Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střešní nástavby panelových objektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střešní nástavby panelových objektů"— Transkript prezentace:

1 Střešní nástavby panelových objektů
Ing. Jiří Kovalský Katedra technologie staveb Fakulta stavební České Vysoké Učení Technické v Praze

2 V letech 1953 až 1990 bylo v ČR postaveno celkem panelových domů. postupně bylo schváleno, vyhlášeno a užíváno 14 základních stavebních soustav; na něž navazovaly materiálové a krajové varianty. Vedle problémů zanedbané údržby se dnes na panelových domech začaly projevovat vady a poruchy způsobené nízkými kvalitativními parametry závazných ukazatelů komplexní bytové výstavby, chybami projektové dokumentace i montáže a také překročením doby životnosti. Nedostatečná je také – z pohledu současných požadavků – tepelná ochrana obvodového pláště.

3

4 V dubnu roku 1999 přijala vláda ČR Zásady dlouhodobého programu podpory oprav bytového fondu. První etapa dlouhodobého programu se má týkat právě „oprav a nástaveb panelových domů“. Dne 4. října 2000 se vláda ČR usnesla na koncepci oprav bytových domů postavených v typizované, tzv. panelové technologii z čehož vychází sbírka zákonů č.384/2000. Dané nařízení vlády pak upravuje podmínky rozpočtových pravidel republiky za nichž je možno poskytnout finanční podporu na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého na stavební změnu spočívající v opravě, rekonstrukci nebo modernizaci panelového bytového domu.

5 Proč realizovat střešní nástavby na panelových objektech
koncepční řešení bytové otázky cena bytové jednotky – až o 20 % nižší eliminace problematiky izolací střechy architektonické hledisko

6 Aspekty ovlivňující vhodnost panelových objektů k provedení střešních nástaveb
statické hledisko - dosavadní průzkumy - 50 % objektů vhodných výška a odstupy okolní stávající zástavby (normy denního zastínění) kapacity a funkční stavy nastavovaných instalačních rozvodů vč. jejich přípojek možnost doplnění kapacity občanské vybavenosti a infrastruktury možnost úpravy dispozice z hlediska požární bezpečnosti stavby

7 Technologická hlediska realizace střešních nástaveb
zvedací prostředek a vnitrostaveništní přesun hmot postup realizace skládky materiálů sociální zázemí lešení bezpečnost a ochrana zdraví

8

9 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb
Nosné konstrukce zastřešení -   dřevěné krovy klasických soustav (drahé, snižuje dispoziční volnost) -      dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami (až o 40% méně řeziva, výroba mimo stavbu – rychlá montáž) -     válcované ocelové profily (levné, avšak těžké, snížená požární odolnost, tepelné mosty) - ocelové příhradové nosníky (lehká a rychlá technologie, nevyžaduje zvedací prostředky) -     kombinace výše uvedených

10 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb
Svislé a dělící konstrukce -   sádrokarton ( lehké, estetické, drahé, omezení mokrého procesu ) -      tvárnice přesného zdění ( nutnost omítat, těžší ) -     montované variabilní stěny ( drahé, estetické – možno prosklené ) - klasické zdivo ( těžké, mokrý proces, nižší pořizovací náklady ) -     tesařské stěny ( lehké, mohou být součástí vazby krovu, cenově dostupné )

11 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb
Podlahy -   samonivelační anhydritové potěry ( rovné, tloušťky do 40 mm, drahé ) -      suché plovoucí podlahy ( vyloučení mokrého procesu ) -     zdvojené montované kazetové podlahy ( drahé, meziprostor pro instalace, snižují světlou výšku ) - betonové mazaniny ( těžké, mokrý proces, min. tl. 50 mm ) -     tesařské např. ze sádrovláknitých desek ( lehké, mohou být součástí vazby krovu, cenově dostupné )


Stáhnout ppt "Střešní nástavby panelových objektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google