Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie formální úprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie formální úprava"— Transkript prezentace:

1 Typografie formální úprava
Tereza Konečná VUT FSI

2 Zdroje

3 Zdroje Brožura SOČ LÁZNA, Jan. Formální úprava žákovských odborných prací. Prostějov 2012

4 Normy

5 Normy Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich

6 Normy Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich
ČSN : Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN ISO 7144: Formální úprava disertací a podobných dokumentů ON : Základní pravidla sazby ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

7 Z čeho se skládá SOČ Pravidla soutěže SOČ předepisuji, z jakych časti se ma prace SOČ skladat a v jakem maji byt tyto časti pořadi.

8 Z čeho se skládá SOČ Obálka

9 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Titulní strana – obsahuje nazev a čislo oboru SOČ, nazev prace, jmeno autora či autorů, ročnik studia, nazev a adresu školy, misto a rok zpracovani, připadně jmeno zadavatele prace či konzultanta.

10 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Čestné prohlášení – autor prace zde stvrzuje, že praci zpracoval samostatně a všechny použite informačni zdroje uvedl v bibliograficke citaci a při zpracovani neporušil ustanoveni zakona o pravu autorskem.

11 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Anotace a klíčová slova Anotace práce a klíčová slova – obsahuje stručne shrnuti toho, co je obsahem prace. Měla by byt uvedena v českem a anglickem jazyce, a to v pořadi cizojazyčna anotace, za ni česka. Kličova slova jsou pět až deset slov, ktera charakterizuji obsah prace.

12 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Anotace a klíčová slova Obsah Obsah práce – přehled kapitol v praci včetně odkazu na přislušne čislo strany.

13 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Anotace a klíčová slova Obsah Vlastní práce (úvod, tělo, závěr) Vlastní text práce – Úvod a cíl práce – vymezi problem, kterym se prace zabyva, k čemu ma sloužit, proč je napsana, kdo se již touto problematikou zabyval a co již bylo na tomto poli zjištěno a vyzkoumano. Metodika – popisuje stručně, přehledně a vystižně postup prace, techniku, použite materialy a soubory. Uvadi se v ni soubory zkoumanych jedinců, přistroje, jejich značky a vyrobce. Výsledky – obsahuji to, co bylo zjištěno, vypočitano, vyzkoumano, prověřeno – zatim bez hodnoticiho kriteria. Ve vysledcich se tlumoči fakta buď věcně větami nebo tabulkami, zvyrazni grafem, diagramem, mapou, praktickym dokladem. Vysledky maji byt stručne, jasně srozumitelne, bez uvah a komentařů Závěr a diskuse výsledků – v diskusi se porovnavaji vysledky práce s dosud znamymi fakty, tykajicimi se dane oblasti a vysvětli se shoda či odlišnosti s vysledky uvedenymi v uvodu nebo v rešerši problematiky.

14 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Anotace a klíčová slova Obsah Vlastní práce (úvod, tělo, závěr) Použitá literatura (obrázky, citace,…) Seznam bibliografických citací – uvadi se použiti všech druhů informačnich zdrojů (monografie, periodika, přispěvky, patenty, kartograficke dokumenty, elektronicke informačni zdroje, hudba, zvukove dokumenty, tiskoviny, fotografie, graficka a audiovizualni dila a filmy). Další seznamy – seznamy použitych zkratek, obrazků, tabulek, přiloh, grafů; rejstřiky.

15 Z čeho se skládá SOČ Obálka Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování Anotace a klíčová slova Obsah Vlastní práce (úvod, tělo, závěr) Použitá literatura (obrázky, citace,…) Přílohy Přílohy – umisťuji se sem doprovodne materialy, ktere slouži k dokresleni vlastniho textu prace.

16 Jak má práce vypadat

17 Jak má práce vypadat Rozsah stran

18 Jak má práce vypadat Rozsah stran Případné další věci do příloh

19 Jak má práce vypadat Rozsah 20-30 stran Přílohy
Vazba (ideálně kroužková)

20 Jak má práce vypadat Rozsah 20-30 stran Přílohy
Vazba (ideálně kroužková) Jazyková správnost

21 Jak má práce vypadat Rozsah 20-30 stran Přílohy
Vazba (ideálně kroužková) Jazyková správnost Grafická úprava

22 Grafická úprava

23 Grafická úprava Papír formátu A4
Nebo také lze použít poměr 2:3:4:5 tj. vnitřní okraj 35mm (20+15), vrchní 30mm, vnitřní (vnější) 40mm a spodní 50mm.

24 Grafická úprava Papír formátu A4 Jeden font, velikost bodů

25 Grafická úprava Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)

26 Grafická úprava Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2) Mezi odstavci volné místo (NE ŘÁDEK!)

27 Grafická úprava Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2) Mezi odstavci volné místo Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1)

28 Grafická úprava Papír formátu A4 Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2) Mezi odstavci volné místo Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1) Číslovat stránky, poznámky, obrázky, tabulky

29 Základní pravidla sazby

30 Písmo Cílem je snadná četba, tj. dobrá vizuální srozumitelnost.

31 Písmo Patková písma – Times New Roman, Cambria,...
Cílem je snadná četba, tj. dobrá vizuální srozumitelnost.

32 Písmo Patková písma – Times New Roman, Cambria,...
Příliš tučných slov v textu znesnadňuje a zpomaluje čtení Cílem je snadná četba, tj. dobrá vizuální srozumitelnost.

