Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI"— Transkript prezentace:

1 Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI

2 Návrhy na dlouhodobý záměr FBI :
Dlouhodobý záměr VŠB – TUO na roky Zvýšení vědeckého výkonu – VKM Vzdělávací činnost, postupná inovace a reakreditace s vazbou na: potřeby praxe vývoj a potřeby v bezpečnosti výsledky vědeckovýzkumné a odborné činnosti fakulty

3 Kvalita a relevance počet studentů
zaměření na střední školy zejména MSK, profesně zaměřené na bezpečnost, cílené oslovení vybrané skupiny zájemců o studium, dny otevřených dveří, Junior univerzita,

4 Zajištění kvality pedagogové: studenti:
optimalizovat vytíženost pracovníků formulace požadavků na pedagogické a další pracovníky fakulty (profesní zaměření, znalost cizích jazyků, počítačová gramotnost, pedagogické vzdělání, ..) výběrová řízení, konkurzy zvýšený podíl odborníků z praxe podmínky pro růst kvality zaměstnanců studenti: vyhledávání a podpora nadaných studentů SVOČ, SGS doktorské studium

5 Zavedení progresivní formy a metody vzdělávání:
zvýšit podíl zahraničních pedagogů zvýšit podíl multimediálních textů a pomůcek, e-lerning ve výši míře reagovat na potřeby praxe, inovovat učební programy zvážit tříleté bakalářské studium zavést problémově orientovanou výuku

6 Uplatnitelnost absolventů:
reflektovat na požadavky potenciálních odběratelů – ověřovací studijní program, bezpečnostní služby certifikáty, osvědčení celoživotní vzdělávání ČKAIT, MV ČR

7 Lidské zdroje : zapojení studentů doktorandského a magisterského studia do výuky, zvýšení počtu docentů a profesorů, spolupráce: Vysoké školy, fakulty podobného zaměření, Technologická platforma, Bezpečnostnostně - technologický klastr, Kriminalistický ústav, OKTE Ústavy, podniky a společnosti, Klub absolventů a přátel TUO

8 Otevřenost, internacionalizace:
Mobilita studentů: studium v zahraničí, diplomové práce, doktorské studium, výuka jazyků SVOČ, sportovní soutěže, Mobilita pedagogů: Vzájemné odborná výuka, Společná práce na projektech, společné publikace,

9 Spolupráce s praxí: Společné aktivity, projekty, TAČR,
Zapojení do výuky, Praxe pro studenty (HZS, bezpečnostní služby, TUO, Mittal Steel,…) Účast v hodnotících komisích, Den otevřených dveří pro firmy, Exkurze,

10 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání:
Zaměření na Bezpečnost, Reagovat na potřeby praxe a výhled v odborném zaměření, Zvýšení spolupráce ve třech úrovních: Fakulty a pracoviště TUO, Vysoké školy podobného zaměření v ČR, zahraničí, Ústavy, firmy, společnosti, další pracoviště, Celoživotní vzdělávání - inovace,

11 Propagace a marketing:
Poradenství na FBI: Navázat na stávající zkušenosti, Spolupráce s fakultami TUO, Kriminalistický ústav, OKTE, Propagace a marketing: Účast na veletrzích, Konference, Dny otevřených dveří pro firmy a instituce,

12 Efektivita a financování :
Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaný management Změny v organizační struktury fakulty (čtyři proděkani) Úprava náplní vedoucích a dalších pracovníků s určením povinnosti a pravomocí Služby na univerzitě Poskytovat TUO a dalším subjektům služby zaměřené na bezpečnost (PO, BOZP, ochrana objektů a osob při akcích TUO)

13 Efektivita a financování :
Investiční Projekt VaVpI a rekonstrukce budovy, Rekonstrukce zbývající části budovy, Neinvestiční Podáváni projektů na základě odbornosti, vybavení a kapacitních možnosti s vazbou na pedagogickou činnost,

14 Děkuji za pozornost a čekáme na rady, připomínky a doporučení


Stáhnout ppt "Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI"

Podobné prezentace


Reklamy Google