Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středočeský kraj Česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středočeský kraj Česká republika"— Transkript prezentace:

1 Středočeský kraj Česká republika
Vzdělávací systém, střední odborné školství

2 Správní členění Území státu je členěno na správní jednotky
V nich jsou ustanoveny územní orgány, které řídí sociální a ekonomický vývoj regionu. Užívá se několik úrovní

3 14 krajů v Česku

4 Středočeský kraj ČR = 14 krajů (13 + Praha)

5 Administrativní členění
12 okresů 26 obcí s rozšířenou působností 1147 obcí

6 Středočeský kraj Největší kraj v ČR (20 krát větší než Praha; km2) Počet obyvatel: 1,25 mil. (stejně jako Praha)

7 Správní členění Po roce reformy veřejné správy - došlo k většímu posílení územní samosprávy. Rozhodující úlohu převzaly obce. V rámci reforem byla (2002) ukončena činnost okresních úřadů - působnosti přeneseny na územně správní celky - obce s rozšířenou působností (ORP) a vyšší územně správní celky - kraje (14). Cílem reformy bylo i přiblížení veřejné správy občanům: Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je v republice třikrát více (205) než bylo okresních úřadů (73). Od je na území Středočeského kraje 26 obcí s rozšířenou působností.

8 KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

9 Krajský úřad Středočeského kraje
18 odborů, cca 600 zaměstnanců (školství, zdravotnictví, doprava, legislativa, kultura, majetek, finance, životní prostředí…) Odbor školství a sportu – kompetence nad regionálním školstvím

10 Veřejná správa Krajský úřad vykonává (stejně jako magistráty statutárních měst, městské úřady a obecní úřady): a) státní správu (činnost státu) – vykonávají zaměstnanci úřadu v čele s ředitelem krajského úřadu b) samosprávu (provádí „regionální vláda“) – volení zástupci v čele s hejtmanem Rozdílné činnosti, rozdílné kompetence

11 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

12 Český vzdělávací systém

13 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

14 Regionální síť škol a školských zařízení – školní rok 2010 / 2011
1 234 institucí (samostatné nebo integrované) 667 mateřských škol (také jako součást ZŠ; věk 3-5) 467 základních škol (věk 6-14) a 55 speciálních základních škol 143 středních škol (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště; věk 15+) 21 vyšších odborných škol (věk 18+) 53 základních uměleckých škol (dobrovolné) 23 dětských domovů (speciální školství) 69 školských zařízení - domy dětí a mládeže, školní jídelny; pedagogicko psychologická poradna, VISK- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

15 Střední školy zřizované Středočeským krajem
108 škol v roce (v roce 2001: 120 škol) 29 gymnázií (8, 6 a 4 leté vzdělávací programy: příprava na vysokou školu) 40 středních odborných škol (4 leté vzdělávací programy) 35 ostatní střední školy (střední odborné školy a střední odborná učiliště, integrované střední školy: 4, 3 a 2 leté vzdělávací programy) 4 odborná učiliště (3 a 2 leté vzdělávací programy: menší náročnost – pomocné práce)

16 Demografický vývoj počtu osob
ve věku 16 let

17 Struktura středního vzdělávání
Podpora formou stipendií Struktura středního vzdělávání

18

19 Cíle podpory odborného vzdělávání
Podpora odborného vzdělávání (stipendijní program pro vybrané obory vzdělání) Cíle podpory odborného vzdělávání Středočeský kraj usiluje o systémovou podporu odborného vzdělávání v kraji podpora je zaměřena na řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce, mají perspektivu existence i dalšího rozvoje cílem je pomoci zvýšit zájem žáků o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory

20 Strategie odborného vzdělávání SK
Stipendijní program pro žáky vybraných oborů Pozitivní propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných středních škol Účast Středočeského kraje v projektech zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání

21 Stipendijní program pro žáky vybraných oborů pro školní rok 2010/11
finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků): 1. ročník: 300 Kč (~12 €) měsíčně, za vyznamenání jednorázově Kč (~40 €) 2. ročník: 400 Kč (~16 €) měsíčně, za vyznamenání jednorázově Kč (~80 €) 3. a 4. ročník: 500 Kč (~20 €) měs., za vyznamenání jednorázově Kč (~120 €) podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré celkové předpokládané náklady pro školní rok 2010/11 činí cca 3,7 mil. Kč (cca €)

22 Stipendijní program - 2010/2011
Propagace řemesel Stipendijní program /2011 31 oborů vzdělání 36 škol (nevztahuje se na soukromé školy) 1021 žáků (letos pouze 1. ročníky)

23 Děkuji za pozornost. Mgr. Ingrid Vavřínková
Oddělení správní a organizační Odbor školství a sportu Zborovská 11, Praha 5 tel.: 257 280 222 fax: 257 


Stáhnout ppt "Středočeský kraj Česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google