Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady pro vypracování bakalářské práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady pro vypracování bakalářské práce"— Transkript prezentace:

1 Zásady pro vypracování bakalářské práce
Diplomový seminář 2

2 Účel bakalářské práce Student bakalářskou prací prokazuje
schopnost řešit zadaný problém schopnost ústně a písemně prezentovat zadaný problém schopnost obhájit vlastní přístupy k řešení

3 Náležitosti bakalářské práce
rozsah 40 – 50 stran vlastního textu zpracování v českém, slovenském nebo anglickém jazyce odevzdání ve dvou vyhotoveních v tuhých deskách

4 Náležitosti stránky Práce je psaná po jedné straně formátu A4
hustota řádkování 1,5 zpravidla 35 řádků na stránce okraje 2,5 cm nahoře a dole okraje 3,0 cm vlevo okraje 2,0 cm vpravo

5 Písmo používané fonty Arial, resp. Times New Roman, Verdana nebo Calibri velikost písma 12 bodů řádkování 1,5 pro zvýraznění vybraných částí lze použít různé velikosti, fonty a typy písma (kurzíva, tučné) není vhodné podtrhávat nepoužívat symbolu hvězdička (*)

6 Řazení listů – 1. část prázdný bílý list titulní list (Příloha č. 2)
zadání bakalářské práce abstrakt bakalářské práce (Příloha č. 4) obsah úvod

7 Řazení listů – 2. část rozvedení bakalářského úkolu po kapitolách s dílčími závěry závěr seznam použité literatury v abecedním uspořádání podle autorů seznam použitých symbolů a zkratek seznam obrázků seznam tabulek

8 Řazení listů – 3. část prohlášení o využití výsledků bakalářské práce
seznam příloh jednotlivé přílohy

9 Citace – 1. část literatura je volně využita, autor z ní vychází
nepřímé citování převzetí doslovného textu nějakého tvrzení text se uvádí v uvozovkách přímé citace vždy se odkazujeme na zdroj

10 Citace – 2. část odkazování na informační zdroj poznámka pod čarou
Harvardský způsob, např. Novák (2008, s. 57), pořadové číslo ze seznamu literatury [5] přímá citace musí se také uvést strana

11 Citace – 3. část knihy, příspěvky ve sborníku
KOTLER, Philip, KELLER, Kevin. Marketing Management. 13th Edition. New Jersey: Prentice Hall, p. ISBN KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing Management. 13th Edition. New Jersey: Prentice Hall, p. ISBN

12 Citace – 4. část knihy, příspěvky ve sborníku
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. Ekonomie. Přel. M. Gregor aj. 18. vydání. Praha: NS SVOBODA, s. ISBN SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Přel. M. Gregor aj. 18. vydání. Praha: NS SVOBODA, s. ISBN

13 Citace – 5. část knihy, příspěvky ve sborníku
BŘEZINOVÁ, Olga. Motivation to Corporate Social Responsibility. In: HANČLOVÁ, Jana (ed.). Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development – New Challenges: Proceedings of Abstracts of an Academic International Conference. s. 13. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN

14 Citace – 6. část tištěná periodika (časopisy, noviny)
SOJKA, Milan. Ordoliberalismus. Možný zdroj inspirace české transformace. Ekonomická revue, 2008, roč. 11, č. 4, s. 65 – 75. ISSN

15 Citace – 7. část elektronické publikace
Chvátalová, Helena. Občané s handicapem musejí mít úplný přístup k informacím. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit ]. Dostupné z < ISSN Tulcová, Zuzana, Vančura, Jan. Péče o duševní zdraví u osob s mentálním postižením: vývoj praxe a perspektiva klientů. E-psychologie [online]. 2010, roč. 4, č. 3 [cit ]. Dostupné z < ISSN

16 Citace – 8. část elektronické publikace
Vodová, Pavla. Measuring the Integration of Credit Markets. Stuctural and Regional Impacts of Financial Crises: Conference Proceedings [online] [cit ]. Dostupné z <

17 Obrázky, tabulky, grafy číslování podle kapitoly a pořadí v rámci kapitoly Tab. 3. 1, Obr. 2.4, Graf 1.6 na tabulky, obrázky a grafy je třeba se v textu odkazovat

18 Další odkazy


Stáhnout ppt "Zásady pro vypracování bakalářské práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google