Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Montáž mechanismů a zařízení I /2
OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-032

3 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Členění montážního procesu Z hlediska montáže se každý složitější strojírenský výrobek člení do tzv.montážních prvků, to jsou skupiny a části strojů, které mohou být montovány odděleně a nezávisle na ostatních částech výrobku. Členění výrobků na menší celky je obvykle ve shodě s jeho konstrukční dokumentací. V případě složitějších součástí se sestavuje technologické schéma montáže, které vyjadřuje posloupnost montáže součástí do podskupin a skupin, až v konečný výrobek či zařízení.

4 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Schéma vyjadřuje rozdělení montážní operace do jednotlivých montážních prvků.

5 Montáž mechanismů a zařízení I /2
K základním pojmům montážního procesu patří: součást – je prvotní článek montáže, obvykle je vyrobena z jednoho kusu materiálu; podskupina (díl) – představuje jednotku vzniklou spojením dvou či více součástí, přičemž nezáleží na způsobu spojení / rozebíratelné, nerozebíratelné spoje /. Podskupiny mohou mít více řádů, kdy podskupiny vyššího řádu jsou přímo montované do podskupin nižšího řádu skupina – nejvyšší montážní prvek, vzniká spojením jedné nebo několika podskupin a dalších součástí; výrobek – konečný hmotný produkt montáže určený pro trh, který je funkčně a konstrukčně uzavřený, vytvořený ze součástí, podskupin a skupin, spojených rozebíratelným či nerozebíratelným způsobem; zařízení – tvoří soubor strojírenských výrobků, které mají plnit dané provozní a technologické úkoly.

6 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Druhy montáže Způsob a organizace montáže závisí především na typu a rozsahu výroby, na pracnosti montáže, na způsobech dodávek apod. Rozlišujeme dvě základní formy montáže: interní montáž provádí se v rámci daného výrobního závodu a výrobek opouští výrobní proces obvykle ve stavu způsobilém k přímému použití (např. automobily, spotřební zboží). externí montáž je realizována mimo výrobní závod, při níž se v předepsaném sledu montují jednotlivé části zařízení, které byly předem interně smontovány ve výrobních závodech (např. montáž značně rozměrných a objemných strojů a zařízení, mostů a konstrukcí, vzduchotechniky, potrubí, armatur).

7 Montáž mechanismů a zařízení I /2
INTERNÍ MONTÁŽ

8 Montáž mechanismů a zařízení I /2
EXTERNÍ MONTÁŽE

9 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Podle pohybu součástí při montáži, stupně členitosti a charakteristických zvláštností montovaného výrobku rozeznáváme dvě organizační formy interní montáže: Nepohyblivou neboli stacionární montáž (předpokládá soustředění montážních prací na stálém pracovišti): Soustředěná Rozčleněná Proudová Pohyblivou neboli nestacionární montáž (probíhá současně v několika montážních operacích nebo ve skupinách pracujícími dělníky): Předmětná Linková

10 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Soustředěná montáž provádí se spojováním jednotlivých součástí na jednom stacionárním pracovišti a vykonává ji obvykle jedna skupina pracovníků . Využívána je při montáži těžkých či rozměrných součástí, které jsou montovány podle rámcových montážních postupů bez podrobného časového rozboru činností. Mezi nevýhody soustředěné montáže patří vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků a pracovní prostor.

11 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Rozčleněná montáž postupuje podle principu dělení operací. Výrobek se montuje na několika stacionárních montážních pracovištích současně. Předpokladem tohoto typu montáže je možnost rozčlenění výrobku na jednotlivé díly, podsestavy a sestavy v souladu s montážním schématem. Časová norma je zpracována pro celé montážní celky. Celková montáž představuje spojení dílů, podsestav a sestav v hotový výrobek. Využívá se pro malosériovou výrobu.

12 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Proudová montáž probíhá na stacionárních montážních pracovištích, kde specializované skupiny pracovníků provádí určitou část montáže. Montážní práce jsou rozčleněny až na operace nebo úkony. Tento typ montáže je právě díky pevnému synchronizo-vanému taktu dopravy součástí vhodný k automatizaci montážního procesu. Proudová montáž se uplatňuje při hromadném typu výroby např. při výrobě valivých ložisek, měřidel, převodovek , motorů, elektrických spínačů apod.

13 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Předmětná montáž vyznačuje se volným pohybem montovaného předmětu, který prochází jednotlivými pracovišti. Pracovníci vykonávají jen určitou opakující se operaci s volným taktem přesouvání součástí mezi stacionárními pracovišti. Pracoviště montérů jsou pro montáž vždy příslušně vybavena. Typ montáže je určen pro malosériovou i velkosériovou výrobu (obráběcí stroje, stavební stroje, lokomotivy, elektrické motory).

14 Montáž mechanismů a zařízení I /2
Linková montáž je charakteristická nuceným pohybem montovaného předmětu, který je dán taktem montážní linky, přičemž je nutno dodržet sled operací. Někdy je nazývána také jako plynulá montáž. Montáž organizovaná v lince je dle způsobu odběru výrobku uskutečňována jako synchronizovaná či nesynchronizovaná. Pohyblivá montáž může být s periodickým taktem s nepřetržitým pohybem.

15 Montáž mechanismů a zařízení I /2 Příklady montážních pracovišť

16 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra,SNTL 1984 Katalog přípravků příslušenství,


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google