Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby a produkty informačního systému katastru nemovitostí ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby a produkty informačního systému katastru nemovitostí ČR"— Transkript prezentace:

1 Služby a produkty informačního systému katastru nemovitostí ČR
Jiří Poláček ISKN chápu v širších souvislostech Není možné mluvit o všem, jsou vybrány nejdůležitější služby a akcentovány novinky, včetně těch, které se připravují na 1. čtvrtletí 2008

2 Obsah Historie poskytování služeb Datové služby Orientační mapa parcel
Novinky v Dálkovém přístupu Webové služby DP Webové služby nové verze Nahlížení Webové mapové služby KN Základy služeb byly položeny v r. 1993 Stručná zmínka o datových službách Objasnění termínu Orientační mapa parcel DP s výstupy opatřenými elektronickou značkou

3 Důležité mezníky Pravidla spolupráce KÚ se správci územně orientovaných informačních systémů…. Výměnný formát DKM a SPI počátek skenování katastrálních map ISKN, nový výměnný formát, start první webové aplikace – „Dálkový přístup ..“ 2004 – Nahlížení do KN Jak jsem už uvedl, organizační a legislativní rámec poskytování služeb ISKN byl položen v r a to jednak „Pravidly ….“, jednak definicí výměnného formátu KN pro soubor popisných informací a DKM. Dalším mezníkem byl start současné verze ISKN. Byl zaveden výměnný formát KN (VFK), který odpovídal novému datovému modelu a zejména přinesl první webovou aplikaci – Dálkový přístup k datům KN, která v současné době představuje něco jako vlajkovou loď v oblasti služeb KN. Dalším významným mezníkem pro poskytování údajů z oblasti KN a zeměměřictví bylo datum – start řady webových aplikací (DATAZ, ČSJNS, Archiv WEB), ale zejména nahlížení do KN, které dne představuje patrně nejnavštěvovanější webovou stránku státní správy v ČR.

4 Datové služby Výměnný formát KN (VFK) Skenované mapy v rastrové podobě
Soubor popisných informací (SPI) Vektorová katastrální mapa (DKM, KM-D) Skenované mapy v rastrové podobě Katastrální mapa Mapa pozemkového katastru Georeferencované, formát CIT O datových službách KN není třeba dlouze hovořit. Jen pro zopakování: data SPI a vektorové katastrální mapy (DKM, KM-D) jsou poskytována ve výměnném formátu, skenované katastrální mapy ve formátu CIT, dnes již vesměs jako georeferencované (tj. umístěné v souřadnicích). Výměnných formát byl také rozšířen o nové vektorové prvky, o kterých budu mluvit dále v souvislosti s jednou (cca 15 měsíců starou novinkou) - orientační mapou parcel.

5 Orientační mapa parcel
Souvislé zobrazení katastrální mapy s vektorovou aktualizací – zákresem změn na základě GP – a pravidelně zajišťovanou obnovou rastrů Účel – zajistit relevantní mapové podklady v prostorech bez DKM Obsah: rastrové soubory katastrálních map a map PK Vektorový zákres změn (GP) Definiční body parcel a budov (vektor) Legislativa: vyhláška č. 26/2007 Sb. ze dne Tento slide by nám měl zodpovědět v zásadě 3 otázky: Co to orientační mapa parcel je? K čemu má sloužit ? Jaké datové typy obsahuje ? Jedná se tedy v zásadě o hybridní mapu, která je v současné době k dispozici jak v aplikaci DP, tak i ve formě datových služeb. Legislativně je OMP vymezena v „katastrální vyhlášce“

6 Z tohoto slidu by mělo být patrnější, co OMP obsahuje.

7 Zákres změn v DP Vychází z GP (případně pozemkové úpravy)
Po zplatnění je zobrazen nad rastrovým podkladem Po přeskenování katastrální mapy se již změny nezobrazují vektorově Zákres změn obsahuje veškeré vektorové podklady (GP, výsledky pozemkových úprav) v prostorách bez DKM, které byly zplatněny. Data ISKN a výměnný formát obsahují veškeré tyto změny, pro zobrazení v aplikaci DP se provádí jejich výběr podle datumu přeskenování katastrální mapy.

8 Definiční body Definičním bodem rozumíme bod uvnitř nemovitosti poblíž středu (k.ú, parcely, budovy, vodní díla) zprostředkovává vazbu na popisné údaje nemovitosti (parcelu, budovu…) a umožňuje lokalizaci nemovitosti nad rastrovou mapou Možné zdroje naplnění DB parcel – spolupráce se samosprávou (krajské úřady) a PF ČR Definiční body budov - ČSÚ Definiční body jsou terminologickým pojmem, který je dávno zaveden a používán. Pro využití OMP při poskytování údajů se stávají definiční body klíčovou entitou pro provázání grafických a popisných údajů KN.

