Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Technologie"— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Technologie
Význam předmětu a jeho obsahová náplň

2 Význam předmětu a jeho obsahová náplň
Cílem vyučovacího předmětu technologie je poskytnout vám základní vědomosti o účelu, konstrukci, vlastnostech a použití různých druhů tesařských konstrukcí a technologii jejich zhotovování. Vzdělávacím cílem předmětu technologie je dát vám základní teoretické znalosti nutné pro zvládnutí předmětu odborný výcvik a výkon povolání tesař.

3 Význam předmětu a jeho obsahová náplň
Získáte znalosti o technologických postupech a pracovních procesech při provádění tesařských prací. Důraz je kladen na správný výběr a používání materiálů, nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení. Seznámíte se stavebními konstrukcemi, na nichž budete provádět práce se dřevem, montáže tesařských konstrukcí a jiné speciální tesařské pracovní činnosti hlavní i přidružené stavební výroby, inženýrských a dopravních staveb včetně rekonstrukcí budov a ochrany památkově historických objektů. Naučíte se používat technickou dokumentaci staveb a tesařských konstrukcí a zhotovit jednoduché náčrty a výkresy. Naučíte se orientovat v normách a předpisech týkajících se technických požadavků na tesařské konstrukce, budete schopni posoudit vhodnost použití stěžejních druhů materiálů a konstrukčních prvků a tyto hospodárně využívat. Naučíte se posoudit množství a kvalitu provedených prací.

4 Význam předmětu a jeho obsahová náplň
Zvládnete měření a orýsování dřevěných prvků a konstrukcí a výpočet potřeby materiálu. Seznámíte se se způsoby ochrany dřevěných konstrukcí před nepříznivými vlivy. Budete seznámeni s požadavky na BOZP, hygienu práce a zásady požární ochrany, související s předepsanými technologickými postupy. V 1.ročníku je učivo zaměřeno na manipulaci s materiálem, pomůcky, nářadí a nástroje pro tesařské práce, měření a orýsování dřeva, ruční opracování dřeva, přehled tesařských konstrukcí a prací, tesařské spoje hraněného řeziva a hygienu práce.


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google