Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika systému přípravy učitelů a stav výuky tělesné výchovy na vysokých školách Materiál pro 21. zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika systému přípravy učitelů a stav výuky tělesné výchovy na vysokých školách Materiál pro 21. zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20."— Transkript prezentace:

1 Problematika systému přípravy učitelů a stav výuky tělesné výchovy na vysokých školách Materiál pro 21. zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20. října 2011

2 Problémy v oblasti přípravy učitelů uplynulém období nedošlo k žádné zásadní změně kladnou okolností je udržení požadavku magisterské úrovně vzdělávání pro výkon učitelského povolání negativní okolnosti, vytvářející překážky pro zvyšování kvality přípravy učitelů, zůstávají stejné

3 Hlavní nevyřešené problémy přijetí standardů kvality profese učitele vymezení požadavků na profil absolventa studia učitelského oboru (kompetencí učitele) ustavení systému profesního kariérního růstu učitelů krizové finanční podmínky pro zajištění kvalitní přípravy učitelů, včetně pedagogických praxí

4 „ Současné trendy v přípravě učitelů a jejich důsledky pro zajišťování kvality vzdělávání“ V rámci projektu IPN „Zjišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ je ustavena skupina řešící problematiku zajišťování a hodnocení kvality v přípravě učitelů. 25. listopadu 2011 bude uspořádán seminář odborníků z fakult připravujících učitele a dalších institucí. Očekávaný výstup: Formulace role fakult připravujících učitele a profilu jejich absolventů; návrh na zapracování do systému hodnocení kvality.

5 informace o semináři včetně přihlášky jsou na adrese http://www.fpe.zcu.cz/trendy/http://www.fpe.zcu.cz/trendy/ Odborným a organizačním garantem semináře je p. děkanka PedF ZČU v Plzni, doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Na obsahu semináře spolupracuje i komise RVŠ. Seminář bude další příležitostí umožňující diskuzi o aspektech kvality vzdělávání vedoucích k získání učitelské kvalifikace. Účast širokého spektra odborníků a plánované šetření představuje mimořádnou příležitost objektivně posoudit stávající situaci v oblasti vzdělávání učitelů a nastavit kritéria kvality pregraduální učitelské přípravy uskutečňované na různých typech vysokých škol. Přihlášky jsou do 18. listopadu 2011.

6 Tělesná výchova na vysokých školách Hlavním problémem je shromažďování a zviditelňování argumentů pro podporu začlenění pohybové aktivity do života studentů vysokých škol jako nezbytné součásti kompenzace intelektuálního zatížení při studiu získávání přiměřené tělesné zdatnosti ovlivňující odolnost organizmu přínos zdravotních benefitů (prevence onemocnění) společenský a sociální příspěvek TV a sportu pro život studentů vysokých škol

7 současný stav zajištění výuky tělesné výchovy na VŠ Grémium vedoucích kateder a ústavů TV (doc. PHDr. J. Drnek, CSC.) ve spolupráci s naší komisí provedlo v průběhu roku 2011 šetření na 77 fakultách vysokých škol v ČR o zajištění výuky, o postavení předmětů tělesné výchovy ve studijních programech a srovnání stavu v r. 1998, 2003 a v r. 2010.

8 tabulky a grafy – povinné a volitelné předměty, – povinné a volitelné kurzy Výsledky jsou v samostatné příloze. TV jako studijní povinnost a činnost sportovních klubů není uváděna. Věková a kvalifikační struktura učitelů kateder tělesné výchovy. Získané poznatky jsou východiskem pro vytvoření strategie zvyšování kvality pedagogického působení a odborného růstu učitelů tělesné výchovy na vysokých školách. Bez dalšího úsilí a podpory této části procesu vzdělávání se nepodaří pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl studentů vysokých škol, začleňovat sport jako součást života vysoké školy a postupně měnit vztah společnosti ke zdravé pohybové aktivitě.


Stáhnout ppt "Problematika systému přípravy učitelů a stav výuky tělesné výchovy na vysokých školách Materiál pro 21. zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20."

Podobné prezentace


Reklamy Google