Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Pro hodnocení není žádný jednoznačný předpis či návod, žádná kuchařka.  Existují principy, metody, formy a prostředky a také specifické podmínky školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Pro hodnocení není žádný jednoznačný předpis či návod, žádná kuchařka.  Existují principy, metody, formy a prostředky a také specifické podmínky školy."— Transkript prezentace:

1

2  Pro hodnocení není žádný jednoznačný předpis či návod, žádná kuchařka.  Existují principy, metody, formy a prostředky a také specifické podmínky školy.  Na škole, na jejím pedagogickém sboru pak záleží, jak tyto principy, metody, formy a prostředky použije.  Hodnotící nástroje jsou v konkrétní základní škole odvozovány a vytvářeny v kontextu konkrétní podoby ŠVP (tzn. vize, cílů a dlouhodobé koncepce rozvoje školy).

3  Důraz na srovnávání s ostatními.  Důraz na výsledné hodnocení.  Důraz na hodnocení poznatkového obsahu učiva.  Pasivita žáků při hodnocení.  Nekonkrétní vyjadřování toho, co vlastně žák umí.

4  „CO CHCEME“ – jaké jsou naše cíle ,,JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT“ – jakými prostředky a jakou strategií vyučování a učení (metody, formy a nástroje) ,,JAK ZJISTÍME, ŽE JSME TOHO DOSÁHLI“- v jaké míře a kvalitě (metody a nástroje hodnocení)

5 CÍLEvýstupy HODNO - CENÍ

6 Cíl- žáci získávají nějakou vědomost, dovednost, postoj, hodnotu Výstup – výtvor žáků, činnost, atd. dokládající zvládnutí znalosti, dovednosti, postoje Obsah – zkušenosti žáků, nové učivo, materiály, pomůcky Metoda – co bude dělat učitel, co budou dělat žáci učení

7 JAKO PROCES UVĚDOMĚNÍ SI MÍRY DOSAŽENÍ ZNALOSTI A DOVEDNOST. JAKO PROSTŘEDEK UTVÁŘENÍ A ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ.

8  A) Hodnocení učitelem - bezpečné prostředí; - jasná kritéria; - společné plánování ( u – ž ); - možnost volby ( způsob ); - možnost odmítnutí bez udání důvodu; - možnost opravy; - slovní hodnocení

9  B) Vzájemné hodnocení JAK ? - práce ve skupinách; - inkluzivní učení; - komunitní kruh PROČ ? - obhájení vlastního názoru; - objektivní hodnocení; - zdravé sebevědomí

10  C ) Sebehodnocení JAK ? - ústně; - škály; - graficky ( týdenní plán, diář,…); - portfolio; KDY ? - po zkoušení; - po tématech; - čtvrtletně, měsíčně, týdně, denně,.. - konzultace – ( ž – r ); PROČ ? - objektivní hodnocení; - uvědomění si vlastního pokroku i rezerv; - pro zdravé sebevědomí.

11  A) Vzájemné hodnocení JAK ? - v týmech; - vzájemné hospitace; - vedení školy – učitel; PROČ ? - k dosažení cílů ŠVP ZV

12  B) Sebehodnocení JAK ? - ústně; - portfolio; KDY ? - po hospitaci; - ročně, pololetně, apod. PROČ ? - uvědomění si vlastního pokroku a rezerv

13  JAK ? - externě a interně ( z hlediska, kdo provádí hodnocení); - sumativně nebo formativně ( z hlediska účelu); - hodnocení podle vlastních kritérií( z hlediska interpretace výsledků)- normativní nebo kriteriální hodnocení. Současné trendy zvyšují důraz na hodnocení interní, formativní a kriteriální.

14  Vzdělávací program ( ŠVP ZV) je založen na KOMPETENCÍCH, které poskytují příležitost soustředit se na víc na to, aby se žáci učili souvislostem a nikoli izolovaným faktům, aby učivo chápali a nejen memorovali, aby zaujímali zdravé postoje k životu.  Evaluace výsledků vzdělávacího programu musí hodnotit dosažení kompetencí žáky a nesmí se zaměřit pouze na jednu součást kompetence, kterou lze nejsnáze měřit - na znalosti.To by se mělo zásadním způsobem projevit v celém procesu vyučování.


Stáhnout ppt " Pro hodnocení není žádný jednoznačný předpis či návod, žádná kuchařka.  Existují principy, metody, formy a prostředky a také specifické podmínky školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google