Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012"— Transkript prezentace:

1 Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012
KARIÉRNÍ SYSTÉM Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání 1

2 Kariérní systém a jeho příprava
Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Kariérní systém je připravován v rámci individuálního projektu národního, který je realizován v období březen/2012 – červen/2014). 2

3 Proč zavést kariérní systém v ČR?
zvýšit společenskou prestiž a atraktivnost profese učitele, přilákat a udržet absolventy učitelství, zastavit stárnutí učitelských sborů, zabránit syndromu vyhoření, motivovat učitele ke zkvalitnění práce, motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, zpomalit proces feminizace učitelské profese, zlepšit kvalitu pregraduálního vzdělávání nastavením standardu profese učitele.

4 Rámec kariérního systému
čtyřstupňový kariérní systém návaznost kariérního systému na standard o stejném počtu úrovní povinnost absolvovat adaptační období zakončené hodnocením před vstupem do 2. kariérního stupně zachování možnosti volby kariérní cesty včetně specializovaných činností dobrovolnost zapojení do kariérního systému od 2. kariérního stupně

5 Principy nového kariérního systému
provázanost profesního rozvoje s kariérním systémem a odměňováním komplexnost (odborný a pedagogický růst + funkční pozice + specializované činnosti) právo a povinnost učitele rozvíjet své profesní kompetence právo na volbu možné kariérní cesty otevřenost odborníkům jiných profesí

6 Kariérní cesty (koncepce)
kariérní cesty vyjadřují možnosti, jak bude moci učitel realizovat svůj kariérní růst Koncepce nového kariérního systému umožňuje: hodnocení kvality učitelovy práce (postup po kariérních stupních) výkon některé z funkčních pozic (specializované a řídící činnosti) Jde o 2 systémy, které se mohou (ale nemusí) v určité fázi profesní kariéry učitele propojit.

7 Pět možných kariérních cest
1. udržování standardních učitelských kompetencí (setrvání na 2. kariérním stupni po celý profesní život) 2. získání expertních kompetencí v profesní praxi (učitel s 1. a s 2. atestací) 3. získání specializačních kompetencí 4. získání řídících kompetencí 5. kombinovaný postup jak po kariérních stupních (získání atestace), tak získání specializačních či řídících kompetencí

8

9 Klíčové aktivity projektu
2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém

10 Výstupy aktivity 1 – Kariérní systém
vytvoření víceúrovňového standardu učitele a ředitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů /pedagogických pozic) stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů - kdo, kdy a podle čeho bude učitele hodnotit v jednotlivých kariérních stupních, návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic

11 Výstupy aktivity 1 – Kariérní systém
návrh rámce kariérního systému pro ředitele návrh kritérií pro hodnocení výsledků dosavadní pedagogické práce, uznávání absolvovaného DVPP a dalších forem studia pro zařazení učitele do KS 3 a 4 stanovení a popis nových specializovaných činností stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestačního řízení návrh potřebných legislativních změn a finančních opatření

12 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
prvním důležitým výstupem je Standard učitele obsahující popis kompetencí pro dosažení kariérního stupně 2, 3 a 4 Standard byl v 1. verzi již zpracován, má 3 části. první definuje osobnost učitele, druhá popisuje, jak pracuje dobrý učitel ve třídě, jak plánuje výuku, třetí část obsahuje popis kompetencí v oblasti komunikace a spolupráce učitelů navzájem, komunikace s rodiči, budoucími zaměstnavateli žáků.…..

13 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
do standardu učitele bude v následujících 3 měsících doplněn modul zaměřený na odborné – předmětové znalosti a předmětové didaktiky v dubnu 2013 zahájí činnost pracovní skupina, která bude vytvářet metodiku hodnocení učitelů na 2. kariérním stupni a zpracuje systém atestací jsou zpracovány statistické podklady pro návrh financování kariérního systému v současné době bylo zahájeno jednání o sestavení pracovní skupiny pro standard ředitele, který je jedním z výstupů KA 1.

14 Cíle aktivity 2 – Systém vzdělávání
Vytvořit modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně KS – 5 VP Navrhnout systém kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, včetně finanční analýzy – 2 dokumenty Vytvořit kritéria pro výběr hodnotitelů, jejich školení (50 osob)

15 Výstupy aktivity 2 – Systém vzdělávání
obsah vzdělávacích programů pro 3 kariérní stupně (programy vedoucí k dosažení úrovně standardu v jednotlivých stupních) a jejich pilotáž návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem kritéria hodnocení DVPP uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem, inovace systému udělování akreditací vzdělávacím programům kritéria pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou hodnocení provádět

16 KA2 – Stav prací a průběžné výstupy
v současné době pracuje řešitelská skupina na tvorbě kritérií a nástrojů k hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem v květnu 2013 bude materiál dokončen, následně podroben oponentuře; poté další řešitelská skupina vypracuje finanční analýzu návrhu zajištění kvality vzdělávacích programů a jejího monitorování v září 2013 bude dokončen celý materiál včetně finanční analýzy

17 KA2 – Stav prací a průběžné výstupy
v březnu 2013 byla zahájena činnost další řešitelské skupiny. Jejím úkolem je tvorba obsahu modulových vzdělávacích programů v návaznosti na vytvořenou verzi Standardu pro učitele od července 2013 bude také probíhat tvorba kritérií pro budoucí hodnotitele, kteří budou provádět hodnoticí a atestační řízení, včetně jejich výběru, přípravy a proškolení (50 osob)

18 Cíl aktivity 3 – Profesní portfolio
Vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolio bude sloužit k doložení absolvování DVPP, dalších forem podpory (koučink, mentoring, supervize, konzultace), samostudia, vlastní praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb. Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí. 18

19 Výstupy aktivity 3 – Profesní portfolio
vytvořený formát profesního portfolia kritéria pro hodnocení pedagogické práce učitelů a jejich zařazení do vyšších kariérních stupňů metodika pro učitele k vedení vlastních profesních portfolií metodika pro ředitele k hodnocení profesních portfolií učitelů vzdělávací program pro konzultanty profesních portfolií vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení profesních portfolií

20 KA3 – Stav prací a průběžné výstupy
dle harmonogramu měla začít KA 3 v polovině února, vzhledem ke změnám v řízení projektu, ke kterým došlo k  , budou personální otázky, zejména účast zástupců pedagogických fakult v řízení KA 3 a dále účast v řešitelské a oponentní skupině dořešeny v průběhu měsíce března v rámci KA 3 byla zpracována analýza „Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR“,  která se stane jedním z východisek práce řešitelské skupiny.

21

22 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google