Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územního plánování na obcích v roce 2007 setkání tajemníků obcí Karlovarského kraje 27.6.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územního plánování na obcích v roce 2007 setkání tajemníků obcí Karlovarského kraje 27.6.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."— Transkript prezentace:

1 územního plánování na obcích v roce 2007 setkání tajemníků obcí Karlovarského kraje 27.6.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

2 Jana Kaválková 2 ? nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nabyl účinnosti 1.1.2007 stav po téměř šesti měsících…

3 Jana Kaválková 3 zákon č. 183/2006 Sb. rozdělení působností OBCÍ v oblasti územního plánování (přenesená působnost) OOOORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území - úředníci splňují kvalifikační požadavky !!! OOOOÚ – pořizují ÚPD pro svou obec nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec - úředníci nebo fyzické osoby splňují kvalifikační požadavky oooostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD

4 Jana Kaválková 4 § 6 odst. 1 - úřad územního plánování (ORP): pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce je dotčeným orgánem v územních řízeních, pokud nevydává územní rozhodnutí a v řízeních o změnách území pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti pořizuje územně plánovací podklady = územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pořizuje územně plánovací podklady = územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY vykonává další činnosti dle zákona vykonává další činnosti dle zákona

5 Jana Kaválková 5 přechodná ustanovení NSZ § 187 a 188

6 Jana Kaválková 6 pořizování územních plánů, RP a ÚS zvýšení počtu činností pořizovatele:zvýšení počtu činností pořizovatele: –kromě postupu od zadání po vydání - posuzuje návrh na změnu ÚPD, zpracovává zadání ÚPD, musí znát území, spolupracuje s projektantem, navrhovatelem změny, obcí pro kterou se pořizuje, vede dohodovací řízení s DO, … podává návrh na zápis předkupního práva na katastrální úřad, …, provádí metodickou činnost, …, zpracovává vymezení zastavěného území, … SOUSTAVNÁ ČINNOST sankční ustanovenísankční ustanovení ÚPD = opatření obecné povahy – přezkum dle správního řádu - soulad s právními předpisy (není již průběžná kontrola NOÚP!)ÚPD = opatření obecné povahy – přezkum dle správního řádu - soulad s právními předpisy (není již průběžná kontrola NOÚP!) (nadřízeným orgánem - 3 roky – kdokoliv; nebo soudní přezkum – bez časového limitu – ten kdo mohl dát námitku) ověřování aktuálnosti územně plánovacích podkladů!!! – dokumentaci, která není v evidenci www.uur.cz nelze použít jako podklad pro rozhodováníověřování aktuálnosti územně plánovacích podkladů!!! – dokumentaci, která není v evidenci www.uur.cz nelze použít jako podklad pro rozhodování

7 Jana Kaválková 7 žádost o sdělení k zajištění výkonu územně plánovací činnosti (20.12.2006, 1119/KU/06)žádost o sdělení k zajištění výkonu územně plánovací činnosti (20.12.2006, 1119/KU/06) vzory usnesení na webu (ZO - určený zastupitel, RO (ZO) - žádost o pořízení)vzory usnesení na webu (ZO - určený zastupitel, RO (ZO) - žádost o pořízení) určený zastupitel (školení?)určený zastupitel (školení?) tzv. ostatní obecní úřady:tzv. ostatní obecní úřady: –úředník – v pracovní náplni - příprava podkladů, spolupráce na pořizování ÚPD a ÚAP, …. pořizování územních plánů, RP a ÚS

8 Jana Kaválková 8 § 6 odst. 1 - úřad územního plánování (ORP): pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce je dotčeným orgánem v územních řízeních, pokud nevydává územní rozhodnutí a v řízeních o změnách území je dotčeným orgánem v územních řízeních, pokud nevydává územní rozhodnutí a v řízeních o změnách území pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti pořizuje územně plánovací podklady = územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pořizuje územně plánovací podklady = územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY vykonává další činnosti dle zákona vykonává další činnosti dle zákona

9 Jana Kaválková 9 územně analytické podklady (ÚAP) údaje o území = sběr, převody, třídění, ukládání a zpracování dat  limity  hodnoty  záměry  problémy zjištění z vlastních průzkumů a rozborů statistické údaje rozbor udržitelného rozvoje územírozbor udržitelného rozvoje území  zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje (SWOT analýza celého správního území, …)  určení problémů k řešení v ÚPD všech obcí správního území zpracování digitální technologií metodika sjednocená !!! v rámci kraje (GIS) výměna dat s krajem distribuce dat dalším subjektům personální odborné technické pro celé správní území } sankční ustanovení aktualizace každé 2 roky vybavení ?

10 Jana Kaválková 10 územně analytické podklady (ÚAP) spolupráce KÚ - ORPspolupráce KÚ - ORP pracovní skupina ÚAPpracovní skupina ÚAP dotace na vybavení standardizovaných pracovišť ÚAPdotace na vybavení standardizovaných pracovišť ÚAP Projekt koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje KOPaS ÚAP KKProjekt koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje KOPaS ÚAP KK –smlouva o spolupráci a realizaci

11 Jana Kaválková 11 závěrečné informace metodiky, školení, internet!!!metodiky, školení, internet!!! novely stavebního zákona (1. novela č. 68/2007 Sb.)novely stavebního zákona (1. novela č. 68/2007 Sb.) aktuální krajské územně plánovací projekty:aktuální krajské územně plánovací projekty: –ZÚR KK –Medard www.medard-lake.eu –Územní studie Střela www.cestazmesta.cz –horská střediska –dotace na ÚPD obcí, (ÚAP)

12 Jana Kaválková 12 cíl: KVALITNÍ územní plány, regulační plány, územní studie a územně analytické podklady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Jana Kaválková 13 děkuji za pozornost kontakt: Ing. arch. Jana Kaválková vedoucí oddělení územního plánování KÚKK 353 502 223 jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "Územního plánování na obcích v roce 2007 setkání tajemníků obcí Karlovarského kraje 27.6.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."

Podobné prezentace


Reklamy Google