Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Infogram aneb P.I.V.O. žije. Eva Svobodová, IVIG 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze Praha, 25.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Infogram aneb P.I.V.O. žije. Eva Svobodová, IVIG 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze Praha, 25.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Projekt Infogram aneb P.I.V.O. žije. Eva Svobodová, IVIG 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze Praha, 25.9.2008

2 Současná situace a východiska v oblasti informačního vzdělávání Současná (tzv. informačně - znalostní) společnost produkuje neustále vzrůstající množství dat a zároveň s tímto nárůstem se zvyšuje i náročnost na znalosti a dovednosti, které musí jedinec vynaložit, pokud se má v obrovském množství dostupných materiálů zorientovat a efektivně je využívat. Míra informační gramotnosti má tedy podstatný vliv nejen na úspěšné zvládnutí studia, ale je důležitá i nadále v průběhu dalšího celoživotního vzdělávání a uplatnění jedince ve společnosti. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol ČR, jako celostátní platforma pro řešení této problematiky vytvořila Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta. Zároveň byly provedeny pilotní průzkumy úrovně informační gramotnosti studentů VŠ, které prokázaly, že tomuto aspektu studia není na našich vysokých školách věnována dostatečná pozornost.

3 Současná situace a východiska v oblasti informačního vzdělávání Zahraniční praxe pak ozřejmuje důležitost ucelené koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách i pro zkvalitnění studia a jeho výstupů, např. bakalářských a diplomových prací. Absolventi, kteří dokáží dobře pracovat s informacemi, tj. získat je, zhodnotit jejich kvalitu a dále je zpracovat, se nejen snáze uplatňují na trhu práce, ale jsou lépe připraveni i pro další celoživotní učení. Dalším aspektem kterému je třeba také věnovat pozornost je neetické využívání informací, tzv. plagiátorství. Tomuto tématu a jeho prevenci je věnována jedna z dílčích částí projektu.

4 Současná situace a východiska v oblasti informačního vzdělávání Projekt vychází tedy jak z potřeb uživatelů, tak je v souladu s koncepčními dokumenty jež počítají s nutností se do budoucna informační gramotnosti hlouběji věnovat : Dlouhodobý záměr MŠMT ČR Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010. Body věnované rozvoji informační gramotnosti a podpoře celoživotního vzdělávání jsou obsaženy i v dlouhodobých záměrech zúčastněných vysokých škol.

5 Historie a spojitost - projekt P.I.V.O. Podpora Informačního Vzdělávání Online Nositelem plánovaného projektu P.I.V.O. měl být ÚISK FF UK ve spolupráci se studenty. Návrh koncepce vycházel ze stávajících systémů ve světě, byly specifikovány technické, personální a finanční nároky na tvorbu a provozování systému a jeho cílem mělo být shromažďování, organizace a zpřístupňování výukových, studijních a informačních materiálů pro informační vzdělávání na Webu - přednášky (prezentace), příklady práce s informacemi, zadání úkolů pro cvičení, testy, odkazy na literaturu, projekty, fóra pro výměnu zkušeností, konference, výukové programy, osnovy předmětů. Spektrum uživatelů mělo sahat od vyučujících (učitelům a knihovníkům), přes studenty, žáky až po zájemce v rámci celoživotního vzdělávání. Tomu měla odpovídat i struktura webu tj. oborová, podle vzdělávacího stupně, podle uživatelů, podle druhu dokumentů. Dokumenty do databáze systému měli vytvářet učitelé,knihovníci, a studenti knihovnických škol. Prezentace výsledků proběhla na semináři IVIG 2005.

6 P rojekt INFOGRAM Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání - centralizovaný rozvojový projekt pod záštitou MŠMT Koordinátor: Česká zemědělská univerzita v Praze Spoluřešitelé: České vysoké učení technické v Praze Západočeská univerzita v Plzni Myšlenka projektu reaguje na potřeby těch, kteří se informačním vzděláváním zabývají, tj. knihovníků a pedagogů, ale i těch jimž je toto vzdělávání určeno tj. studentů a dalších uživatelů, neboť v České republice dosud neexistuje portál, který by uceleně shromažďoval informace k této problematice. Hlavním cílem projektu je vytvořit online nástroje sloužící jako podpora rozvoje informačního vzdělávání na českých vysokých školách.

7 Cíle projektu Vytvoření rozcestníku s tématikou práce s informacemi a informačními zdroji určeného pro studenty vysokých škol. Vytvoření nástrojů a pomůcek pro knihovníky a pedagogy, kteří se zabývají problematikou informačního vzdělávání na vysokých školách. Příprava elektronických opor informačního vzdělávání. Podrobná analýza problematiky plagiátorství a příprava informačních materiálů a webové stránky s touto problematikou. Realizace dílčích výukových akcí, zejm. pro studenty. Další vzdělávání pracovníků zabývajících se informačním vzděláváním. Sdílení dobré praxe mezi vysokými školami v oblasti informačního vzdělávání.

8

9 Tento projekt by měl přispět k rozvoji informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice a k začlenění vysokoškolských knihoven jako informačních institucí do vzdělávacího procesu tak, jak je tomu zvykem v zahraničí (USA, VB, Skandinávii atd.) a k rozvoji spolupráce mezi informačními pracovníky a pedagogy v oblasti informačního vzdělávání a informační podpory výuky a studia.

10 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt Infogram aneb P.I.V.O. žije. Eva Svobodová, IVIG 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze Praha, 25.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google