Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování VŠKP práce Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování VŠKP práce Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 Zpracování VŠKP práce Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Důležité Směrnice rektora č. 179/2012 o vysokoškolských kvalifikačních pracích Příloha ke směrnici Šablony – na DIPL2 Dodržet Harmonogram akademického roku 2013/2014 na Přírodovědecké fakultě OU Práce se odevzdává v elektronické podobě do IS DIPL2 – včetně prohlášení Kontrola plagiátů Jsou zrušeny licenční smlouvy

3 Zásady Vysokoškolská kvalifikační práce se odevzdává svázaná tak, aby jednotlivé číslované listy nebylo možno zaměňovat Na deskách se uvádějí údaje uvedené v šabloně Na titulní straně a dalších stranách se uvádějí údaje dle šablony Titulní strana se uvádí v češtině a v angličtině Pak následuje podepsané zadání Abstrakt a klíčová slova v češtině a v angličtině Pak následuje list s poděkováním a prohlášením o autorství a citaci použitých informačních zdrojů - podepsaný

4 Metodika tvorby práce

5 Struktura Analýza současného stavu Cíle bakalářské/diplomové práce Vlastní řešení – metodika, …. Zhodnocení cílů

6 Co je obsahem volba tématu shromažďování a práce se zdrojovými dokumenty stanovení cíle a hypotézy struktura práce volba výzkumného vzorku třídění získaného materiálu semináře k závěrečné práci a průběžné konzultace

7 Shromažďování a práce se zdrojovými dokumenty udělat si ihned z vybraného dokumentu úplný bibliografický záznam pak se soustředit na obsah, případně si dělat poznámky zaznamenávat si strany, na kterých je text publikován (pro snadné zpětné vyhledávání ) nevytrhovat myšlenky autora z kontextu, nepoužívat v jiném významu zaznamenávat si vlastní myšlenky a poznámky k danému tématu v práci odlišit naše myšlenky od názorů jiných citovaných autorů (důsledné odkazy) odkaz na informační zdroj musí přesně identifikovat pramen pořadí údajů v odkazu je závazné, mezinárodně dohodnuté a nelze je měnit seznam bibliografických odkazů se píše na závěr hlavní části práce

8 Stanovení cíle a hypotézy vytyčení přesných, konkrétních cílů stručná a jasná formulace pracovních hypotéz uvádět vždy v úvodu závěrečné práce cíle a hypotézy tvoří dílčí projekt práce

9 Struktura práce stanovení předběžné a pracovní struktury (osnovy) práce ujasnění základních výzkumných metod orientace ve využitelných informačních zdrojích tvořících „kostru“ průzkumu určení celkového postupu a časového harmonogramu práce

10 Obecná struktura práce Titulní strana (česky a anglicky) Prohlášení (příp. Poděkování) Obsah Úvod Vlastní práce (teoretická, empirická část) Závěr Resumé Seznam použité literatury a pramenů Přílohy (příp. Seznam zkratek)

11 Volba výzkumného vzorku – v případě vlastního výzkumu (průzkumu, šetření, měření) předpokládá se základní znalost metodologie a statistiky vzorek zkoumaného souboru musí být vyvážený minimální doporučený počet probandů (biologický soubor): 30 minimální doporučený počet respondentů (např. dotazníkový průzkum): 50-100 (dle povahy šetření) motivace respondentů (rozhovor, beseda), seznámení s cíli práce

12 Třídění získaného materiálu nejlépe přímo do počítače (např. MS Excel) konspekty a rozsáhlejší poznámky třídit na jednotlivé listy papíru (A4) – svorka, rychlovazač třídit systematicky (podle tématu, účelu, hypotéz..) excerpta na malé lístečky (A6, A5) nebo do PC kartotéku knihovny (prostudované nebo neprostudované) řadíme abecedně podle jmen autorů nebo podle věcného obsahu - nejlépe v PC ostatní materiál (fotografie, mapy, kazety) do složek, obálek, krabic zbytečně nepřepisovat – využívat rozmnožovací techniku event. skenování


Stáhnout ppt "Zpracování VŠKP práce Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google