Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde hledat informace pro psaní práce a jak se vyhnout plagiátorství?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde hledat informace pro psaní práce a jak se vyhnout plagiátorství?"— Transkript prezentace:

1 Kde hledat informace pro psaní práce a jak se vyhnout plagiátorství?

2 O čem budeme mluvit? Bakalářská a diplomová práce – jak začít?
Jak hledat potřebné informace Vhodné informační zdroje Citační etika – základní principy

3 Proces tvorby práce Zajištění podkladů, vyhledání informací HLEDÁNÍ
Čtení, zpracování podkladů, příprava poznámek pro psaní ZPRACOVÁNÍ Psaní textu práce, příprava grafických materiálů, příloh PSANÍ Úprava práce, doplnění citací, zpracování příloh a obsahu FORMÁLNÍ ÚPRAVA Revize obsahu, gramatiky a formální úpravy práce REVIZE

4 Kde hledat informace?

5 Jaké informace potřebuji?
Úvod do problematiky Předchozí výzkum, dosavadní znalosti Vlastní data pro práci Typy informací bibliografické – záznamy článků, knih atd. plnotextové – záznam dokumentu s jeho plným textem faktografické – statistická data, encyklopedie apod.

6 Kde hledat informace ? Knihovny Knihovna vaší univerzity/ fakulty
Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…) Informační databáze Internet !!! Ověřování informací a čerpání z důvěryhodných zdrojů

7 Vyhledávání v katalogu Aleph
celkový počet vyhledaných záznamů možnosti vyhledávání

8 Záznam v katalogu

9 Přístup do Vašeho čtenářského konta

10 Webové stránky dalších informačních institucí

11 Národní knihovna ČR: www.nkp.cz

12 Souborný katalog ČR

13 Souborný katalog ČR - dostupnost

14 Státní technická knihovna: www.stk.cz

15 Oborová brána STK http://tech.jib.cz/

16 Ústav zemědělské ekonomiky a informací www.uzei.cz

17 Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE http://isc.vse.cz/

18 Národní knihovna ČR www.nkp.cz

19 Jednotná informační brána www.jib.cz

20 Informační databáze

21 Informační databáze elektronický informační zdroj
informace o publikovaných článcích, konferenčních sbornících aj. v daném oboru uspořádaný soubor dat (záznamy + jejich struktura – podle typu uložených informací) úzká specializace jednotlivých databází různé typy databází: podle typu informací (bibliografické, plnotextové – i kombinace obojího)

22 Databáze přístupné na vaší fakultě/ univerzite
Volně jsou vám dispozici například tyto databáze: (Web of Science + Journal Citation Reports + Current Contents) podrobnosti na www stránkách a

23 Citační databáze Web of Science

24 Citační databáze Web of Science
hledání citací autorů (kdo autora citoval)

25

26

27 Několik rad pro práci s databázemi
pečlivě studovat nápovědy jednotlivých databází, příručky, manuály => snadno tak zjistíme specifické vlastnosti dané databáze vést si záznamy o každé rešerši => vyhneme se tak opakovanému hledání + zkušenosti můžeme využít při další práci

28 Manuály pro práci s databázemi

29 Získání plných textů dokumentů
podle údajů z bibliografického záznamu mohu zjistit dostupnost dokumentu požádat autora využití služeb knihovny (výpůjční služba, Národní knihovna ČR, ÚZPI) Souborný katalog periodik v ČR ( Jednotná informační brána (

30 Elektronické časopisy na ČZU

31

32 Elektronické časopisy: vyhledávání

33 Elektronické časopisy: výsledky

34 Elektronické časopisy: publikace

35 Elektronické časopisy: číslo

36 Elektronické časopisy: článek

37 Elektronické časopisy: text

38 Bibliografické manažery
Přehled bibliografických manažerů naleznete na stránkách

39 Citační etika, základní pravidla citování informačních zdrojů a plagiátorství

40 Proč citovat ? možnost ověření uvedených tezí
uvedení našich tvrzení do širšího kontextu informační etika – souvislost s autorským zákonem a plagiátorstvím Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu

41 Plagiátorství Podle normy ČSN ISO je plagiát představení duševního vlastnictví jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního

42 Citační etika uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci zřetelné označení převzatých částí odkazy z textu na seznam použitých zdrojů

43 Prohřešky proti citační etice
citování nepoužitého díla (uznávaná kapacita aj.) necitování použitého díla citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem nepřesné citování znemožňující identifikaci

44 Obecné zásady pro citace
přehledné a jednotné přesné a úplné citování zachováváme jazyk knihy chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)

45 Doslovná vs. parafrázovaná citace
citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce) Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na …… citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci) Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…

46 Odkazy z textu a soupis citací
Odkaz z textu Seznam použitých zdrojů na konci práce LAWRENCE, Steve ; GILES, C. Lee. Accessibility of information on the web. Nature, 1999, vol. 400, no. 8 July 1999, s KLEINBERG, Jon ; LAWRENCE, Steve. The structure of the web. Science, 2001, vol. 294,s

47 Další doporučení, pomůcky aj.
Podrobnosti k citačním normám a stylům, kauzám a dalším aspektům plagiátorství naleznete na adrese

48 Generátor citací www.citace.com

49 Generátor citací, www.citace.com

50 Inspirujte se na www.sic.czu.cz/opossum

51 Nějaké dotazy?

52 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Kde hledat informace pro psaní práce a jak se vyhnout plagiátorství?"

Podobné prezentace


Reklamy Google