Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliotheca academica, Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010 Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2.–3. listopad 2010 Výsledky průzkumu informačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliotheca academica, Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010 Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2.–3. listopad 2010 Výsledky průzkumu informačního."— Transkript prezentace:

1 Bibliotheca academica, Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010 Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2.–3. listopad 2010 Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na vysokých školách z let 2006, 2008 a 2010 Ludmila Tichá, Ústřední knihovna ČVUT

2 Komise 2010 •Průzkum informačního vzdělávání na VŠ v ČR •Seminář IVIG 2010 Nové technologie v informačním vzdělávání? •Pracovní seminář Nástroje na vytváření výukových materiálů •Webová stránka komise IVIG zařazena do WebArchivu

3 Průzkumy informačního vzdělávání •Provedeny 2000, 2003, 2006, 2008, 2010 •Výsledky prvních 3 průzkumů na http://www.ivig.cz/vzdelavani-na-VS.html http://www.ivig.cz/vzdelavani-na-VS.html •Výsledky posledních 3 průzkumů na: http://www.ivig.cz/seminar.html http://www.ivig.cz/seminar.html •Popis průzkumu v roce 2006 http://www.ivig.cz/vzdelavani-na-VS.html •V roce 2010 přidány otázky vztahující se k tématu semináře IVIG 2010 – nové technologie •Výsledky využívání nových technologií v informačním vzdělávání na semináři IVIG 2010 http://www.ivig.cz/prezentace10/Prezentace_Zdena.ppt http://www.ivig.cz/prezentace10/Prezentace_Zdena.ppt •Článek o celém průzkumu včetně porovnání předchozích let v ProInflow, č. 2, 2010, prosinec, Hana Landová, Zdeňka Civínová (v recenzním řízení) http://pro.inflow.cz/http://pro.inflow.cz/

4 Cíle průzkumů Jeden z cílů komise IVIG: udržovat přehled o stavu IV a IG Zjistit „co kdo dělá“ v oblasti informační výchovy – cíl prvního průzkumu v roce 2000 •zmapovat vzdělávací aktivity na veřejných vysokých školách a získat statistická data •zjistit podrobnosti týkající se dalšího vzdělávání pracovníků knihoven •sledovat trendy v informačním vzdělávání •získat zpětnou vazbu a inspiraci k činnosti komise IVIG

5 Uplatnění výsledků průzkumů •k vytváření obrazu o informačním vzdělávání na VŠ v ČR •k zachycení vývoje a naznačení trendů •k obhájení informačního vzdělávání na konkrétních vysokých školách •k publikování a prezentování našich aktivit v zahraničí •k získání zpětné vazby pro činnost komise IVIG

6 Respondenti průzkumů •2000: 15 vysokých škol -12 otázek •2003: 11 vysokých škol - 4 otázky •2006: 16 vysokých škol - 25 otázek •2008: 14 vysokých škol - 27 otázek •2010: 15 vysokých škol - 29 otázek

7 Otázky v průzkumu 2000 1.Jaké formy informační výchovy používáte? 2.Účastní se knihovníci ve výuce odborných předmětů? 3.Má knihovna samostatný předmět v osnovách? 4.Připravila knihovna pro informační vzdělání webové 5.stránky? 6.Kolik knihovníků se podílí na informačním vzdělávání? 7.Kolik hodin se věnovalo informačnímu vzdělávání 1999? 8.Kolik uživatelů bylo proškoleno? v roce 1999? 9.Jaký je obsah informačního vzdělávání na vaší fakultě 10.univerzitě? 11.Jakými výukovými materiály je výuka podporována? 12.Jak podporuje informační vzdělávání vaše univerzita?

8 Otázky v průzkumu 2003 1.Pořádáte jakékoliv vzdělávací akce pro podporu informační gramotnosti? 2.Jsou tyto akce zapojeny do výuky ?(např. v rámci některých předmětů) 3.Máte samostatný předmět v učebních osnovách školy? 4.Máte informace o vzdělávacích akcích na webových stránkách knihovny?

9 Otázky v průzkumu 2006 4 okruhy, 25 otázek 1.základní informace o vysoké škole a knihovně 2.aktivity v oblasti informačního vzdělávání 3.příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb 4.otázky na závěr - co zlepšit, jaké jsou překážky

10 Otázky v průzkumu 2008 4 okruhy, 27 otázek 1.základní informace o vysoké škole a knihovně 2.aktivity v oblasti informačního vzdělávání 3.příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb + co by mohla udělat komise IVIG? 4.otázky na závěr - co zlepšit, jaké jsou překážky + otázka ke Koncepci rozvoje informačního vzdělávání na VŠ v ČR

11 Otázky v průzkumu 2010 4 okruhy, 29 otázek, elektronický dotazník online 1.základní informace o vysoké škole a knihovně 2.aktivity v oblasti informačního vzdělávání + 2 otázky k využívání nových technologií 3.příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb + co by mohla udělat komise IVIG? 4.otázky na závěr - co zlepšit, jaké jsou překážky, využití Koncepce

