Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management"— Transkript prezentace:

1 Projektový management
2. přednáška

2 Řízení projektů v tradiční liniově řízené firmě
koordinace projektů Zdroj: A. Svozilová, PM Top manager Top manager Liniový manager Top manažer Liniový manager Top manažer Liniový manager Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka

3 Řízení projektů v projektově řízené společnosti
koordinace projektů Zdroj: A. Svozilová, PM Top manager Projektový manager Projektový manager Projektový manager Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka

4 Řízení projektů v maticově řízené společnosti
koordinace projektů Zdroj: A. Svozilová, PM Top manager Manažer projektových manažerů Liniový manager Liniový manager Liniový manager Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Proj. manažer Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Proj. manažer Pracovní jednotka Pracovní jednotka Pracovní jednotka Proj. manažer

5 Životní cyklus projektu
Projekt je prvek, který se v době své existence vyvíjí a nachází v různých fázích.

6 Definice Životní cyklus projektu je souborem obecně následujících fází projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. [A.Svozilová, PM]

7 Životní cyklus projektu
Vstupy Výstupy začátek konec přínosy Fáze projektu a projektové procesy (řídící a realizační činnosti)

8 Fáze projektu (IPMA) Předprojektová fáze Projektová fáze
studie příležitosti (opportunity study) studie proveditelnosti (feasibility study) Projektová fáze Poprojektová fáze Vyhodnocení průběhu projektu Vyhodnocení přínosů projektu

9 Obecné fáze projektu Zahájení – zakládá se projektový tým, výsledkem je dokumentace jasně definující projekt Analýza – analýza navržených řešení Syntéza – uspořádání činností do dílčích celků (etap) Optimalizace – výsledkem je směrodatný plán projektu.

10 Kompletace – oficiální vydání identifikační listiny projektu (ILP), kontraktace smluv se subdodavateli a dalšími partnery. Implementace – samotná realizace projektu dle ILP (zadávací dokumentace) Ukončení – projekt končí hodnotící zprávou o projektu

11 Fáze projektu

12 Obr.: Čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu

13 Obr.: Průběh nasazení lidských zdrojů v životním cyklu projektu

14 Obr.:Vliv zájmových skupin v životním cyklu projektu

15 WBS – struktura rozdělení prací (work breakdown structure)
Slouží k nalezení a zpřehlednění všech činností, potřebných k dosažení cílů projektu. Rozpad probíhá od nejobecnějších popisů k označení konkrétní činnosti

16 WBS – rozpad činností projekt

17 Logický rámec „Pomůcka“ při stanovování cílů projektu a současně podpora k jejich dosahování. Vyvinuta firmou Team Technologies. Principem je vzájemná provázanost základních parametrů projektu.

18 MLR Označení projektu Popis Objektivně ověřitelné ukazatele
Zdroje informací k ověření Vnější předpoklady a rizika Přínosy Cíle Výstupy projektu Aktivity projektu


Stáhnout ppt "Projektový management"

Podobné prezentace


Reklamy Google