Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účelová katastrální mapa GeoData 2012 20. června 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účelová katastrální mapa GeoData 2012 20. června 2012."— Transkript prezentace:

1 Účelová katastrální mapa GeoData 2012 20. června 2012

2 Projekt ÚKM Projekt ÚKM je součástí projektu DMVS (prezentace RNDr. Kubátové). ÚKM provizorně nahrazuje (nejen) pro potřeby územní samosprávy funkčnost vektorové katastrální mapy v území, kde je katastrální mapa vedena na plastové fólii. Resort ČÚZK se zavázal aktualizovat ÚKM prostřednictvím vedení orientační mapy parcel (§ 16 odst. 12 vyhlášky č. 26/2007 Sb.), kde polohopis ÚKM nahradí rastrový obraz katastrální mapy = významná úspora pro samosprávu za aktualizaci, nezanedbatelná zátěž pro katastrální úřad. Aktualizace ÚKM resortem ČÚZK nejdříve od spuštění RUIAN. Dohoda o spolupráci uzavíraná mezi krajem a katastrálním úřadem – typizovaný projektový záměr.

3 Postup digitalizace katastrálních map K 31.5.2012 byla katastrální mapa v digitální podobě v 8246 k.ú, což je 63,3 % z jejich celkového počtu 13026. V 728 k.ú. byla katastrální mapa v digitální podobě pouze na části území.

4 Předmět projektu ÚKM K témuž datu byla katastrální mapa v analogové podobě v 5508 k.ú. z nich v 728 k.ú. pouze na části území. Po odečtení Pardubického kraje a hl. města Prahy vychází, že projekt ÚKM by se za předpokladu předání k datu spuštění RUIAN týkal cca 4950 k.ú., což je 38% z jejich celkového počtu 13026. Zpoždění projektu v některých krajích toto procento sníží v důsledku postupující digitalizace katastrálních map.

5 Přehled stavu realizace krajaktuální stavdokončení JihočeskýVZ v realizaci4Q 2012 JihomoravskýVZ v realizaci4Q 2012 KarlovarskýVZ v realizaci4Q 2012 Královéhradeckývypsána VZ1Q 2013 Libereckývypsána VZ3Q 2013 Moravskoslezskývypsána VZ2Q 2013 Olomouckývypsána VZ3Q 2013 Pardubickýnerealizováno Plzeňskýdokončeno2Q 2012 Středočeskývypsána VZ2Q 2013 Ústeckývypsána VZ4Q 2012 Vysočinadokončeno4Q 2012 Zlínskýdokončeno2Q 2012

6 Podrobnosti zpracování ÚKM Obsah ÚKM – katastrální hranice, – hranice parcel, – vnitřní kresba, – místní a pomístní názvosloví, – parcelní čísla stavební, – parcelní čísla pozemková, – pomocná parcelní čísla a šipky

7 Podklady pro ÚKM Podklady pro tvorbu ÚKM – rastrové soubory analogových katastrálních map – vektorové polygony hranic katastrálních území – data souboru popisných informací ve formátu VFK – data souboru geodetických informací ze sousedních k.ú. s katastrální mapou v digitální podobě – naskenované mapy bývalého pozemkového katastru Podklady pro aktualizaci ÚKM – rastrové soubory analogových katastrálních map pouze z mapových listů, ve kterých došlo od poslední aktualizace ke změně – změněné vektorové polygony hranic katastrálních území, – data souboru popisných informací ve formátu VFK – data souboru geodetických informací ze sousedních k.ú. s katastrální mapou v digitální podobě

8 Předání ÚKM Na straně KÚ bude probíhat kontrola topologie a dalších podmínek podle Typizovaného projektového záměru a jeho příloh. K předávání ÚKM resortu ČÚZK bude docházet postupně podle termínu realizace v jednotlivých krajích (k 1.7.2012 pravděpodobně 2 kraje). Zároveň je nutné i v rámci kraje organizovat předávání po takových částech, u nichž je možné zajistit aktuálnost předávaných dat.

9 Aktualizace ÚKM resortem ČÚZK Aktualizace ÚKM bude prováděna prostředky Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Do doby provedení všech nutných úprav bude ÚKM aktualizována resortem ČÚZK mimo ISKN. Aktualizace bude prováděna vždy při zápisu změn do katastru nemovitostí na podkladě geometrických plánů současně se zákresem změny do katastrální mapy.

10 Poskytování dat Poskytování aktualizované ÚKM krajským úřadům – v pravidelných intervalech – výkresy vygenerované z vektorové orientační mapy parcel vedené v ISKN. Dále využití jako orientační mapa parcel (Nahlížení do KN, Dálkový přístup) a jako zdroj pro tvorbu lokalizačních údajů (polygon+definiční bod) územních prvků RUIAN Data budou v příslušné aplikaci (např. Nahlížení do KN) odlišena od dat katastrální mapy v digitální podobě barevně a opatřena upozorněním na informativní charakter např. formou digitálního vodoznaku.

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Jan Kmínek


Stáhnout ppt "Účelová katastrální mapa GeoData 2012 20. června 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google