Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstup absolventů středních škol na trh práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstup absolventů středních škol na trh práce"— Transkript prezentace:

1 Vstup absolventů středních škol na trh práce
Ing. Jiří Vojtěch vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce

2 Jak se informace o absolventech škol získávají?
Přímé dotazování absolventů SOU, SOŠ a VOŠ Longitudinální šetření, kdy jsou stejní žáci dotazováni opakovaně ve 3 etapách: před ukončením studia 3 roky od ukončení studia 6 let od ukončení Jaké jsou výhody tohoto přístupu? umožňuje porovnat plány s reálnou skutečností u konkrétních jedinců umožňuje identifikovat bariéry na vzdělávací dráze, chybná rozhodnutí a problémy vyplývající z nedostatku informací

3 Co je předmětem šetření absolventů škol?
Zaměřuje se na tři oblasti: 1. Volba studijního oboru a školy a spokojenost s touto volbou Vybrali si absolventi správný obor a typ školy, který odpovídá jejich zájmům a schopnostem? 2. Spokojenost se znalostmi a dovednostmi Slabá místa školní přípravy a problematické obory 3. Úspěšnost na trhu práce a uplatnění v oboru Spokojenost v zaměstnání a zájem pracovat ve svém oboru

4 Co motivuje žáky k volbě oboru?

5 Kdo ovlivňuje rozhodování žáků o volbě oboru a typu školy?

6 Výrazný podíl je nespokojen
Jsou vyučení absolventi spokojeni se svojí volbou? (hodnocení v % - 6 let od ukončení studia) Výrazný podíl je nespokojen 58 % by změnilo studijní volbu, přitom: 46 % by raději zvolilo SOŠ 44 % by si vybralo jiný obor 1 % by studovalo gymnázium

7 Jsou absolventi SOŠ spokojeni se svojí volbou
Jsou absolventi SOŠ spokojeni se svojí volbou? (hodnocení v % - 3 roky od ukončení studia) Vyšší spokojenost s typem školy 89 % by zvolilo znovu SOŠ Spokojenost s oborem je rovněž nižší Jiný obor by zvolilo: na SOŠ 23 % na SOU 3 % gymnázium 8 %

8 Důvody nespokojenosti se zvoleným oborem
Absolventi SOU Špatné pracovní podmínky a uplatnění na trhu práce (nízký výdělek 36 %, obtížné hledání zaměstnání 23 %) Nespokojenost s úrovní vzdělání (32 % by raději studovalo maturitní obor) Nezájem o obor (14 %), neperspektivní obor (13 %) Absolventi SOŠ Nezájem a ztráta zájmu o obor (19 %) Nespokojenost s úrovní přípravy (14 %) Špatné uplatnění na trhu práce (12 %)

9 Jak kvalitní vzdělání poskytují střední školy z pohledu absolventů ?
Celkové hodnocení je kladné 90 % absolventů SOU i SOŠ hodnotí získané vzdělání kladně (převažuje hodnocení spíše dobré) Rozdíly v hodnocení obory umožňují identifikaci problematických oborů SOU Strojírenství (podíl nespokojených 12 %) Elektrotechnika (podíl nespokojených 20 % ) SOŠ Management v oboru (podíl nespokojených 13 %) Hotelnictví a turismus (podíl nespokojených 14 %)

10 Hodnocení jednotlivých kompetencí (v % kladných odpovědí)

11 Uplatnění absolventů - práce v oboru
Odliv z oboru – 3 roky od ukončení střední školy pracuje mimo obor asi 40 % absolventů SOU i SOŠ

12 Důvody pro práci v jiném oboru
Nespokojenost s platem a pracovními podmínkami Situace na trhu práce a nedostatek pracovních míst Nezájem o práci v oboru Odchody do jiných oborů jsou: Přirozenou reakcí na změny na trhu práce Částečně vyplývají z nedostatku informací o trhu práce a chybného rozhodnutí o volbě studijní dráhy

13 Závěr - Co přináší šetření absolventů?
Ukazuje problémy v rozhodování o volbě oboru a typu vzdělání (maturitní – nematuritní) Rizika chybné volby (nespokojenost s oborem, úrovní vzdělání, nezájem pracovat v oboru,,…) Omezení nebo bariéry Hodnocení úrovně získaných kompetencí Orientace pro žáky a zpětná vazba pro školy a řídící orgány Ukazuje situaci na trhu práce Ochota absolventů pracovat ve vystudovaném oboru Podporovat maturitní obory s odborným výcvikem

14 Vzdělávání Informace VIP Kariéra www.infoabsolvent.cz Poradenství
Vzdělávání – Informace - Poradenství VIP Kariéra Systémový projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: NÚOV, IPPP ČR Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15

16

17 Informace o: Počtech žáků a absolventů a jejich vztazích ke studiu a zaměstnání Přechodu absolventů škol do praxe (přechod ze školy do praxe, profesní očekávání) Přechodu absolventů škol do terciárního vzdělávání Nezaměstnanosti absolventů škol Požadavcích zaměstnavatelů na absolventy škol Potřebách trhu práce a vývoji struktury zaměstnanosti Finančním ohodnocení kvalifikací a další

18


Stáhnout ppt "Vstup absolventů středních škol na trh práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google