Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát SOČ Seminář DDM Praha 6. ledna 2010 Lenka Krejčová Doplnil poznámkami: Č.Kodejška -Ne pouze kompilát -Vlastní projekt,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát SOČ Seminář DDM Praha 6. ledna 2010 Lenka Krejčová Doplnil poznámkami: Č.Kodejška -Ne pouze kompilát -Vlastní projekt,"— Transkript prezentace:

1 Jak psát SOČ Seminář DDM Praha 6. ledna 2010 Lenka Krejčová lenka.krejcova@ff.cuni.cz Doplnil poznámkami: Č.Kodejška -Ne pouze kompilát -Vlastní projekt, výzkum, návrhy řešení problému, nápady -Drobná menší témata

2 Typy SOČ  teoretické řešení problému  návrh technického zařízení, popř. části funkčního modelu nebo zařízení  učební pomůcka -Model je třeba názorně prezentovat -Možnost vložení fotek, DVD, videa -Princip psaní bakalářské práce, diplomky – uplatnění v budoucnosti

3 Struktura SOČ  Obsah  Resumé (lze i cizojazyčné) – popř. za diskusi - shrnutí práce (abstrakt) a základních myšlenek + klíčová slova  Úvod – uvedení do tématu, je to rozšířený abstrakt, je dobré psát ho až úplně nakonec po sepsání celé práce  Teoretická část – co a kdo už o dané problematice napsal, co bylo objeveno  Empirická část = výzkumná = praktická – samotné vysvětlení experimentu, rovnic, návrhu zařízení nebo řešení  Závěr a Diskuze – shrnutí tématu, diskuze výsledků a jejich rozbor, návrh dalších postupů  Seznam použité literatury  Přílohy – fotky, CD, tabulky, grafy  Nepovinně: posudek oponenta

4 Titulní list  jméno autora  název práce, popř. podnázev  soutěžní obor  jméno a adresa školy, na které autor studuje  jméno vedoucího práce, resp. konzultanta (včetně titulů)  20 – 30 stran, 2 papírové kopie + 1 elektronicky s přihláškou

5 Prohlášení „Prohlašuji, že jsem předloženou práce XY zpracoval(a) samostatně za využití uvedených pramenů“ V Praze dne 6. ledna 2010 jméno autora

6 Teoretická část  1/3 až 1/2 práce  Max. dvě podkapitoly  Zdroje: monografie sborníky slovníky a encyklopedie periodika (Vesmír, Lidé a země…) internet (databáze apod.) vyhlášky a zákony přednášky - Členit text do odstavců - Zdroje z internetu používat co nejméně a pouze ověřené – důvěryhodné - Slovníček pojmů do přílohy - Vysvětlivky zkratek před úvodem

7 Citace  Základní předpoklad = dle citace v textu nalezneme odkaz v seznamu literatury  (Příjmení, rok vydání publikace)  (Příjmení – Příjmení, rok vydání)  (Příjmení, in/v Příjmení, rok vydání) – doslovná citace  (Příjmení, podle Příjmení, rok vydání) – převyprávění podle někoho  (podle Příjmení, rok vydání)  (in/viz Název, rok vydání) - Teoretická část MUSÍ být proložena citacemi v textu - Komise na to klade velký důraz - dodržovat jednotný styl citací v celé práci - lze i odkazem na seznam literatury, např. viz. [3] - více než 3 autoři: pouze první jméno a pak kol., např. Brdečka, J. a kol.

8 Empirická část  Cíle výzkumu = úvod k výzkumu – co nás zajímá, co chceme zjistit, prokázat, vytvořit  Formulace hypotéz: formou tvrzení, nepřehánět! – stanovit co očekáváme že zjistíme, hypotéza se nemusí potvrdit  Popis výzkumného souboru – pouze zkoumáme-li nějaký statistický soubor dat  Průběh výzkumu  Výsledky – prezentovat výsledky výzkumu (grafy, tabulky, data – k čemu se dospělo)  Diskuse = úvaha nad výsledky, uvést argumenty pro i proti, naznačit další možnosti výzkumu, srovnat s tím co zjistil už někdo jiný  Shrnutí = zopakovat základní data z výzkumu, rozebrat problémy z různých pohledů a případných dalších možností

9 Seznam literatury ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD = PODLE ZÁZNAMU DOKÁŽEME ZPĚTNĚ VYHLEDAT ZDROJ  PŘÍJMENÍ, Iniciála křestního jména. Název. Město: Nakladatelství, rok vydání. ISBN.  PŘÍJMENÍ, Iniciála – PŘÍJMENÍ, Iniciála. ostatní stejné.  PŘÍJMENÍ, Iniciála. Název. In Iniciála Příjmení (Ed./Eds.). Název sborníku. Město: Nakladatelství, rok vydání.  PŘÍJMENÍ, Iniciála. Název. Název časopisu, rok, roč., č., stránky od – do.  PŘÍJMENÍ, Iniciála. Název. Předneseno na… Město rok.  METODICKÝ pokyn…včetně č.j. a data schválení.  MEZINÁRODNÍ klasifikace…Město: Nakladatelství, rok.  http://www.úplný název webových stránek (staženo datum)  PŘÍJMENÍ, Iniciála křestního jména. Název. [online]. Rok, roč., č., [cit. Přesné datum stažení dokumentu]. Dostupné z.

10 Praktická část – struktura úkolu  pracujte v menších skupinách (2-4 členové)  zpracujte vylosované téma, nebo svoje vlastní, které navrhnete – dbejte na odlišení teoretické a praktické části  v několika základních bodech vyjádřete, čemu byste se věnovali, kde byste hledali informace, co byste pokládali za důležité, co Vás napadá, že byste řešili atp.  pokud si s něčím nevíte rady, hned se ptejte  cílem je natrénovat strategie pro Vaší vlastní práci


Stáhnout ppt "Jak psát SOČ Seminář DDM Praha 6. ledna 2010 Lenka Krejčová Doplnil poznámkami: Č.Kodejška -Ne pouze kompilát -Vlastní projekt,"

Podobné prezentace


Reklamy Google