Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty mobilit programu Leonardo da Vinci 2002 ___________________ PhDr. Helena Úlovcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty mobilit programu Leonardo da Vinci 2002 ___________________ PhDr. Helena Úlovcová"— Transkript prezentace:

1 Projekty mobilit programu Leonardo da Vinci 2002 ___________________ PhDr. Helena Úlovcová ulovcova@nuov.cz

2 Hodnocené projekty mobilit střední a vyšší odborné školy – 18 projektů mobilit Struktura oborového zaměření projektů mobilit

3 Hlavní přínosy projektů mobilit pro účastníky rozšíření odborných znalostí a dovedností rozvíjení klíčových kompetencí: komunikačních dovedností (odborná terminologie v cizím jazyce) schopnosti pracovat v týmu (často mezinárodního složení) schopnosti řešit problém adaptability a flexibility žáků středních a vyšších odborných škol

4 zvýšení podílu praxe žáků v reálném pracovním prostředí (příležitost seznámit se s novou organizací práce, zapojení do komunikace v podniku) lepší šance budoucích absolventů na dobré uplatnění na trhu práce (možnost uplatnění v malých a středních podnicích, rozvoj vlastních podnikatelských záměrů) výrazná motivace k sebevzdělávání Hlavní přínosy projektů mobilit pro účastníky

5 Hlavní přínosy projektů mobilit pro překladatele a partnerské organizace v projektu seznámení se vzdělávací systémy jiných evropských zemích srovnání obsahu vzdělávání (úpravy tematických plánů) získání nových odborných znalostí, obohacení obsahové stránky výuky odborných předmětů osvojení nových forem a metod výuky nové metodické materiály pro výuku zlepšení koordinace odborného teoretického a praktického vyučování zvýšení zájmu o doplňování nové techniky rozvoj nových kompetencí pedagogů - především projektového managementu

6 Hlavní přínosy projektů mobilit pro rozvoj obsahů, metod a postupů odborného vzdělávání možnost srovnání profilu absolventů odpovídajících oborů odborného vzdělávání inspirace k obsahovým inovacím ve vzdělávání vliv na prohloubení spolupráce v rámci oborových skupin NÚOV, spolupráce v rámci asociace či spolupráce s profesními, sektorovými a nadřízenými orgány

7 Hlavní přínosy projektů mobilit pro vzdělávací strategie, pro oblast spolupráce s podniky a dalšími aktéry odborného vzdělávání hodnocené projekty často součástí dlouhodobé strategie spolupráce partnerství participace organizací různého typu - optimalizace vazeb školy se sociálními partnery zatraktivnění spolupráce se nestátních i státních subjektů

8 Bariéry rozvoje mobilit na úrovni předkladatelů, krajů, na národní úrovni a jiných úrovních nedostatek konkrétních zkušeností předkladatelů s podáváním projektů problémy se zajištěním pedagogického dozoru v případě, že se projektu účastní nezletilí žáci problémy při potvrzování pracovních povolení pro účastníky stáže

9 Bariéry rozvoje mobilit na úrovni programu Leonardo da Vinci školení o povinnostech předkladatele, organizačních záležitostech, termínech, způsobu čerpání finančních prostředků a ekonomickém vyhodnocení po schválení projektu - administrativní a finanční příručka pro předkladatele nestačí

10 Cesty k rozšíření účinků projektů na systém odborného vzdělávání širší zapojení pedagogů do realizace projektu důsledná aplikace získaných zkušeností i odborných znalostí při inovaci vzdělávacího obsahu, včetně využívání nových metodických a didaktických postupů při realizaci výuky vhodně zvolená diseminační strategie - lepší informovanost dalších škol stejného oborového zaměření, sociálních partnerů optimalizace vazeb mezi vzdělávací sférou a trhem práce


Stáhnout ppt "Projekty mobilit programu Leonardo da Vinci 2002 ___________________ PhDr. Helena Úlovcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google