Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citace, citování Plagiátorství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citace, citování Plagiátorství"— Transkript prezentace:

1 Citace, citování Plagiátorství
Komise eVŠKP AKVŠ, Romana Kasperkevičová Knihovna JAMU

2 Citace, citování Citování použité literatury (citační etika, normy)
Základní součást vysokoškolských a vědeckých prací Znalost tématu Odkaz na další literaturu Dodržování autorské etiky a autorského zákona

3 Citační etika Uvádět, odkazovat na původní zdroj převzatých myšlenek, shrnutí, textů, obrázků, tabulek, grafů Nepřivlastňovat cizí názory a nápady a nepublikovat jako vlastní Citovat správně a důsledně (označení doslovné citace, dostatečné odkazování v textu) Nekopírovat seznam literatury

4 Kde najdeme informace? Norma ČSN ISO 690 Norma ČSN ISO 690-2
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským Manuály a pomůcky knihoven VŠ IVIG – Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta Infogram – portál pro podporu informační gramotnosti Komise eVŠKP AKVŠ - Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací (zprac. Eva Bratková)

5

6

7 Plagiátorství „opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek a jejich vydávání ze své bez uvedení původního zdroje“ (ÚK ČVUT) „použití myšlenek, slov či názorů někoho dalšího bez přiznání jejich původu“ (KISK FF MU) „představení díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části jako vlastního“(Infogram, ČSN ISO )

8 Kde najdeme informace? Manuály a pomůcky knihoven VŠ
IVIG – Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta Infogram – portál pro podporu informační gramotnosti Theses.cz

9 Projekt odhalování plagiátů v závěrečných pracích (NR VŠKP)
(MU) Systém pro odhalování plagiátorství Slouží jako Národní registr VŠKP Veřejná/ neveřejná JAMU – kontrola možných plagiátů – web JAMU – Studium/Pro studenty (manuál)

10 Návrhy ? Odkaz na Infogram na webové stránky Komise eVŠKP AKVŠ
Odkaz na IVIG na webové stránky Komise eVŠKP AKVŠ Do metodických pomůcek a manuálů knihoven VŠ zařadit odkaz na Infogram Odkaz na theses.cz k informacím o VŠKP na webových stránkách VŠ knihoven

11 Zdroje Antiplagiátorská politika Kabinetu informačních studií a knihovnictví [online]. [2005] [ ]. Dostupné z www: < BOLDIŠ, Petr. Citace a citování [online]. [2005] [ ]. Dostupné z www: < BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: < Česko. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. [online]. [ ]. Dostupný z www: < ČSN ISO 690:1987. Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak ČSN ISO 690-2:1997. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut, s. Třídící znak ČSN ISO ČSN ISO 5127 ( ) Informace a dokumentace - slovník.-Praha: Český normalizační institut, 2003. Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti [online]. [2009] [ ]. Dostupný z www: < JAMU : Pro studenty : Kontrola diplomových prací MU [online]. [2009] [ ]. Dostupné z www: < Plagiátorství [online]. [2009] [ ]. Dostupné z www: < cvut.cz/studium/vskp/plagiat.htm> Theses.cz : vysokoškolské kvalifikační práce [online]. [2007] [ ] . Dostupné z www: < Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta [online]. Praha : IVIG Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých, Asociace knihoven vysokých škol ČR [2008] [ ]. Dostupné z www:<

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Citace, citování Plagiátorství"

Podobné prezentace


Reklamy Google