Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. Projekt – nástroj realizace změny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. Projekt – nástroj realizace změny"— Transkript prezentace:

1 12. Projekt – nástroj realizace změny
Řízení změn, ad hoc přístup Proces řízení změn

2 Realizace změn Potřeba změn je vyvolána požadavky trhu
obchodními potřebami podniku požadavky zákazníků technologickým pokrokem změnou legislativy sociálními potřebami požadavky vlastníků Vedení podniku musí rozhodnout, jak na tyto potřeby/požadavky/příležitosti bude reagovat

3 Řízení změn, ad hoc přístup - 1
Obchodní procesy Organizační útvar Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize N Řídící procesy rozhodnutí požadavek Vedení rozhodnutí Podpůrné procesy Útvar vývoje IT systému A Útvar vývoje IT systému B Útvar vývoje IT systému X Organizační útvar Často stávající stav

4 Řízení změn, ad hoc přístup - 2
Nedostatky zadávání požadavků – ad hoc přístup Požadavky jdou často přímo na řešitele Zohledňují často pouze pohled a zájmy požadujícího útvaru (nejsou koordinovány s požadavky ostatních útvarů) Není dostatečně analyzován dopad realizace požadavku na provoz stávajících i připravovaných aplikací, poskytované produkty a služby, personál, technické a další vybavení Požadavek většinou neobsahuje odhad náročnosti jeho realizace Požadavky jsou někdy upřesňovány,resp. měněny až v průběhu realizace nebo dokonce v průběhu pilotního provozu Některé požadavky jsou na úrovni idejí, nejsou ekonomicky a obchodně podložené Příčina Neexistuje jednoznačný a průhledný proces (s definovanými odpovědnostmi) pro přebírání požadavků na IT, jejich posouzení, přijmutí či odmítnutí, vykazování a posouzení přínosů jejich realizace

5 Proces řízení změn - 1 Obchodní procesy Řídící procesy
Organizační útvar Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize N Požadavek Řídící procesy strategie Vedení Change Management strategie Podpůrné procesy Útvar vývoje IT systému A Útvar vývoje IT systému B Útvar vývoje IT systému X Organizační útvar

6 Proces řízení změn - 2 Přínosy
Možnost efektivního provádění velkého množství změn bez kolizí, neúnosných rizik a event. předělávek Uplatnění celopodnikového přístupu při hodnocení oprávněnosti a efektivity jednotlivých požadavků, objektivní hodnocení vzájemných vazeb a dopadů mezi jednotlivými požadavky, probíhajícími i plánovanými projekty a okolím Zkrácení doby realizace změn a zvýšení kvality výstupů (zásadní zkvalitnění analytických fází, minimalizace nutnosti předělávek a dodatečných úprav) Vyhodnocování možných rizik, souvislostí a dopadů navrhovaných změn na klienty, kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb a produktů Zlepšení interní komunikace (mezi útvary i obory) Jednoznačná zadání projektů a jejich efektivní koordinace

7 Návrh řešení a analýza dopadů
Proces řízení změn - 3 RFC Change DB Request owner Přijetí, kontrola a monitorování Change manager TAT Change manager Návrh řešení a analýza dopadů Správa konfigurací Change manager realizovat po úpravě Request owner Evaluation & Decision Konfigurační DB odložit na … Rozhodovací subjekt RFC realizovat odmítnuto Change manager Řízení implementace změny Implementace změny Project Manager Request owner Protokol o předání Projekt

8 Proces řízení změn – 4 Základní činnosti
Přijetí, kontrola a monitorování RFC (Request for change) Analýza dopadů a návrh řešení RFC vliv na IT infrastrukturu, obchodní aplikace, současné IT služby, dokončované i plánované projekty, obslužný personál, kvalitu a schopnosti konečných uživatelů, potřebné prostory aj. odhady rizik spojených s požadovanou změnou Schvalování změny Rozhodnutí o realizaci, odložení nebo zamítnutí RFC Řízení schválené implementace změny, včetně Monitorování klíčových kroků při vývoji a zavádění změny Koordinace obnovy (plány návratu do stavu před změnou v případě vyskytnutí se závažných problémů, např. v IT prostředí) Akceptace realizované změny, ukončení RFC a jeho archivace

9 Proces řízení změn – 5 Role
Request Owner (oprávněný žadatel o změnu - vedoucí projektu, příslušný liniový vedoucí, správce produktu apod.) Předkládá a specifikuje požadavek na změnu Zdůvodňuje požadavek v celém procesu řízení změny Akceptuje realizovaný požadavek Je zodpovědný za veškerou komunikaci v oblasti své působnosti ohledně požadované změny, resp. dalších relevantních změn Change Manager (zodpovědný za řízení celého procesu řízení změn a koordinaci zdrojů v rámci procesu) Přijímá, kontroluje a eviduje relevantní požadavky na změny, spravuje databázi všech přijatých požadavků a průběžně monitoruje jejich stav Koordinuje přijaté požadavky co se týče rozsahu a časové posloupnosti Zajišťuje vypracování návrhů řešení požadavků (včetně analýzy dopadů) Předkládá technicky odsouhlasené návrhy k projednání a odsouhlasení příslušné autoritě (rozhodovací roli) Řídí postup realizace změny

10 Proces řízení změn - 6 Role – pokračování
TAT (Technical Advisory Team) je složený ze specialistů z různých oblastí a provádí analýzu dopadů navrhované změny a způsobu její předpokládané realizace na okolí (na projekty, obchodní činnost, infrastrukturu apod.) Rozhodovací subjekt Change Manager – rozhoduje o realizaci změn lokálního působení Change Decision Commetee (výbor, složený z ředitelů a manažerů, do jejichž oblasti působení bude mít realizovaná změna dopad). Rozhoduje o realizaci průřezových (komplexních) změn do finančního objemu xy mil. Kč. Vrcholové vedení - bude rozhodovat o realizaci strategických změn a o změnách, eskalovaných z úrovně Change Decision Commetee. Project manager řídí implementaci odsouhlasené změny projektovým způsobem využívá interní i externí dodavatele

11 Proces řízení změn – 7 RFC Proces řízení podnikových změn = nástroj koordinace projektů Request owner Přijetí, kontrola a monitorování Zadání projektu je dílčím výstupem procesu řízení změn Návrh řešení a analýza dopadů Koordinace aktivit zajištění zdrojů Fáze I realizovat po úpravě Request owner Evaluation & Decision odložit na … Rozhodovací subjekt Sponzor RFC realizovat odmítnuto Change manager Řízení implementace změny Implementace změny Project Manager Request owner Protokol o předání Projekt


Stáhnout ppt "12. Projekt – nástroj realizace změny"

Podobné prezentace


Reklamy Google