33 Písmo Patková písma – Times New Roman, Cambria,...
Příliš tučných slov v textu znesnadňuje a zpomaluje čtení Časté střídání kurzívy unavuje oči ( a neestetické) Cílem je snadná četba, tj. dobrá vizuální srozumitelnost.

34 Světlost textu a sazba To je rozložení znaků o stránce – mezery, řádkování, znaků na řádku (65 max),… Tento způsob sazby dává pocit bezpečí, pro čtenáře je velmi pohodlný, umožňuje mu soustředit pozornost na text.

35 Světlost textu a sazba Řádkování 1,15 – 1,2 (maximálně 1,5) při velikosti písma 10 – 12 To je rozložení znaků o stránce – mezery, řádkování, znaků na řádku (65 max),… Tento způsob sazby dává pocit bezpečí, pro čtenáře je velmi pohodlný, umožňuje mu soustředit pozornost na text.

36 Světlost textu a sazba Řádkování 1,15 – 1,2 (maximálně 1,5) při velikosti písma 10 – 12 Sazba na plnou šířku (do bloku) To je rozložení znaků o stránce – mezery, řádkování, znaků na řádku (65 max),… Tento způsob sazby dává pocit bezpečí, pro čtenáře je velmi pohodlný, umožňuje mu soustředit pozornost na text.

37 Úprava sazby do odstavců
Odlišení odstavců – buď použitím odstavcové zarážky přiměřené šířky (při velikosti písma 12 orientačně 0,7 až 1 cm). Po nadpisu nebo při použiti meziodstavcové mezery se u první řádek odstavce neodsazuje.

38 Úprava sazby do odstavců
použitím meziodstavcové mezery. Po nadpisu nebo při použiti meziodstavcové mezery se u první řádek odstavce neodsazuje. Je použité sazba (zarovnávání) na levou stranu.

39 Úprava sazby do odstavců
Správné odsazení nadpisu 2-NADPIS-1 Po nadpisu nebo při použiti meziodstavcové mezery se u první řádek odstavce neodsazuje.

40 Úprava sazby do odstavců
Dělení slov a odstavců – děleni slov musí odpovídat pravidlům českého pravopisu a typografickým pravidlům (ON ), které omezuji možnosti děleni slov přísněji než gramatická pravidla. Odstavce je nutné dělit tak, aby nezůstal na strance jako posledni prvni řadek noveho odstavce nebo posledni řádek odstavce nepřecházel jako první řádek nove stránky.

41 Zápis speciálních znaků
Procento, stupeň, jednotka – zapis bez mezery znamena jedno slovo (10% čteme jako „desetiprocentni“, 10° čteme jako „desetistupňovy“, 10m čteme jako „desetimetrovy“) – zapis s mezerou (zuženou, nezlomitelnou) znamena dvě slova (10 % čteme jako „deset procent“, 10 ° čteme jako „deset stupňů“, 10 m čteme jako „deset metrů“)

42 Zápis speciálních znaků
Spojovník „-“ Větná interpunkce . , ? ! : ; Uvozovky „české“, “americké” Závorky text_(text)_text Procenta, stupně, jednotky Lomítko Datum a čas Matematická sazba Procento, stupeň, jednotka – zapis bez mezery znamena jedno slovo (10% čteme jako „desetiprocentni“, 10° čteme jako „desetistupňovy“, 10m čteme jako „desetimetrovy“) – zapis s mezerou (zuženou, nezlomitelnou) znamena dvě slova (10 % čteme jako „deset procent“, 10 ° čteme jako „deset stupňů“, 10 m čteme jako „deset metrů“)

43 Diskvalifikační chyby
FORMÁLNÍ Chyby v teto kategorii, tykajici se nedodrženi předepsane struktury prace, jsou snadno odhalitelne často již jen pohledem do obsahu prace. Cil prace byva často zakomponovan do kapitoly Uvod, ale použita metodika je někdy zmiňovana okrajově a často i mimoděk a necileně až při popisu provedeni konkretnich pozorovani nebo experimentů. ČLENĚNÍ TEXTU – chyby zhoršují estetický vzhled až čitelnost. Např. velké řádkování a rozestupy. Umělé natahování, parchanti, blbě odstavcové odskoky,... TECHNICKÉ PROVEDENÍ - Byly sem zahrnuty zavažnějši chyby v rozvrženi okrajů sazebniho obrazce, předevšim přiliš široke nebo naopak uzke okraje, předevšim dolni, kde posledni řadek je těsně nad čislem strany. Dalšimi posuzovanymi chybami bylo zvoleni nevhodneho pisma – rodina pisma, stupeň pisma, použiti barevneho nebo uměleckeho pisma, nespravny system nadpisů – vicemeně chaoticke střidani řezů a rozměrů odstavcove zaražky, čislovani kapitol odporujici normě, či bezdůvodne použiti nadpisů čtvrte a pate urovně, nespravny popis a čislovani obrazků a tabulek. Samostatně vyhodnocovanou chybou bylo tež nespravne čislovani stran – nespravne umistěni paginace, uvedeni čislovani stran na uvodnich stranach nebo zahajeni čislovani stranou 1 až u vlastniho textu prace. Diskvalifikační chyby

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Typografie formální úprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google