Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jdeme do hloubky: týdenní report

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jdeme do hloubky: týdenní report"— Transkript prezentace:

1 Jdeme do hloubky: týdenní report
Praha, 1

2 Komponenty: identifikace stav výhled další informace 2

3 Identifikace projektu Název projektu (4x)
ke kterému projektu týdnu se report vztahuje Identifikace PM Projektový vedoucí (zodpovědná osoba) jméno PM Project manager u zákazníka / u dodavatele který projektový manažer projekt řídí Projektový manažer Identifikace autora reportu Identifikace času 3

4 Identifikace projektu Identifikace PM Identifikace času
Datum reportu (2x) datum reportu, reportované období ke kterému projektu týdnu se report vztahuje Identifikace období, za které se report podává 4

5 Semafor dodržování KKTR (kvalita, kvantita, termín rozpočet)
2. Stav Přehled Semafor dodržování KKTR (kvalita, kvantita, termín rozpočet) Souhrn stavu projektu Celkový stav projektu ke dni, KPI projektu plnění v kvalitě / rozpočtu / čase co se udělalo minulý týden Celkové hodnocení projektovým manažerem (indikátor) dokončené úkoly (s oznámením, zda v termínu) Porovnání Stav věcného plnění (co bylo dodáno po úkolech WBS a podílem z celku) Činnosti realizované od posledního reportu aktuální reálný stav oproti plánu z hlediska času / scope / peněz 5

6 problémy vzniklé v souvislosti s OTIFOB projektu
2. Stav Přehled Porovnání Problémy a eskalace Problémy na projektu Otevřené problémy problémy vzniklé v souvislosti s OTIFOB projektu Mimořádné a problémové věci, odchylky a jejich řešení eskalované problémy návrh opatření, když něco není dle plánu Eskalace a požadavky k rozhodnutí Rizika 6

7 aktualizovaný seznam rizik Aktivní rizika
2. Stav Přehled Porovnání Problémy a eskalace Rizika Rizika projektu příležitosti / rizika aktualizovaný seznam rizik Aktivní rizika Změnová řízení, odchylky a nová rizika 7

8 Požadavky na součinnost Dodávky třetích stran a závislosti na nich
3. Výhled Součinnosti Požadavky na součinnost Dodávky třetích stran a závislosti na nich Činnost v projektu Plán na příští období úkoly, které bude tým plnit v následujícím období co se bude dělat příští týden Příští kroky Aktuální úkoly na další týden, task list Plán akcí a schůzek na další týden Termíny Zdroje 8

9 Klíčové úkoly a milníky včetně jejich plnění
3. Výhled Součinnosti Činnost v projektu Termíny Odhad časového plnění Klíčové úkoly a milníky včetně jejich plnění Harmonogram projektu (alespoň zkrácená verze – začátek, konec atp..) Klíčové milníky Milníky Plnění časového plánu Zdroje Čerpání zdrojů Stav zajištění lidských zdrojů (kapacit) 9

10 jméno vlastníka projektu označení druhu reportu
3. Další informace Součinnosti jméno vlastníka projektu označení druhu reportu odpovědné osoby za splněné a nesplněné úkoly Klíčoví členové týmu Sponzor (2x) jaká je nálada (v projektovém týmu + u zákazníka) Zadavatel Fáze projektu Stav čerpání financí 10

11 Plánované hodiny na úkol (projekt, etapu) celkem
4. Výkazní report Plánované hodiny na úkol (projekt, etapu) celkem Odpracované hodiny  na úkol (projekt, etapu)  v daném týdnu Odpracované hodiny  na úkol (projekt, etapu)  celkem Odhad plnění úkolu (etapy, projektu) v % Odhad hodin, které ještě musí být do konce  úkolu (etapy, projektu) odpracovány Plánovaný termín zahájení  úkolu (etapy, projektu) Skutečný  termín zahájení  úkolu (etapy, projektu) Plánovaný termín ukončení  úkolu (etapy, projektu) Dohodnutý (se zákazníkem)  termín ukončení  úkolu (etapy, projektu) Reálně očekávaný (zatím interně)  termín ukončení  úkolu (etapy, projektu) Požadavky na zdroje na příští 1 (2 nebo 3) týdny 11

12 Mzdové a jiné odměny členů týmu
Co do výkazu nepatří (1) Mzdové a jiné odměny členů týmu Školení, vzdělávání a kvalifikační růst členů týmu Detail osobních a jiných překážek v práci u členů týmu Ekonomické a provozní věci u dodavatele nebo zákazníka nesouvisející s projektem Rozhodnutí a činnosti související se stálou (liniovou) organizací Hodnocení (výkonnosti) pracovníků Podrobné rozdělení úkolů v rámci realizačního teamu – přiřazení úkolů (pokud se neshoduje s klíčovými úkoly) Části kódu a nebo odkazy na kód atp. všechno, co není konkretní a nesouvisí s projektem 12

13 problémy řešené a řešitelné na úrovni projektu
Co do výkazu nepatří (2) slohová cvičení realizační detaily bez vlivu na rozsah / kvalitu / čas / finance / vztahy se zákazníkem a subdodavateli problémy řešené a řešitelné na úrovni projektu detailní rozklady reportovaných závěrů, pokud nejsou potřeba v rámci eskalací detailní technické informace vágní popisy stavu projektu jakékoliv věci nesouvisející (přímo či nepřímo) s projektem 13

14 Týdenní reporting běžného projektu. Poskytnuto společností Projectman.
Příklady šablon Týdenní reporting běžného projektu. Poskytnuto společností Projectman. Operativní reporting velkého projektu přes několik zemí, organizovaného do pracovních skupin (work streamů). Týdenní schůzky po telekonferencích (účastníci se připojovali z různých zemí). Aby měla takto organizovaná schůzka ve své statusové části nějakou kostru, každý šéf pracovní skupiny musel každý týden do jisté doby dodat jeden prostinký slide, který projektový manažer zkompletoval do prezentace a poslal mailem na všechny. Toto se pak procházelo ve statusové části týdenní telekonference a všichni členové týmu věděli to hlavní. 14

15 Igor Luhan Igor.Luhan@mypmi.eu
Děkujeme Igor Luhan 15


Stáhnout ppt "Jdeme do hloubky: týdenní report"

Podobné prezentace


Reklamy Google