Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravovaná dokumentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravovaná dokumentace"— Transkript prezentace:

1 Připravovaná dokumentace
1. Pracovní seminář – Financování internetizace knihoven Havlíčkův Brod

2 Cíl semináře z hlediska přípravy projektové dokumentace
V praxi natrénovat přípravu logického rámce projektu Vytvořit dokumenty předcházející logickému rámci - Strom problémů - Analýza zájmových skupin Společnými silami vytvořit základ logického rámce projektu

3 Logický rámec projektu
V rámci metody PCM slouží k přípravě a hodnocení projektů Obsahuje logické vazby jednotlivých součástí Vertikálně ověřuje logický rámec vztah mezi globálními cíli, účelem projektu, výsledky projektu a aktivitami Horizontálně přiřazuje cílům objektivně měřitelné ukazatele, zdroje ověření, předpoklady a rizika projektu

4 Logický rámec projektu
Obsahové shrnutí – hierarchie cílů Objektivně měřitelné ukazatele Zdroje ověření Předpoklady a rizika Globální cíl Popis Ukazatel a množství Kde a jak bude ověřováno Účel projektu Předpoklady a rizika účelu projektu Výstupy Předpoklady a rizika výstupů Aktivity Vstupy potřebné pro uskutečnění aktivit (lidské, materiální, nehmotné) Náklady vzhledem ke vstupům Předpoklady a rizika aktivit Klíčové předpoklady

5 Postup přípravy logického rámce
Analytická část SWOT analýza slabé stránky, silné stránky, příležitosti, hrozby Definice problémů – strom problémů Definice cíle projektu – SMART cíle Analýza zainteresovaných skupin – působí na ně dopady projektu, mohou ovlivnit realizované aktivity + posouzení vlivu zainteresovaných skupin Analýza rizik Plánovací část Plánovací část – tvorba logického rámce

6 Strom problémů

7 Strom problémů Změnou problému na pozitivní tvrzení vznikne účel projektu Rozbor důsledků pomáhá při tvorbě indikátorů (účelu, výsledků)

8 Analýza zainteresovaných skupin
Uvědomění si zájmů a vlivu zaintresovaných skupin Skupiny, na které má projekt dopad Skupiny, které mohou projekt ovlivnit Obsahuje: - Přehled skupin - Zájmy skupin vzhledem k projektu - Zhodnocení dopadu zájmů na projekt a potřebných aktivit vůči těmto skupinám - Relativní prioritu příspěvku projektu k uspokojení zájmu z. s.

9 Analýza zainteresovaných skupin
Zainteresovaný subjekt Zájmy vzhledem k projektu Dopad zájmů na projekt x Potřebné aktivity Relativní priorita příspěvku projektu k uspokojení zájmu Primární Sekundární

10 Praktické vyplňování logického rámce
Obsahové shrnutí – hierarchie cílů Objektivně měřitelné ukazatele Zdroje ověření Předpoklady a rizika Globální cíl 1. Popis 9. Ukazatel a množství 13. Kde a jak bude ověřováno Účel projektu 2. Popis 10. Ukazatel a množství 14. Kde a jak bude ověřováno 8. Předpoklady a rizika účelu projektu Výstupy 3. Popis 11. Ukazatel a množství 15. Kde a jak bude ověřováno 7. Předpoklady a rizika výstupů Aktivity 4. Popis 12. Vstupy potřebné pro uskutečnění aktivit (lidské, materiální, nehmotné) 16. Náklady vzhledem ke vstupům 6. Předpoklady a rizika aktivit 5. Klíčové předpoklady

11 Příprava na další den - 1 Podklady pro tvorbu stromu problémů
Ústřední problém tohoto Projektu Připravte si seznam příčin tohoto ústředního problému. Připravte si seznam důsledků tohoto problému

12 Příprava na další den - 2 Podklady pro tvorbu analýzy zainteresovaných skupin Vytvořte seznam skupin, kterých se tento Projekt dotýká (např. mladí lidé v malých obcích, starostové, zástupci krajů, knihovníci…). Ke každé skupině přiřaďte: - zájmy jednotlivých skupin vzhledem k Projektu - dopady Projektu na tyto skupiny - vliv těchto skupin na Projekt.

13 Příprava na další den - 3 Definice cíle Projektu
Definujte globální cíl Projektu ve Vašem regionu – například „Zvýšení zaměstnatelnosti občanů z malých obcí“. Definujte účel Projektu – čeho má být dosaženo – například „Zavedení přístupu k internetu v malých obcích“. Definujte výstupy Projektu – Jaké budou výsledky Projektu – například – V xxx obcích vzniknou veřejná informační centra obcí, xxx obyvatel získá přístup k veřejnému internetu

14 Ing. Michal Šperling


Stáhnout ppt "Připravovaná dokumentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google