Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace M. Bajger, knihovna Ostravské univerzity, 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace M. Bajger, knihovna Ostravské univerzity, 2005"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace M. Bajger, knihovna Ostravské univerzity, 2005 matyas.bajger@osu.cz

2 Bibliografické citace – úvod –Proč citovat? autorská a informační etika (nepřivlastňujeme si cizí poznatky a informace) autorská a informační etika (nepřivlastňujeme si cizí poznatky a informace) pomáháme zejm. odbornému čtenáři v orientaci po pramenech k dané problematice ověřitelnost uváděných informací ověřitelnost uváděných informací ukládá to tzv. Autorský zákon (č. 121/2000 Sb., § 31 ) – Co to je? – odkazy na publikované zdroje, z nichž čerpáme nebo citujeme informace

3 Bibliografické citace – metody – Pomůcky a nástroje – ČSN ISO 690 - pro tištěné (klasické) dokumenty – ČSN ISO 690-2 - pro elektronické dokumenty Cíl: podle uvedené citace musí být kdokoli schopen jednoznačně identifikovat a nalézt zdroj – vlastní rozum:  srozumitelnost a jednoznačnost  jednotnost úpravy v celém textu

4 Citace monografií - 1/2 LEV, František. Krakonošovy pohádky : pro děti. Český Těšín : Agave, 2002. 255 s. ISBN 80-86160-72-6. autor: invertovaně, příjemní velkými písm. název: kurzívou, podnázev za dvojtečkou místo vydání dvojtečka vydavatel čárka rok

5 Citace monografií - 2/2 hlavní zdroj informací – titulní list uvádíme max. 3 autory, jména spojíme spojkou „a“ více autorů – uvedeme jen prvního a 3 tečky + et al. (aj.) – LEVIN, Joel … et al. neznáme-li autora, nepíšeme nic editor – jméno + „(ed.) – LEVIN, Joel (ed.)

6 Citace části monografií místo celkového stránkování rozsah citovaných stran, příp. název kapitoly, podle normy ISO 690 předchází čárka …: Academia, 2001, s. 102-107.

7 Citace článků v seriálech SKOVORODA, Hryhorij. Bajka o kocourech. Literární noviny, 1994, roč. 5, č. 43, s. 13. autor. název článku. název seriálu, rok, ročník, číslo, stránky. (příp. ISSN) kurzivou – název zdroje, lokace v rámci seriálu oddělena čárkami

8 Citace příspěvků v neseriálových publ. WEAVER, William. Jak stavět dům. In Architektura včera a dnes. Praha : ČVUT, 1995, s. 105-121. autor. název článku. “In” … [dále stejně jako u části monografií, včetně příp. autorů nebo editorů]. Kurzivou – název publikace jako celku.

9 Citace elektronických zdrojů (ISO 690-2) navíc povinné: druh nosiče: v hran. závorkách za názvem druh nosiče: v hran. závorkách za názvem Encyklopedie zvířat [CD-ROM]. … Téměř vše o WWW [online]. … verze, dle uvážení SW a HW nároky verze, dle uvážení SW a HW nároky Encyklopedie zvířat [CD-ROM]. Ver. 2.1. Brno : OKC, 2004. Požadavky na systém: Windows ME nebo XP, 25 MB HDD.

10 Citace online zdrojů datum citace datum citace adresa zdroje adresa zdroje … [cit. datum]. Dostupné na WWW (Internetu, FTP): adresa KOSEK, J. Téměř vše o WWW [online]. 22.6.2005 [cit. 5.8.2005]. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz

11 Zařazení citací do textu číslované poznámky po čarou nebo na konci …….text 1) …………….. 1. HORÁK, Petr. Kniha o …. příjmení autora + rok v textu a seznam lit. na konci …….text (Horák, 1992) ……….. seznam literatury seznam literatury Horák, 1992 - HORÁK, Petr. Kniha o houbách. Praha : Albatros, 1992. 256 s.

12 Citační etika Nejčastější prohřešky – 1. citování díla, které autor nepoužil 2. necitování díla, které autor použil 3. záměrné neúplné nebo nepřesné citování 4. autocitace vlastních děl, pokud nemají souvislost s dílem novým

13 need help?  generátor citací, návody a nápovědy – www.citace.com  SW pro správu bibliogr. odkazů a tvorbu citací – např. Šimral, Břetislav. Citační software. Ikaros [online], 2004, č. 11 [cit. 2004-11-01]. Dostupné na WWW:. ISSN 1212-5075. tato prezentace: http://www.osu.cz/uk/dokumenty/prezentace/citace.ppt


Stáhnout ppt "Bibliografické citace M. Bajger, knihovna Ostravské univerzity, 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google