Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management- úvod do problematiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management- úvod do problematiky"— Transkript prezentace:

1 Projektový management- úvod do problematiky
Ing. Světlana Myslivcová katedra marketingu

2 Cíl předmětu Naučit se používat osvědčených postupů a technik tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle, při respektování daných vstupních veličin, bez vyvolání nežádoucích vedlejších efektů.

3 Obsah předmětu Vysvětlení základních pojmů, uvedení do problematiky
Životní cyklus projektu a fáze projektu Procesy projektového řízení Iniciace a zahájení projektu

4 Plánování projektů Řízení projektů Projektová kontrola Uzavření projektu Proces řízení rizik a změn projektu Specifická projektová prostředí

5 Literatura Rosenau, M.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2007, ISBN ČSN ISO Management jakosti-směrnice jakosti v managementu projektu Němec, V.: Projektový management, Grada Publishing a.s., Praha 2002, ISBN Svozilová, A.: Projektový management, Computer Press, Praha 2006, ISBN Dvořák, D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2008, ISBN

6 Literatura Taylor, J.: Začínáme řídit projekty, Computer Press, Praha 2007, ISBN International Project Management Association (IPMA): Project Management Institute (PMI): Nakladatelství Elseiver: International Journal of project Mnagement

7 Úvod do předmětu Objasnění nejzákladnějších pojmů projektového řízení.

8 Projektové řízení Je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. [Zdroj: PMI]

9 Trojimperativ projektového řízení
cíle (max) čas (min) náklady (min)

10 Principy projektového řízení
Systematický přístup (protiklad nahodilosti) Strukturování problému (co, kdy, jak) Strukturování v čase (ne skokem, ale přiměřenými kroky) Týmová práce (více hlav víc ví) Přiměřené prostředky (ne na komára s kanónem) Systémový přístup (ve vzájemných souvislostech) Počítačová podpora

11 Předpoklady úspěchu PM
Schopnost aplikovat metodologii Správně analyzovat výchozí podmínky pro generování rychlých a účinných rozhodnutí Umět koordinovat projektové práce Kontrolovat skutečný postup projektu

12 Výhody PM Ke všem aktivitám v rámci projektu je přiřazena odpovědnost, bez ohledu na případné změny realizačního týmu Je jasně definován časový a nákladový rámec realizace Realizační zdroje jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro jiné projekty Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat korekci

13 Výhody PM Systém rozdělení odpovědnosti umožňuje plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle projektu Systémový přístup generuje řadu informací s výhodou použití pro realizaci dalších projektů

14 Nevýhody PM Specifické požadavky zákazníka, které se objevují až v průběhu projektu Organizační změny v organizaci, které nastávají v průběhu projektu Rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy Změny v technologii Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací

15 Řízení projektů Je plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.

16 Řízení projektu – manažerské činnosti
Definování – definování projektových cílů a účelu Plánování – jak tým splní podmínky „trojimperativu“ (cíl, čas, finance) a materiálních zdrojů, které mají být použity Vedení – uplatnění manažerského stylu řízení lidských zdrojů Sledování – kontrola stavu a postupu projektových prací (včas zjistit odchylky od plánu a včas přistoupit ke korekci)

17 Ukončení – ověření, že hotový úkol odpovídá zadání (vypracovat dokumentaci vyhodnocení projektu)

18 vnější vlivy vstupy projektu výstupy projektu zásah proj.
týmu reporting odchylky zadání, cíl projekt + projektový tým -

19 Projekt Projektem rozumíme jedinečný proces změny, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností, s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

20 Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:
dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn definováno datum začátku a konce uskutečnění stanoven rámec pro čerpání zdrojů, potřebných pro jeho realizaci

21 Limity projektu čas náklady dostupnost zdrojů Předmět projektu
[Zdroj:A.Svozilová, PM] Předmět projektu

22 Projekt Proces Nové postupy Jeden cíl Omezená životnost
Různorodost lidí Nutno vytvořit systém řízení Vše je nejisté Narušuje status quo Je vně liniové organizace Opakované postupy Více cílů Pokračuje v čase Stejnorodost lidí Systém řízení je vytvořen Vše je popsáno a známé Podporuje status quo Uvnitř liniové organizace

23 Projekt sestává ze: Stanovení cíle(ů) projektu za určitým konkrétním účelem. Součástí může být i analýza přínosů. Specifikace činností, potřebných pro realizaci projektu (popis, zadání, stanovení zdrojů a času pro realizaci) Specifikace vazeb mezi jednotlivými činnostmi. Stanovení zodpovědnosti za jednotlivé činnosti a současně stanovení pravomocí, potřebných pro realizaci těchto úkolů.

24 Analýzy rizik. Vlastní realizace plánu projektu. Vyhodnocení, analýzy.

25 Okolí projektu Kulturní a sociální prostředí
Mezinárodní a politická situace Hospodářské a tržní prostředí Specifické fyzické okolí

26 Vlivy, působící na výkon řízení projektu
Individuální, skupinové cíle jednotlivých účastníků Organizační struktura projektu – síť definovaných vztahů, po nichž probíhá komunikace, rozložení rozhodovací autority

27 Zájmové skupiny projektu
Zákazník projektu – investor nebo zadavatel Sponzor projektu – formální nositel nejvyšší rozhodovací autority Dodavatel/realizátor projektu – odpovědný za vlastní realizaci projektu

28 Hlavní role v projektovém řízení
Projektový manager – vede projektový tým Manažer činností – má zodpovědnost za vykonání dílčího úkolu (činnosti) Manažer zdrojů – odpovídající stupeň pravomocí nad svým oddělením (bazénem zdrojů)

29 Řídící výbor projektu – tvořen manažerem projektu a vysokými činiteli dané organizace nebo organizací zúčastněných na projektu Statutární orgán projektu – nejvyšší instance v projektu


Stáhnout ppt "Projektový management- úvod do problematiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google