Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast: Montáže Téma: Členění montážního procesu Ročník: 2. Datum vytvoření: prosinec 2014 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Montáže a opravy, členění montážního procesu, technologický postup montážního procesu. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Členění do montážních prvků
Montážní prvky Skupiny a části strojů, které mohou být montovány odděleně a nezávisle na ostatních částech výrobku. Členění výrobků na menší celky je ve shodě s konstrukční dokumentací.

3 Pojmy montážních prvků
Součást - část výrobku zhotovená z jednoho kusu materiálu. Základní součást je nazývána hlavní součást, kterou začíná montáž (výrobku, skupiny, podskupiny). Podskupina = spojení určitého množství součástí, a to nezávisle na tom, jak jsou spojeny a jakým způsobem byly zhotoveny.

4 Skupina - nejvyšší montážní prvek vzniklý spojením jedné nebo několika podskupin a dalších součástí. Základní skupina je hlavní skupina, kterou začíná konečná montáž výrobku. Výrobek - vzniká spojením skupin, je to většinou konečný produkt montáže. Zařízení - soubor několika různých výrobků, které mají plnit určitou funkci.

5 Schéma montážních prvků
Vyjadřuje rozdělení výrobku do montážních prvků, u složitějších výrobků však nedává ještě dostatečný přehled o pořadí sestavování výrobku z jeho jednotlivých součástí, podskupin a skupin, a proto se u nich sestavuje TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA MONTÁŽE - lépe vyjadřuje posloupnost montáže jednotlivých prvků v konečný výrobek.

6 Technologický postup montáže
Souhrn operací souvisejících se spojováním hotových součástí, sestav a podsestav ve výrobek pomocí přípravků, zařízení a nářadí, který odpovídá požadavkům výkresů a technickým podmínkám.

7 Montážní operace - část montážního postupu, kterou koná na jednom pracovišti s jednou montážní jednotkou 1 pracovník nebo pracovní četa. Pracovní úsek - část operace, která se provádí s jedním určitým spojením týmž nástrojem.

8 Pracovní poloha - část operace prováděná při stejné poloze přípravku a montážního prvku.
Montážní základna - soubor ploch a prvků součásti, které určují její polohu vzhledem ke druhým, dříve sestaveným součástem, nebo základním plochám.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem montážní prvky Skupiny a části strojů, které mohou být montovány odděleně a nezávisle na ostatních částech výrobku. Členění výrobků na menší celky je ve shodě s konstrukční dokumentací. Pojem technologický postup montáže Souhrn operací souvisejících se spojováním hotových součástí, sestav a podsestav ve výrobek pomocí přípravků, zařízení a nářadí, který odpovídá požadavkům výkresů a technickým podmínkám.

10 Použité zdroje: ŘASA, Jaroslav, Václav HANĚK a Jindřich KAFKA. Strojírenská technologie 4: Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel. Zásady montáže. 1. vyd. Praha: Scientia, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google