Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínosy metodik  Větší produktivita a kooperace týmů  Komunikační standard  Specializace projektových týmů  Nezávislost na konkrétních řešitelích 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínosy metodik  Větší produktivita a kooperace týmů  Komunikační standard  Specializace projektových týmů  Nezávislost na konkrétních řešitelích "— Transkript prezentace:

1 Přínosy metodik  Větší produktivita a kooperace týmů  Komunikační standard  Specializace projektových týmů  Nezávislost na konkrétních řešitelích  Definice kritérií kvality  Snížení rizika  Lepší přenositelnost

2 Základní pojmy  Metodika  Metoda  Technika  Nástroj

3 Metodika  Souhrn etap, přístupů, zásad, pravidel, postupů, dokumentů, metod, technik, nástrojů...  Určuje kdo, kdy, co a proč má dělat

4 Metoda  Co je třeba v dané etapě udělat  Postup činností v určité fázi  Příklad: informační analýza, strukturovaná funkční analýza

5 Technika  Jak se dobrat požadovaného výsledku  Přesný postup jednotlivých činností  Příklad: normalizace datového modelu

6 Nástroj  Prostředek k uskutečnění určité činnosti  Příklad: ER diagram, diagram datových toků

7 Dimenze tvorby IS - obsahové  Data/informace  Funkce/procesy  Organizační a legislativní aspekty  Pracovní sociální a etické aspekty  Software  Hardware

8 Dimenze tvorby IS - organizační  Metody  Dokumenty  Řízení prací dané fáze

9 Typy životních cyklů vývoje IS  Vodopádový postup  Přírůstkový postup

10 Vodopádový postup Zavádění Globální analýza a návrh Detailní analýza a návrh Implementace Úvodní studie

11 Přírůstkový postup Anylisis Design Construction User Review Preliminary investigation Final construction System test and instalation

12 Historie metodik 1  70. léta – strukturované programování –Top-Down přístup k návrhu programu –Princip tří základních řídících struktur –Strukturované programovací jazyky  Programování ve velkém / modulární –Top-Down –Princip izolovanosti modulů

13 Historie metodik 2  Funkční přístup k návrhu IS –Aplikuje Top-Down na celý systém –Poprvé použit princip modelování –Vrchol: Yourdon Sturctured Method  DFD, STD, Structure Chart  Globální návrh  Detailní návrh

14 Historie metodik 3  Datová analýza a datové modelování –Nové „objektové“ entitní hledisko –Chenův Entity Relationship Diagram –Datové model:  Konceptuální  Logický  Fyzický

15 Historie metodik 4  Nejnověji: objektový přístup  Chápe data a funkce synergicky  Řada metodik se s ním dosud nevyrovnala  Perspektivní avšak stále mu chybí propracovanost strukturovaných přístupů  Jazyk UML

16 Typy metodik  Státem podporované –Státem buď vyžadované pro státní zakázky, nebo státní institucí vyvinuté  Mezinárodní  Firemní –Vyvinuté firmou, školou,...

17 Trendy ve vývoji metodik  Nahrazování vodopádového iterativními (např. přírůstkovým)  Pronikání objektových charakteristik  Konceptualizace (globalizace) pojetí analýzy  Posun od hard k soft metodikám

18 Základní principy metod analýzy  Princip abstrakce –Top-Down hierarchie funkcí –Princip tří architektur  Princip modelování

19 Princip tří architektur  Konceptuální –Nezávislá na použitém technologickém řešení –Určuje co je obsahem systému  Technologická –Ovlivněn použitou technologií, ale ponechává volnou ruku při implementaci  Implementační

20 Princip modelování  Smysl modelování: –Formalizace pojmů umožňuje dorozumění –Změny v modelu jsou levné

21 MMDIS  Multidimensional Management and Development of Information Systems  Metodika vyvíjená katedrou informačních technologií VŠE  Klade důraz na netechnologické aspekty projektu (viz dimenze tvorby IS)  Opírá se o strukturované metody

22 Etapy vývoje IS podle MMDIS  Úvodní studie (US)  Globální analýza a návrh (GAN)  Detailní analýza a návrh (DAN)  Implementace  Zavedení  Provoz, údržba a rozvoj

23 Další informace o MMDIS  Řepa: Analýza a návrh informačních systémů  Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace  Nb.vse.cz/~vorisek – materiály ke kurzu 4IT215  Přečíst popis alespoň v jednom

24 Úvodní studie  Též zvaná studie proveditelnosti  Výsledkem je kontrakt  Diagnóza současného stavu  Návrh alternativ a výběr nejlepší

25 Detailní analýza a návrh  Rozpracování modelů až na úroveň, kdy je možné systém implementovat  Návrh nové organizační struktury  Modely již ovlivněné technologicky

26 Implementace  Napsání a ladění programových kódů  Testování  Vytvoření uživatelské příručky  Příprava konverze dat

27 Zavádění  Instalace technického vybavení  Školení uživatelů  Konverze dat  Zkušební provoz systému  Vytvoření provozních pokynů

28 Globální analýza a návrh  Vytvoření konceptuálního modelu  Možnost vytvoření subprojektů  Analýza procesů  Úplná specifikace požadavků na systém  Hrubý návrh datového a funkčního modelu


Stáhnout ppt "Přínosy metodik  Větší produktivita a kooperace týmů  Komunikační standard  Specializace projektových týmů  Nezávislost na konkrétních řešitelích "

Podobné prezentace


Reklamy Google