - 1
Převzetí do provozu PRINCE2, „Managing Successful Project“, 2009 100 % Fáze I % dokončení CO DĚLAT Schválení projektu Fáze III Vyhodno- cení proj. JAK TO DĚLAT Fáze II Fáze I čas Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení PMBOK Guide, PMI, 2004

5 Koncepce řízení projektů - 2
Struktura většiny metodik Postup realizace projektu, tj. popis činností v jednotlivých fázích projektu, rozdělené na fáze (několik, nejvyšší úroveň) činnosti (aktivity) úkoly (task) pracovní instrukce - někdy Úkol má Vlastníka (zodpovědného pracovníka) Vstupy (dokument nebo informace, nutné pro tvorbu výstupů) Výstupy (výsledek úkolu) Nástroje (pomocné nástroje, např. šablony, formuláře, kontrolní seznamy, příklady, SW aplikace aj.) Popis procesů na celém projektu (plánování, řízení..)

6 Koncepce řízení projektů - 3
Základní materiály (de facto mezinárodní standardy) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI PRINCE2, „Managing Successful Project with PRICE2“,London TSO, 2009

7 Procesní skupiny Řídící procesy Struktura procesních skupin
Popis procesních skupin Oblasti znalostí Dekomposice procesních skupin – příklad PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI

8 Řídící procesy - 1 Řídící procesy
Iniciační procesy – zahajují a schvalují projekt, resp. fázi Plánovací – definují a upřesňují projektové výstupy, vybírají nejvhodnější aktivity (a zdroje) pro splnění cílů projektu Výkonné (řídící) – koordinují pracovníky a další zdroje podle plánu Kontrolní – monitorují průběh projektu, dosažení projektových výstupů, identifikují odchylky od plánu Závěrečné (ukončovací) – shromažďují akceptace, formalizovaným způsobem ukončují fázi

9 Výkonné (řídící) procesy
Průběhy procesů Výkonné (řídící) procesy Množství aktivity Plánovací procesy Iniciační procesy Ukončovací procesy Kontrolní procesy začátek fáze čas konec fáze

10 Popis fází projektu - 1 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI

11 Popis fází projektu - 2 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI

12 Popis fází projektu - 3 v s t u p y Myšlenka
Vyřazení zdrojů z projektu Projektový tým Zapojení relevantních zdrojů zahájení Střední fáze realizace ukončení Plán Postup Schválení Definice Předání do užívání Záměr Akceptace v ý s t u p y (řídící) Podle PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI

13 Životní cyklus projektu a produktu
Podle PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI

14 Struktura procesních skupin
Procesní skupiny Iniciace, zahájení Plánování Řízení, koordinace Sledování, kontrola Ukončení Oblasti znalostí Proces A1 Proces C1 Proces A2 Proces B1 Proces C2 Proces D1 Proces E1 Proces C3 Proces E2 I II III

15 Popis procesních skupin
Procesní skupiny Iniciace a zahájení projektu zahájení projetu/etapy, vytvoření základní definice a jeho/její schválení Plánování vytvoření návrhu řešení, stanovení a udržování proveditelných plánů (scénářů), které zajistí, že projekt bude odpovídat odsouhlaseným požadavkům Řízení, koordinace Souhrn aktivit, zaměřených na realizaci plánovaných postupů a cílů. Koordinace osob a ostatních zdrojů, nezbytných k vytvoření požadovaných výstupů Sledování, kontrola pravidelné měření a sledování (monitorování) postupu projektu a relevantních plánů z hlediska cílů projektu, dodávek, času, nákladů a působících rizik Ukončení závěrečné procesy vedoucí k akceptování projektu/etapy

16 Oblasti znalostí - 1 Oblast znalostí = Ucelená část problematiky řízení projektů s popsanými požadovanými znalostmi, potřebnými vstupy a výstupy, nástroji a technikami)

17 Oblasti znalostí - 2 Hlavní Řízení integrace projektu
koordinace ostatních oblastí poznatků během celého životního cyklu projektu, změnové řízení řízení rozsahu projektu definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu řízení času v projektu odhad doby, potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu, zajištění včasného dokončení řízení nákladů příprava rozpočtu, jeho sledování a řízení řízení kvality zajišťuje, že projekt naplní stanovené potřeby

18 Oblasti znalostí - 3 Oblasti znalostí podpůrné (definují procesy, jejichž prostřednictvím dosahujeme cílů projektu) řízení lidských zdrojů efektivní nasazení lidí řízení komunikací generování, shromažďování, distribuce a ukládání informací o projektu řízení rizik rozpoznávání rizik, jejich analýza a reakce na ně řízení obstarávání pořizování zboží a služeb z externích organizací pro realizaci projektu

19 Dekomposice procesních skupin - příklad
Oblast znalostí Procesní skupiny/skupiny procesů Zahájení Plánování Provedení Sledování a kontrola Ukončení Řízení - integrace projektu Vytvoření charty projektu, vytvoření předběžného rozsahu projektu Vytvoření plánu řízení projektu Vedení a řízení vykonávání projektu Sledování a kontrola prací na projektu, integrované řízení změn Ukončení projektu - rozsahu projetu Plánování rozsahu,definice rozsahu, vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu, kontrola rozsahu - času na projektu Definice aktivit, seřazení aktivit, odhad potřebných zdrojů pro aktivity, odhad doby trvání aktivit, vytvoření časového plánu Kontrola časového plánu Dekomposice procesních skupin, přiřazení k oblastem znalostí – částečně dle Schwalbe K.


Stáhnout ppt "6. Koncepce řízení projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google