Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M. Juříková Metodika tvůrčí práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M. Juříková Metodika tvůrčí práce"— Transkript prezentace:

1 M. Juříková Metodika tvůrčí práce
Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce

2 Sběr informací Základní prameny Odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubory trvalejších poznatků 2) Odborné časopisy (z oboru marketingu, marketingových komunikací, obchodu, ekonomie atd.) 3) Odborné databáze 4) Kvalifikační práce – kdo, kdy o tématu co napsal

3 Práce  s literaturou - 3 stupně
Informativní čtení - postupujeme rychle s cílem zjistit důležitá místa, jimž je později třeba věnovat větší pozornost. Informativním čtením rovněž zjistíme, zda je publikace pro naši práci použitelná. Pozornost věnujeme: úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na odstavce, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, grafům, rejstříku, seznamu pramenů.

4 Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci
Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci. Při běžném čtení stanovíme, kterými částmi textu se budeme dál zabývat a jakým způsobem (poznámky, záložky atd.). Důkladné čtení umožní zapamatovat si text, osvojit si danou látku. Při tomto čtení pasáže důkladně promýšlíme, studujeme, podtrháváme, zpracováváme výpisky na volné listy papíru. Výpisky obsahují vedle stručného obsahu i anotační záznam – autor, název publikace, místo nakladatelství, rok vydání, číslo strany, ISBN.

5 Citace, odkazy na použité prameny
Každá práce musí obsahovat seznam použitých pramenů, tj. knih, časopisů, článků z internetu, uváděný na konci práce. Všechny písemné práce v průběhu studia musí respektovat autorská práva a citační standardy. Pokud student v textu uvádí doslovné citace ( např. jedna věta či jeden odstavec z publikace), musí být uvedeny v uvozovkách, případně kurzívou, s odkazem na původní zdroj, tj. knihu, časopis atd., z něhož byly převzaty.

6 Citace, odkazy na použité prameny
Příklad citace I: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). V seznamu použité literatury je pak uveden standardní bibliografický záznam.

7 Citace, odkazy na použité prameny
Příklad citace II: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] Údaj v hranaté závorce je odkazem na pramen uvedeny v seznamu použité literatury. Tento způsob odkazu na citaci je nejobvyklejší.

8 Stejně tak ostatní informace (obrázky, grafy, tabulky), včetně parafrázovaných textů, musí být uvedeny s odkazem na původní zdroj. Za původnost práce, za dodržení autorských práv, za přesné citace odpovídá student.

9 Bibliografické citace
ČSN ISO 690 Dokumentace – Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut 1996. ČSN ISO 6910 Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psacím strojem. Praha: Český normalizační institut ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Zkratky názvů časopisů se řídí normou ČSN ( celé znění normy najdete na internetu).

10 Seznam použité literatury: Literatura
Příklad bibliografického záznamu – knihy: DLOUHÝ, J. Marketingové komunikace. 2. vyd. Praha: Publishing, Počet stran 289. ISBN RYBIKA, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: KONVOJ, ISBN ZANDIN, K. B. MOST, Work Measurement Systems. 3rd ed. New York: Marcel Dekker, ISBN: Příklad bibliografického záznamu – časopisy (řadíme do seznamu použité literatury): DLOUHÝ, J. Jak vypracovat PR projekt. Strategie, roč. 8, 2001, č. 3, s. 12 – 14. ISSN

11 Digitalizované publikace, internetové zdroje
Obvykle se člení na dokumenty on-line (dostupné na internetu), dokumenty off-line (CD-ROM, diskety atd. Do této skupiny patří i různé databáze). I tyto zdroje musí být citovány: autor, název článku (s poznámkou on-line, offline), místo původu, rok publikování. Dostupné z WWW: http//www. ... a následuje celá adresa. Př. KAY, D. G. Typographic Design For Computerized Text [online]. c1990, [cit ]. OTTEWILL, M. Typography [online]. 2004, [cit ]. < Dostupnost je bezpodmínečně nutné přesně uvádět!

12 Nová Směrnice rektora UTB č. 14/2010 pro úpravu kvalifikačních prací

13 Doporučuji

14 Příště Instruktáž v knihovně???
……tj. pro dnešek vše Příště Instruktáž v knihovně???


Stáhnout ppt "M. Juříková Metodika tvůrčí práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google