Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální mapa veřejné správy - Portál ÚAP MSK Zpracoval: Mgr. Tomáš Kupča Datum: 31. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální mapa veřejné správy - Portál ÚAP MSK Zpracoval: Mgr. Tomáš Kupča Datum: 31. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 Digitální mapa veřejné správy - Portál ÚAP MSK Zpracoval: Mgr. Tomáš Kupča Datum: 31. 3. 2009

2 Projekty DMVS Účelová katastrální mapa (realizace – 1.čtvrtletí 2010) Portál ÚAP (realizace – 1. pololetí 2010) Digitální technická mapa (realizace – 2010 - 2012)

3 Technologická centra (kraj x ORP) - DMVS TC kraj: Účelová katastrální mapa (povinná služba) Územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace Digitální technická mapa TC ORP - k zajištění infoservisu obcím, zejména v oblastech: Geoportál ÚAP a ÚPD (povinná služba) Digitální technická mapa

4 Cíl projektu Portál ÚAP (Územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace) Pořízení nástrojů pro ukládání, sdílení a publikování dat a informací v elektronické podobě pro potřebu územního plánování: zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy prostřednictvím využití IT technologií dosažení úspory času při zajišťování podkladů pro rozhodování na úrovni obcí a kraje vzhledem k umístění všech zdrojů podkladů územního plánování na jednom strategickém místě zjednodušení tvorby Územně analytických podkladů ze strany obcí z rozšířenou působností a kraje úspora času a nákladů na pořízení podkladů pro tvorbu a následnou publikaci ÚAP

5 Výstupy projektu Portál ÚAP a ÚPD - kraj Zpracování dat od poskytovatelů údajů o území do jednotného datového modelu (vektorová data) Aplikace o webová mapová prohlížečka o správa digitálních dat vybraných jevů o výdejní modul dat o databáze pasportů o webové mapové služby WMS/ WFS Rastrové výstupy ÚAP a ÚPD kraje (ZÚR MSK) - mapy

6 Portál ÚAP a ÚPDÚAP ÚPD webová mapová prohlížečka Databáze pasportů Výdejní modul dat webové mapové služby WMS / WFS metainformační systém webová aplikace projektu Zpřístupnění ÚPD prostřednictvím webových technologií webová aplikace - ukládání a prezentace ÚPD obcí vzdálená editace dat

7 Výstupy projektu Portál ÚAP - ORP Zpracování vybraných sledovaných jevů pomocí vzdálené editace dat (hodnoty území, jevy místního charakteru aj.) Aplikace o webová mapová prohlížečka o vzdálená editace dat (hodnoty území, místní ÚSES aj.) o databáze pasportů Rastrové výstupy ÚAP ORP - mapy Rastrové výstupy ÚPD obcí v působnosti ORP - mapy

8 Prezentace ÚPD TC Kraj: projekt Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií (ÚPD kraje, ÚPD obcí - aktualizace 1 - 2x ročně) TC ORP: Webová aplikace pro ukládání a prezentaci ÚPD obcí (ÚPD obcí v působnosti ORP - aktualizace on-line)

9 Digitální data a zpracování dat Zajištění dat pro ÚAP a ÚPD => poskytovatele údajů o území v rámci zákona č. 183/2006 Sb. Zajištění digitálních dat pro širší využití veřejné správy Správa dat v jednotném datovém modelu Zajištění pravidelných aktualizací dat Dálkový přístup k datům přes aplikaci výdejní modul a služby WMS

10 Mapové podklady - multilicence Mapové podklady velkých měřítek - katastrální mapy (vektorové KM - DKM, KMD) (rastrové KM - KN, PK) Účelová katastrální mapa (vektorová) - dle standardu ČÚZK Ortofoto (2003, 2006, 2010 ?) Dálkový přístup k podkladům přes WMS (výstupy na DVD)

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Digitální mapa veřejné správy - Portál ÚAP MSK Zpracoval: Mgr. Tomáš Kupča Datum: 31. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google