12 Porovnání výsledků průzkumů Významně rostoucí trendy / 1 •počet univerzit, kde knihovny provádějí informační vzdělávání (100 % dotázaných v roce 2006 a 2008) •počet lidí, kteří v knihovnách vzdělávací akce připravují a vedou - kromě knihovníků i pedagogové (9 VŠ) •počet pozic koordinátora informačního vzdělávání (9 VŠ) •příprava knihovníků na vzdělávání - účast na odborných akcích, sledování a nákup odborné literatury

13 Grafy trendů

14 Porovnání výsledků průzkumů Významně rostoucí trendy / 2 •podávání projektů na informační vzdělávání •počet vzdělávacích akcí •počet účastníků

15 Grafy trendů

16

17 Porovnání výsledků průzkumů Pomalu rostoucí trendy •informační vzdělávání (gramotnost) v dlouhodobých záměrech univerzit •webové stránky pro informační vzdělávání

18 Porovnání výsledků průzkumů Co se mění •přibývají knihovníci i pedagogové v IV •pořadí cílových skupin informačního vzdělávání 2006 i 2008: prváci, diplomanti, doktorandi 2010: diplomanti, prváci, doktorandi •přibývají nové formy informačního vzdělávání např. e-learning, účast ve výuce •přibývají nová témata např. psaní odborných textů, prevence plagiátorství, citační manažery, repozitáře VŠKP

19 Porovnání výsledků průzkumů Co se nemění •nejčastější typy vzdělávacích akcí 2006: 1. exkurze, 2. školení, 3. přednášky 2008: 1. školení, 2. přednášky, 3. exkurze 2010: 1. exkurze a přednášky, 2. školení •nejčastější obsah informačního vzdělávání práce s katalogy, práce s databázemi, služby knihoven

20 Nové technologie v informačním vzdělávání Poprvé v dotazníku v roce 2010 •virtuální výukové prostředí •kolaborativní prostředí a sdílení výukových materiálů •příprava výukových materiálů •komunikace se studenty během výuky •hodnocení znalostí studentů a evaluace výuky •podpora mobilních zařízení

21 Využití nových technologií Pořadí podle výsledků dotazníku: v % z dotázaných univerzit 1.kolaborativní prostředí 73 % 2.elektronické výukové prostředí53 % 3.příprava výukových materiálů40 % komunikace se studenty40 % 4.nástroje k hodnocení znalostí a evaluaci27 % 5.Podpora mobilních zařízení 7 % Podrobné výsledky v prezentaci Z. Civínové na Semináři IVIG 2010: http://www.ivig.cz/prezentace10/Prezentace_Zdena.ppt

22 Co respondenti žádají - závěry 2010 •vzdělávací akce pro učící knihovníky •koordinace těchto vzdělávacích aktivit •kurz pedagogického minima •praktické zaměření těchto akcí - jak na to •výměna zkušeností •výměna informačních materiálů ? •veřejná elektronická konference •založení časopisu k tématu informační vzdělávání •poradenství

23 Co by zlepšilo situaci – závěry 2010 •podpora ze strany vedení škol a fakult •podpora ze strany pedagogů včetně požadavků kladených na studenty a jejich informační chování •téma informační gramotnost v odborných předmětech •lepší komunikace mezi pedagogy a knihovníky •dostatečně četný a proškolený personál pro vzdělávání •prostory pro vzdělávací akce v knihovnách •technická podpora pro další formy vzdělávání

24 Další průzkumy Úprava dotazníku pro snazší vyplňování, analýzu odpovědí a závěry z průzkumu •korekce otázek - jednoznačné otázky a jednoznačné odpovědi •pokyny k vyplňování dotazníku •uspořádání a rozsah •volba vhodného nástroje pro elektronický dotazník a vyhodnocení výsledků

25 Použité zdroje •LANDOVÁ, Hana. Informační vzdělávání na VŠ: aktivity v roce 2005/2006 [online]. Seminář IVIG 2006. [cit. 31.10. 2010]. Dostupný na: http://www.ivig.cz/prezentace/landova2.ppt http://www.ivig.cz/prezentace/landova2.ppt •LANDOVÁ, Hana; Bělohoubková, Lenka. Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na VŠ v ČR v roce 2008 [online]. Seminář IVIG 2008. [cit. 31.10. 2010]. Dostupný na: http://www.ivig.cz/prezentace/belohoubkova_08.pptwww.ivig.cz/prezentace/belohoubkova_08.ppt •LANDOVÁ, Hana; CIVÍNOVÁ, Zdeňka. Výsledky průzkumu využívání nových technologií v informačním vzdělávání [online]. Semin85 IVIG 2010. [cit. 31.10. 2010]. Dostupný na: http://www.ivig.cz/prezentace10/Prezentace_Zdena.ppt http://www.ivig.cz/prezentace10/Prezentace_Zdena.ppt •Výsledky analýzy dotazníkového průzkumu: Informační vzdělávání na vysokých školách (dotazník: červenec 2010). Komise IVIG AKVŠ.

26 Děkuji za pozornost ludmila.ticha@uk.cvut.cz ludmila.ticha@uk.cvut.cz Komise IVIG AKVŠ http://www.ivig.cz


Stáhnout ppt "Bibliotheca academica, Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010 Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2.–3. listopad 2010 Výsledky průzkumu informačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google