Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykové vzdělávání v kontextu Lisabonského procesu Schopnost komunikovat v cizích jazycích - jedna ze základních dovedností občana Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykové vzdělávání v kontextu Lisabonského procesu Schopnost komunikovat v cizích jazycích - jedna ze základních dovedností občana Evropy."— Transkript prezentace:

1 Jazykové vzdělávání v kontextu Lisabonského procesu Schopnost komunikovat v cizích jazycích - jedna ze základních dovedností občana Evropy

2 Podrobný pracovní program následných kroků k dosažení cílů systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě důraz na kvalitu jazykového vzdělávání nutnost podpory jazykové rozmanitosti nutnost podpory jazykové rozmanitosti

3 Klíčové úkoly v oblasti jazykového vzdělávání Vést každého jednotlivce, aby si kromě svého mateřského jazyka osvojil další dva nebo i více jazyků, zvyšovat povědomí o důležitosti studia cizích jazyků v každém věku. Vést školy a střediska odborné přípravy k tomu, aby využívaly efektivní vyučovací a školící metody, motivovat občany k průběžnému osvojování jazyků i v pozdějším věku.

4 Práce pracovní skupiny jazykové vzdělávání v raném věku jazykové vzdělávání na druhém stupni ZŠ a na střední škole jazyková rozmanitost ve vzdělávacím systému celoživotní vzdělávání jazykové vzdělávání a příprava učitelů cizích jazyků

5 jazykové vzdělávání dospělých jazykové vzdělávání občanů se specifickými potřebami jazykové vzdělávání v odborné přípravě využití ICT

6 Doporučení pracovní skupiny nezbytnost jazykové diverzity výuka regionálních a menšinových jazyků a jazyků sousedů formulování cílů jazykové výuky pro různé stupně vzdělávacího systému odstranění všech překážek, které znesnadňují přechod z primární na sekundární úroveň vzdělávání podpora výuky nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka ( CLIL) zavedení jasného způsob certifikace jazykových dovedností zavedení systému mentorů zavedení nebo rozšíření systému vzájemného uznávání kvalifikací pro výuku cizích jazyků

7 Akční plán Evropské komise na podporu jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti na léta 2004- 2006. http://europa.eu.int/education/index_en.html

8 Stěžejní témata celoživotní vzdělávání kvalita výuky budování jazykovému vzdělávání příznivého prostředí

9 Priority v rámci tematického celku celoživotního vzdělávání začít s jazykovou výukou co nejdříve v průběhu středního vzdělávání ukončit získání základních jazykových dovedností, které budou dále rozvíjeny v programech celoživotního učení, využít stávajících programů Socrates/ Comenius a dobrých zkušenosti z oblasti tzv. bilingvního vyučování (CLIL) pokračovat v jazykovém vzdělávání v programech vysokých škol a zahrnout do nich studijní pobyty v zahraničí (alespoň jednosemestrální ) v oblasti vzdělávání dospělých rozšířit nabídku možností jazykového vzdělávání věnovat péči žákům se zvláštními potřebami rozšířit nabídku vyučovaných jazyků

10 Priority v rámci tematického celku zkvalitnění výuky využití stávajících a v rámci programu Socrates a Leonardo da Vinci stále vznikajících užitečných nástrojů využití osobních kontaktů a příkladů dobré praxe, informačních a komunikačních technologií a elektronického učení usilovat o harmonizaci programů připravujících učitele zajistit kvalitní učitele připravovat učitele na vyučování nejazykových předmětů v cizím jazyce při hodnocení a zkoušení jazykových dovedností vycházet ze Společného evropského referenčního rámce a využít zkušeností s Evropským jazykovým Portfoliem

11 Priority v rámci tematického celku vytváření prostředí příznivého pro jazykové vzdělávání nutnost vytvářet příležitosti pro jazykové vzdělávání, podporovat jazykovou rozmanitost zvláštní pozornost věnovat menšinovým jazykům na všech úrovních života společnosti na všech úrovních života společnosti

12 Konkrétní náměty Konkrétní náměty k dosažení cílů stanovených Akčním programem ( 45) jsou pouze komplementární k iniciativám jednotlivých zemí jsou pouze komplementární k iniciativám jednotlivých zemí

13 Dosavadní realizace v ČR Společný evropský referenční rámec kalibrace úrovní jazykových dovedností kategorizace lingvistických a komunikativních kompetencí harmonizace cílů, úkolů a funkcí jazykového vzdělávání www.msmt.cz

14 Evropské jazykové portfolio doklad o tom, jak se jazyky učíme a jak je ovládáme funkce dokumentační, informativní a pedagogická 3 části : Jazykový pas, Jazykový životopis, Jazykové album www.msmt.cz

15 Evropský den jazyků – 26.září www.msmt.cz, www.coe.int www.msmt.cz, www.coe.intwww.msmt.czwww.coe.intwww.msmt.czwww.coe.int Evropská jazyková cena ( Label) www.socrates.cz www.socrates.czwww.socrates.cz Program Socrates (Comenius - vzdělávání předškolní až vyšší odborné, Erasmus - vysokoškolské vzdělávání, Grundtvig - vzdělávání pro dospělé a celoživotní vzdělávání, Minerva - využití ICT a Lingua- projekty na podporu jazykového vzdělávání) www.socrates.cz www.socrates.czwww.socrates.cz Leonardo da Vinci www.nvf.cz/leonardo www.nvf.cz/leonardowww.nvf.cz/leonardo Evropské středisko pro cizí jazyky www.ecml.at www.ecml.atwww.ecml.at


Stáhnout ppt "Jazykové vzdělávání v kontextu Lisabonského procesu Schopnost komunikovat v cizích jazycích - jedna ze základních dovedností občana Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google