Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce
Mgr. Martin Procházka, Středočeský inspektorát 2. prosince 2009

2 Vlastní hodnocení jako nástroj pro zlepšování
Klíčový prvek pro zdokonalování veřejných služeb Základní kámen pokroku ve vzdělávacích systémech většiny evropských zemí (hodnocení na základě uznaných měřítek kvality) Náročný úkol – podmíněn profesionálním rozvojem učitelů a řídících pracovníků a závisí na kultuře otevřenosti

3 Zlepšování záleží na schopnosti se učit
Efektivní systémy jsou schopny se učit od ostatních Úspěšné vzdělávací systémy – podrobná analýza a sdílení (příklady dobré praxe, profesionální dialog, informace pro výzkum a mezinárodní srovnávání) Investice do výzkumu zlepšování vyučování (příklad studie TIMSS v r. 2007)

4 Vlády definují širší strategické cíle
Podoba provedení a uvedení do praxe se rozhoduje na místní úrovni Posun od přísné regulace k rámcové legislativě ve víře, že se lépe vyhoví individuálním a společenským potřebám Kvalita personálu je klíčová - „kvalita vzdělávacího systému nemůže převyšovat kvalitu učitelů“

5 Jakou roli má ČŠI? ust. § 12 odst. 1, 2 a 3; ust. § 174 odst. 1, 2 a 6 Sb., školského zákona ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a šk. služeb s cílem zjistit: Naplnění cílů školské politiky státu Účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka či studenta

6 Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI
Postup ČŠI Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI Plán hlavních úkolů (schval. MŠMT) Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

7 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a šk
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a šk. služeb = systém - „osnova“ pro cyklické hodnocení škol = národní hodnotící rámec ČR (úkoly ČŠI, terminologie) Srovnání oblastí hodnocení - průnik oblastí hodnocení (RVP ZV, vyhláška č.225/2009 Sb.), průnik metod, nástrojů

8 Česká školní inspekce Vyhláška upravující VH
RVP - oblasti autoevaluace Kritéria hodnocení ČŠI - ve skupinách Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky Rovnost příležitostí Předpoklady pro řádnou činnost školy Průběh vzdělávání Výuka, IVP, soulad Průběh vzdělávání, Soulad Podpora žákům, spolupráce,vztahy Spolupráce, klima Partnerství Výsledky vzdělávání Vyučovací hodnocení Řízení školy Práce učitelů, vedení Vedení školy Úroveň výsledků Celkové hodnocení školy

9 Čím VH pro ČŠI je? Podklad pro IČ, zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …) Zkušenosti ČŠI s VH škol a problémy škol s VH zaznamenané v terénu (Výroční zpráva)

10 ČŠI neposuzuje formu VH !!!
Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák) „Zrcadlo managementu jakosti“ Hodnocení typu statistický výkaz, výroč. zpráva (nefunkční pedagogické rady)

11 Zkušenosti ČŠI s VH škol z terénu
Zásadní problémy: Kritéria (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) Různá interpretace stejných dat Preferování podmínek před výsledky

12 Souhrnná zjištění ČŠI šk. rok 2005/2006– ojediněle ucelený systém zpětné vazby, pocity, názory ředitele, statistika, součást výroční zpráva – nevýrazný, pomalý rozvoj VH, externí „Testy“ (5)

13 Česká školní inspekce MŠ 9 6 1 7 1. st. ZŠ 23 10 4 16 12 11 2. st. ZŠ
Účinnost VH (v %) v druzích škol 2005/2006 Zpětná vazba a cíle školy Silné a slabé str. školy Účinky opatření Slouží ŠVP Ovlivňuje DVPP Ovlivňuje strategii školy Opatření ředitele 9 6 1 7 1. st. ZŠ 23 10 4 16 12 11 2. st. ZŠ 8 3 24 25 2

14 „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“
Školní rok 2007/2008 Co obsahuje vlastní hodnocení ve ŠVP? Jak škola využívá výstupy z vlastního hodnocení? „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“

15 Česká školní inspekce Ukazatel pro využití VH v ŠVP (v %) (2007/2008)
Škola má oblasti VH 61 86 Škola má cíle VH 70 80 Škola má kritéria VH 51 71 Škola má nástroje VH 83 Škola má časový plán VH (VH v ŠVP) 59 75

16 Česká školní inspekce Ukazatel VH v ŠVP (%) (2007/2008) MŠ ZŠ SŠ
plně částečně VH slouží pro zvyšování kvality vzdělávání 58 23 75 12 13 VH - podklad pro výroč. zprávu 68 14 74 77 9 Podklad pro opatření ke zvyšování kvality školy 64 19 78 80

17 Projekt efektivní autoevaluace škol (SICI)
Autoevaluace není cílem Cílem je změna a zlepšení Přiměřená externí podpora (rovnováha) Vzdělávací standard - efektivita přijatých opatření v rámci VH

18 Kontakty: martin.prochazka@csicr.cz
Děkuji za pozornost Kontakty: tel: fax:


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google