Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry"— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry
Informatika na OU doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry 1

2 Katedra informatiky a počítačů
Vznik katedry V květnu 1990 v rámci Pedagogické fakulty. První sídlo v budově E a vybavení PC z JZD Slušovice. V akademickém roce 1990/91 – učitelský obor matematika-informatika. V akademickém roce 1991/92 – přijati první studenti do bakalářského studia informatiky. V roce 1992 – přestěhování do budovy A.

3 Zakládající členové katedry
Katedra informatiky a počítačů Zakládající členové katedry RNDr. Miroslav Liška, CSc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Ing. František Huňka Ing. Josef Tvrdík, CSc. RNDr. Petr Jančar, CSc. RNDr. Václav Škarka

4 Katedra informatiky a počítačů
Vedoucí kateder RNDr. Miroslav Liška, CSc. (1990 – 1993) doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. (1993 – 1996) Ing. František Huňka, CSc. (1996 – 2000) doc. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc. (2000 – 2001) doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (2001 – dosud)

5 Základní milníky katedry
Katedra informatiky a počítačů Základní milníky katedry 1990 založení 1991 nástup prvních studentů 1996 první magisterští studenti 2002 přechod na boloňský model (3+2+3) 2003 získání akreditace distanční formy studia 2004 získání akreditace doktorského studia 2010 zapojení do centra excelence IT4I

6 Současná personální struktura
Katedra informatiky a počítačů Současná personální struktura Teoretická informatika 2 profesoři, 3 docenti, 1 odborný asistent s PhD Technické a systémové prostředky počítačů 1 docent, 1 OA s PhD, 1 OA bez PhD Aplikovaná informatika a programování 1 docent, 6 OA s PhD, 1 OA bez PhD Didaktika informatiky 1 OA s PhD, 1 OA bez PhD Angličtina informatiky 1 OA bez PhD Ostatní Sekretářka, technik

7 Současné vybavení katedry
Katedra informatiky a počítačů Současné vybavení katedry 3 obecné počítačové učebny (jedna notebooková) 1 specializovaná multimediální a jazyková učebna 1 specializovaná učebna síťových prvků 1 specializovaná laboratoř soft computingu

8 Současné vybavení katedry
Katedra informatiky a počítačů Současné vybavení katedry 1specializovaná učebna grafiky 1specializovaná videokonferenční učebna

9 Akreditované obory a počty studentů
Katedra informatiky a počítačů Akreditované obory a počty studentů Bakalářský typ studia Informatika v prezenční formě – 80 studentů Informatika dvouoborová v prezenční a kombinované formě – 30 studentů Aplikovaná informatika (v prezenční, kombinované a distanční formě) – 320 studentů Navazující magisterský typ studia Informační systémy v prezenční a kombinované formě - 90 studentů Učitelství informatiky pro střední a základní školy - 10 studentů Doktorský typ studia Informační systémy v prezenční a kombinované formě – 30 studentů

10 Vývoj počtu studentů informatických oborů
Katedra informatiky a počítačů Vývoj počtu studentů informatických oborů

11 Vědecké zaměření katedry
Katedra informatiky a počítačů Vědecké zaměření katedry Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky v informačních a znalostních systémech. Modely a realizace vzájemně komunikujících informačních a znalostních systémů. Modelování a počítačová simulace systémů. Informační systémy, modelování procesů za neurčitosti, technické a systémové prostředky. Informační a znalostní systémy inspirované přírodou modelovatelné neuronovými sítěmi a evolučními algoritmy. Doménově specifikované modelování se zaměřením na oblasti podnikových procesů a využití existujících programových komponent. Základní směr výzkumu Soft Computing.

12 Katedra informatiky a počítačů
CŽV na katedře Rozšiřující studium informatiky Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT CISCO NETWORKING ACADEMY MAYA ECDL Kurzy DVPP z oblasti ICT Kurzy pro přijaté studenty Univerzita 3. věku

13 Zapojení do projektů EU
Katedra informatiky a počítačů Zapojení do projektů EU Zapojení do 10 projektů OP VpK v oblastech: dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v MSK, zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, tvorbu distančních vzdělávacích modulů. Zapojení do 2 projektů OP VaVpI: Centrum excelence IT4I, Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu.

14 Další aktivity katedry
Katedra informatiky a počítačů Další aktivity katedry Řešení projektů pro veřejnou a komerční sféru. Zapojení akademických pracovníků do mezioborových projektů OU, VŠB a SU. Vytváření podmínek pro studenty se specifickými potřebami.

15 Katedra informatiky a počítačů
Vize katedry kvantitativní růst kvalitativní rozvoj Od extenzívního rozvoje ke zvyšování kvality. Zvýšit podíl magisterských studentů. Zvýšit podíl doktorských studentů. Stabilizace studijních programů. Kvalita vzdělání a kvalita vědy a výzkumu. Zapojení studentů do vědy a výzkumu. Zahraniční mobility studentů.

16 Navázat na vše dobré, co se dosud podařilo!
Katedra informatiky a počítačů Navázat na vše dobré, co se dosud podařilo!


Stáhnout ppt "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry"

Podobné prezentace


Reklamy Google