9 Orientační mapa parcel v DP
Aktuálnost: Rastrové podklady přeskenovány (min. 1x ročně při velkém počtu změn) Vektorové průběžně vedeny prostředky ISKN Dostupnost: Datové služby (výměnný formát obsahuje položky i pro zákres změn a definiční body, rastrové soubory se vydávají ve formátu CIT) Připravují se WMS nad DKM a OMP (1. čtvrtletí 2008) Je známo, že DKM a SPI v DP obsahuje zcela aktuální údaje, pouze časově posunuté o několik desítek minut. Zatímco rastrové podklady OMP nelze průběžně aktualizovat a v případě změn jsou přeskenovány minimálně jednou ročně, pro vektorová data zákresu změn a definičních bodů platí stejný mechanizmus aktualizace jako pro DKM, takže uživatel DP může sledovat vývoj změn v katastrální mapě se stenou minimální časovou prodlevou. V oblasti datových služeb a připravovaných webových mapových služeb, o kterých budu hovořit v závěru prezentace nelze zatím takovou aktuálnost dosáhnout.

10 Dálkový přístup Start V r výrazně posílena technická infrastruktura Odhadovaný příjem za r – 71 mil. Kč V současné době 3 druhy uživatelských účtů platící: bezúplatní: 2545 ověřovatelé: 904 Celkem 9874 uživatelských účtů ( podúčtů) O dálkovém přístupu již toho bylo v minulosti řečeno na této konferenci dost, proto se soustředím především na novou funkcionalitu. Jen několik připomenutí:

11 DP – vývoj zatížení Statistika je z nové posílené infrastruktury DP. Denně se dnes jedná asi o 12 tis. vygenerovaných reportů

12

13 Dálkový přístup – novinky
Od ledna 2006 on-line přebírání údajů z EO Od července 2006 poskytuje DP výpis z KN jako elektronickou veřejnou listinu Od dubna 2007 je v této formě nabízena i kopie mapy (z prostor s DKM) Od dubna 2007 je možné získat výpis také prostřednictvím webových služeb Výstupy jsou soubory PDF podepsané kvalifikovaným systémovým certifikátem (e-značkou) Podle navržené novely katastrálního zákona bude DP zdarma pro celou státní správu Od ledna 2006 – on-line napojení ISKN na evidenci obyvatel DP jako první informační systém státní správy začal poskytovat zaručené výstupy ve formě elektronické veřejné listiny v červenci 2006 na to v souvislosti s novelou zákona o …, na základ které bylo umožněno externím subjektům – samosprávě, České poště, notářům (dnes i hospodářské komoře ČR a dalším subjektům) poskytovat výpisy z KN.

14

15 Webové služby DP Zatím ne plná funkcionalita:
informace ( parcely, budovy, jednotky), přehled vlastnictví, list vlastnictví výpis zákaznického účtu. Webová služba ČÚZK poskytuje PDF dokumenty. HTTPS protokol s SSL šifrováním Kódování diakritiky UTF - 8 Přístup:

16 Nahlížení do KN Start aplikace 1.1.2004
Na mezinárodní konferenci ISSS v Hradci Králové udělena cena ministra informatiky a „Český zavináč“ Poskytuje bezúplatně základní informace o nemovitostech a postupu řízení na katastrálních úřadech

17 Nahlížení do KN – zatížení
V současné době je to téměř 800 tis. návštěv a přes 130 tis. unikátních IP adres měsíčně, což představuje více než 2x větší provoz ve srovnání s portálem veřejné správy.

18 Webové služby nové verze Nahlížení
Nová verze bude k dispozici v průběhu 1. čtvrtletí 2008 Bude obsahovat prohlížení katastrální mapy (DKM nebo OMP) Komunikace přes XML rozhraní Standardní webové rozhraní (HTTPS, SOAP) Webové služby budou pokrývat celou škálu funkcionality Nahlížení

19 Webové mapové služby Podle novely vyhlášky 162/2001 bude ČÚZK poskytovat zdarma webové mapové služby pro katastrální mapu (DKM a OMP) WMS (OGC specifikace, ISO ) poskytují prostřednictvím Internetu rastrový obraz pro prohlížení Pilotní provoz probíhá Start v 1. čtvrtletí 2008 spolu s novou verzí Nahlížení Umožní volné prohlížení katastrální mapy (DKM nebo OMP) s jistým časovým zpožděním (perioda obnovy 14 dní)

20

21

22

23 Závěr Význam webových aplikací a služeb v KN neustále roste
Klíčové pro další rozšíření těchto služeb je garance kvality a dostupnosti informace Zprovoznění a další rozšíření těchto služeb je klíčové pro implementaci INSPIRE a budování e-governmentu v ČR

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Služby a produkty informačního systému katastru nemovitostí ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google