Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Smlouvy Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Smlouvy Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Smlouvy Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_16.1.08.OBN Anotace: Smlouva, nejčastější typy smluv, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy v dopravních službách, pracovní smlouva. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky oborů technického zaměření. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky. Závěrečné otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Výukový materiál slouží pro výklad v hodině, ale může být využit i k samostudiu či opakování. Otázky na konci prezentace ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 SMLOUVY

3 SMLOUVA dvoustranný nebo vícestranný právní úkon vzniká úplným a bezpodmínečným přijetím návrhu na uzavření smlouvy může být uzavřena jakoukoli formou - nejčastěji bývá uzavřena písemně

4 NEJČASTĚJŠÍ TYPY SMLUV kupní smlouva darovací smlouva smlouva o dílo smlouva o půjčce nájemní smlouva pracovní smlouva smlouva o přepravě osob a nákladů cestovní smlouva pojistná smlouva

5 KUPNÍ SMLOUVA prodávající se zavazuje - kupujícímu prodat movitou nebo nemovitou věc - převést na něj vlastnické právo kupující se zavazuje - zaplatit kupní cenu

6 NÁLEŽITOSTI KUPNÍ SMLOUVY Důležité je ujednat dobu, místo a způsob předání zboží kdy na kupujícího přejde vlastnické právo jakost, dobu a rozsah záruky dobu a způsob zaplacení kupní ceny sankce za porušení povinností

7 SMLOUVA O DÍLO zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele objednavatel je povinen zaplatit cenu za provedení Předmět smlouvy - zhotovení nové věci - údržba - oprava - úprava věci

8 SMLOUVY V DOPRAVNÍCH SLUŽBÁCH smlouva o přepravě věci smlouva zasílatelská smlouva o nájmu dopravního prostředku smlouva o provozu dopravního prostředku

9 PRACOVNÍ SMLOUVA fyzická osoba a zaměstnavatel uzavírají pracovní poměr obsah smlouvy: např.- den nástupu do práce - místo výkonu práce - druh práce - zkušební doba - mzda - rozvržení pracovní doby - zvyšování kvalifikace

10 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Vyjmenuj některé typy smluv. 2.Co je důležité ujednat u kupní smlouvy? 3.Co by měla obsahovat pracovní smlouva?

11 ODPOVĚDI 1. kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o přepravě osob a nákladů, cestovní smlouva, pojistná smlouva 2. dobu, místo a způsob předání zboží, kdy na kupujícího přejde vlastnické právo,jakost, dobu a rozsah záruky, dobu a způsob zaplacení kupní ceny, sankce za porušení povinností 3. např., den nástupu, místo výkonu práce, druh práce, zkušební doba, mzda, rozvržení pracovní doby, zvyšování kvalifikace

12 POUŽITÉ ZDROJE VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5 ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Smlouvy Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google