Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ"— Transkript prezentace:

1 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
KA 02 odborné semináře pro vedoucí pracovníky Bc. Vlasta tesařová metodik

2 Obsah školení Rámcový vzdělávací program pro MŠ Polytechnická výchova a vzdělávání v návaznosti na ŠVP jednotlivých MŠ Cíle a výstupy polytechnického vzdělávání v MŠ Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Obecné principy předškolního vzdělávání
1. Podmínky vzdělávání Jsou legislativně vymezeny / zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy …/ V návaznosti na ně upravuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání další podmínky, které podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání – tzn. i polytechnického / materiální, organizační, personální, psychohygienické, pedagogické … / Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Obecné principy předškolního vzdělávání
2. Cíl vzdělávání v mateřské škole Maximálně podporovat rozvoj každého dítěte Podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji Směrovat dítě k osvojení základních pravidel chování Podílet se na nastavení základních životních hodnot a mezilidských vztahů Vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Obecné principy předškolního vzdělávání
3. Konkrétní požadavky na vzdělávání RVP PV vymezuje konkrétní požadavky pro předškolní vzdělávání Představuje zásadní východisko pro tvorbu ŠVP Vzdělávání v MŠ směřuje dítě k osvojování klíčových kompetencí KKV udávají pedagogům jednoznačný směr kam má předškolní vzdělávání směřovat a o co usilovat

6 Obecné principy předškolního vzdělávání
4. Strategické změny předškolního vzdělávání Jsou vymezeny v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy pro období let Nově ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 – nyní ve fázi připomínkového řízení / v popředí se nachází osobnostní rozvoj učitelů – jednou z priorit je i oblast polytechnické výchovy a vzdělávání / Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Podpora polytechnické výchovy
5. Realizace strategických záměrů ČŠI - zaměření šetření Parametry výkonů MŠ Podpora mateřského jazyka ve vzdělávacích programech MŠ Seznamování dětí s cizím jazykem Podpora polytechnické výchovy Problematika vysoké míry odkladů povinné školní docházky

8 6. Podpora rozvoje osobností dětí
Obecné principy předškolního vzdělávání 6. Podpora rozvoje osobností dětí Uplatňování účinných pedagogických přístupů a metod práce Respektování vývojových a individuálních potřeb dítěte včetně psychohygienických zásad Diferencování nároků na jednotlivé děti Poskytování zpětné vazby a motivace k lepším výsledkům ve vzdělávání

9 6. Podpora rozvoje osobností dětí
Obecné principy předškolního vzdělávání 6. Podpora rozvoje osobností dětí Preference samostatné práce dětí Individualizovaná výuka Uplatňování experimentování tzn. dovednostně – praktických a názorně – demonstračních metod Vzájemné propojení vzdělávacích oblastí

10 7. Nabídka péče o děti se SVP
Obecné principy předškolního vzdělávání 7. Nabídka péče o děti se SVP Koncepce RVP PV vychází z respektování individuálních potřeb a možností každého dítěte, tedy i dětí se SVP Potřeby dětí se SVP jsou zohledněny přizpůsobením ŠVP a systematickou realizací vyrovnávacích opatření

11 8. Podpora nadaných dětí v předškolním vzdělávání
Obecné principy předškolního vzdělávání 8. Podpora nadaných dětí v předškolním vzdělávání RVP PV umožňuje individualizované pojetí předškolního vzdělávání s důrazem na rozvoj aktivity a tvořivosti dětí MŠ poskytují nadaným dětem individuální podporu vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu s důrazem na rozvoj aktivity a tvořivosti

12 9. Hodnocení výsledků dle požadavků RVP PV
Obecné principy předškolního vzdělávání 9. Hodnocení výsledků dle požadavků RVP PV Můžeme hodnotit : / včetně zaměření na polytechnické vzdělávání / propojení obsahu s praxí a životními situacemi podmínky pro / polytechnické / vzdělávání vzdělávací záměr týkající se kompetencí v základních oblastech stanovených RVP, ŠVP uplatňování kooperativního učení založeném na spolupráci dětí zpětnou vazbu

13 Obecné principy předškolního vzdělávání
10. Reálný stav začlenění polytechnické výchovy a vzdělávání do ŠVP v návaznosti na RVP Polytechnická výchova a vzdělávání se uskutečňuje ve všech vzdělávacích oblastech vymezených RVP PV Od roku 2012 / 2013 jsou do RVP doplněny konkretizované výstupy, které uvedené oblasti upřesňují Projekt „ Jak co funguje “ má za cíl podpořit polytechnickou výchovu na jednotlivých MŠ Projekt „ Jak co funguje „ nabízí MŠ možnost profilace v oblasti polytechnické výchovy

14 Polytechnická výchova a vzdělávání v návaznosti na ŠVP
DÍTĚ A JEHO TĚLO Biologická DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Psychologická DÍTĚ A TEN DRUHÝ Interpersonální DÍTĚ A SPOLEČNOST Sociálně –kulturní Enviromentální DÍTĚ A SVĚT

15 Možnosti reálné budoucnosti polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ 


Stáhnout ppt "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google