Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ
LOUNY ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY

2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
§ 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 - vyhláška v příloze č. 1 definuje 118 sledovaných jevů v území obce - z těchto 118 jevů se jich v území ORP Louny vyskytuje 85 - počet jevů není konečný a v průběhu aktualizací ÚAP může (bude) narůstat

3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
§ 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Rozbor udržitelného rozvoje území (URÚ) Zjištění a vyhodnocení URÚ se provádí analýzou SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) Analýza SWOT má určit problémy v území obce, které musí být řešeny v ÚP obce

4 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
§ 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 SWOT se tematicky člení na: a) Horninové prostředí a geologii b) Vodní režim c) Hygiena životního prostředí d) Ochrana přírody a krajiny e) ZPF a lesní pozemky f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura g) Sociodemografické podmínky g) Bydlení a rekreace h) Hospodářské podmínky

5 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
§ 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Grafická část analýzy SWOT obsahuje: Výkres hodnot území Výkres limitů území Výkres záměrů na provedení změn v území Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

6 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
Zpracované ÚAP obcí poskytne zpracovatel obcím pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo její změny ÚAP obcí jsou zpracovány v analogové formě, grafická část na mapách 1: formou katalogu. ÚAP obcí jsou zpracovány digitálně, textová část ve formátu DOC, XLS, PDF a grafická část ve formátu VYK a SHP.

7 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
Zpracované ÚAP obcí a jejich aktualizace je zpracovatel povinný zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup (§ 166 odst. 1 SZ) ÚÚP MÚ Louny zveřejní zpracovaná data prostřednictvím webové aplikace od Adresa webové aplikace:

8 MISYS-WEB

9 MISYS-WEB UŽIVATEL NEPOTŘEBUJE NOVÝ SW
UŽÍVÁNÍ APLIKACE JE PRO VEŘEJNOST BEZPLATNÉ POŽADAVEK NA SW V PC: OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ INTERNET EXPLORER ver. 5 a vyšší PŘIPOJENÍ K INTERNETU SOUČÁSTÍ APLIKACE JE OBJEDNÁVACÍ MODUL PRO PROJEKTANTY ÚP

10 MISYS-WEB ZÁLOŽKY PRO PRÁCI S DATY SEZNAM DOKUMENTACE A VÝDEJ DAT
PŘEHLEDKA VÝŘEZ MAPY ZVĚTŠIT 2x ZOBRAZÍ VŠE MĚŘÍTKO ZMENŠIT 2x OTOČENÍ POSUN VÝŘEZU

11 MISYS-WEB ZAPNUTÍ GRAFICKÉHO VSTUPU NASTAVENÍ PROGRAMU MAZÁNÍ KRESBY
UMÍSTĚNÍ ZNAČKY IDENTIFIKACE TISK, EXPORT MAPY MĚŘENÍ DÉLKY NÁPOVĚDA VÝPOČET PLOCHY HLEDÁNÍ TEXTOVÉHO ELEMENTU

12 MISYS-WEB OBNOVENÍ OBRAZU VÝBĚR ZOBRAZOVANÝCH VRSTEV TÉMATA MAP
ZPĚT, VPŘED NÁPOVĚDA K TÉMATU NÁZVY KÚ PASPORTY OBSAH ZÁLOŽKY TÉMA ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ

13 MISYS-WEB ÚAP ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ

14 MISYS-WEB

15 ÚZEMNÍ PLÁN Data ÚAP obcí zpracovali: Stavební úřad MÚ Louny, odd. územního plánování, p. Zmatlíková, Ing. Makariusová, p. Říha, Ing. Janíček Technická pomoc: Gepro, s.r.o. – sw MISYS-WEB, MISYS GeoData, s.r.o., - aplikace v sw MISYS Ing. Arch. Olžbut, projektant ÚPD Louny


Stáhnout ppt "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google