Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GIS obcí kladenského regionu na Internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GIS obcí kladenského regionu na Internetu"— Transkript prezentace:

1 GIS obcí kladenského regionu na Internetu
Statutární město Kladno Ing. Pavel Rous

2 Charakteristika regionu Kladno
Správní obvod Kladna s rozšířenou působností = 48 obcí Obce v působnosti Stavebního úřadu Kladno = 25 obcí Další Stavební úřady – Unhošť a Stochov Počet obyvatel = 116 tis. Rozloha = 350 km2 Počet k.ú. = 60 GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

3 GIS města Kladna Počátek budování GIS v roce 1992
Sdružení DMK 1993 – počátek využívání DMK správci inž. sítí Ukončení tvorby DMK 1999 Náklady na tvorbu DMK cca 14,5 milionu Kč Od roku 2000 správa a aktualizace GIS Současné provozní náklady 500 tis. Kč (300 tis. Kč data z KÚ) Využití na cca 80 pracovištích magistrátu Prostředí MISYS a MISYSWEB (GEPRO, s.r.o.) Pokryto území 7 k.ú. Kladna a 45 okolních obcí Využíváno 10 nadstaveb a pasportů (dalších 5 v realizaci) Vazby na jiné systémy a aplikace (Radnice VERA, REDAT,..) GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

4 GIS města Kladna v regionu
Ortofotomapy Katastrální mapy Územní plány Geologie Poddolovaná území BPEJ ÚSES Veřejně prospěšné stavby Parcelní čísla Vlastnické vztahy GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

5 Snahy o rozvoj GIS v obcích
Rok jednání ohledně využití GIS a pořízení Ortofotomapy Rok pořízení Ortofotomapy okresu (spolufinacováno) jednání se zástupci 100 obcí okresu Kladno nabídka spolupráce pří budování GIS v obcích Navrženy varianty provozování GIS v obcích 1. Speciální software (dnes cca 10 obcí) 2. Jednoduchá prohlížečka (dnes cca 20 obcí) 3. Internet (tehdy 2 obce) Rok příprava projektu využívání GIS prostřednictvím regionální komunikační sítě GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

6 Data pro GIS obcí Na jednání v roce 2001, bylo obcím nabídnuto:
Zdarma: Prohlížečka - např. ArcExplorer, MISYSVIEW (WWW) Ortofotomapa 1:5000, pixel 60 cm (MMK) Výškopis jako součást ortofotomapy (MMK) ÚSES – (územní systém ekologické stability) (Okresní úřad) Vektorová mapa 1 : bez parc. čísel (Okresní úřad) Definiční body parcel v extravilánu (Okresní úřad a ÚHÚL) Definiční body parcel, jako čísla popisná (Okresní úřad a ČSÚ) Technická mapa (MMK a správci) Placené: Mapa katastru nemovitostí (Katastrální úřad) Soubor popisných informací (Katastrální úřad) Územní plán obce (MMK a obec) GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

7 Překážky rozvoje GIS v obcích
Neinformovanost o problematice GIS Neznalost výhod a přínosů využívání GIS Odborná náročnost na správu a aktuálnost GIS Finanční náročnost Nedůvěra a rezervovanost v přístupu k IT Podpora rozvoje GIS v obcích Rozvoj počítačové gramotnosti Rozvoj Internetu Dostupnost geografických informací Snižování nákladů na komunikační spojení GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

8 GIS města Kladna na Internetu
GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

9 GIS na regionální komunikační síti
GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

10 GIS obcí na intranetu MMK
GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

11 GIS obcí na intranetu MMK
Území – 48 obcí Témata – 20 oblastí GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

12 Ukázka GIS obce Žilina GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

13 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Rous
vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky 312/ GIS obcí kladenského regionu na Internetu – ISSS Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno


Stáhnout ppt "GIS obcí kladenského regionu na Internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google