Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zpracování informací – 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zpracování informací – 1"— Transkript prezentace:

1 Metody zpracování informací – 1
Citační norma ISO 690 : Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura

2 Metody zpracování informací – 1
Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha : Karolinum, s. Článek: WEAVER, Ewilliam. The collectors : command performances. Architectual Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p Část ze sborníku: BURCHARD, J. How humanities use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1965, p. 219

3 Metody zpracování informací – 1
Dva a více autoři: DAVIS, Ch. H., RUSH, J. E. Guide to Information Science. Westport (USA) : Greenwood, 1978, p. 3. HORÁK, F., URBÁNKOVÁ, E. a HVÍŽĎALA, J. WEAVER, W., aj. CHICHESTER, M., WORCHESTER, H. and MANCHESTER, U., et al.

4 Metody zpracování informací – 1
Elektronické dokumenty: BORGMAN, Christiene. Why are Online Catalogs Still Hard to use? Journal of the American Society for Information Science. 1995, vol. 47, no. 7. Dostupný také ze systému: Světová databázová centra a jejich báze dat bází dat [online]. Praha : ÚISK FF UK, c , updated [cit ]. Dostupný z:

5 Metody zpracování informací – 1
Elektronický časopis: Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, [cit ]. 10x ročně. Dostupný z: Elektronické databáze:

6 Metody zpracování informací – 1
Struktura citace autor název nakladatelské údaje datum vydání údaje o fyzickém popisu

7 Metody zpracování informací – 1
Obecné zásady citování: správné a úplné označení citovaného díla nebo jeho části dodržovat citační etiku citování díla, které autor použil necitování díla, které autor použil nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci

8 Metody zpracování informací – 5
nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci citace musí být úplná, podle normativních dokumentů citování výhradně primárních pramenů, tj. co jsme měli de visu interpunkce odlišnost u jednotlivých typů dokumentů Údaj – oddělovací znak – mezera - další údaje norma ISO 690 toto nestanovuje v textu paragrafů, ale v příkladech základní zásadou je jednotná úprava v rámci jedné publikace

9 Metody zpracování informací – 1
Struktura citace autor povinný údaj jde o vyjádření primární autorské odpovědnosti počet autorů – max. 3 autoři; při počtu větším se uvádí první, další jsou nahrazeni zkratkou aj. nebo et al. (a jiní; et alii)

10 Metody zpracování informací – 1
více autorů uvádíme do počtu tří WILLIS, B., STONES, B. and CRAIGHT, A. vice než tři – uvádíme jen prvního a další et al. WILLIS, B., et al. autorem je korporace - Telecom nebo Česká televize nebo Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie

11 Metody zpracování informací – 1
autor je neznámý – není známá ani konkrétní osoba ani korporace Zákon č. 309/2000 Sb. … uveden jen editor = sekundární zodpovědnost = sestavovatel – např.: Syllabus ze semináře…Uspořádal a připravil Terry Pratchett

12 Metody zpracování informací – 1
překlady, grafici, ilustrátoři apod. – např. Přeložil Jan Kantůrek; ilustrace Josh Kirby

13 Metody zpracování informací – 1
názvové údaje = povinný údaj, zapisujeme ve formě, v jaké je na titulní straně (ne obálce publikace), např. Nohy z jílu více názvových údajů Nohy z jílu : Úžasná zeměplocha

14 Metody zpracování informací – 1
typ média – údaj povinný u elektronických dokumentů; např. [online] nebo [CD-ROM] údaj o vydání – povinný údaj; např. 2. dopl. aktual. vyd. údaj o místu vydání; povinný údaj London nebo München - nepočešťujeme

15 Metody zpracování informací – 1
někdy se uvádí více míst vydání, např.: Praha * Bratislava * Budapest * Wien v citaci se uvádí Praha místo vydání neuvedeno, ale známe je nebo máme malou pochybnost [Praha] nebo s pochybností [Praha?] místo vydání neuvedeno a zcela neznámé [s.l.] = sine loco, nebo [b.m.] = bez místa Poznámka: hranaté závorky vždy, když vkládáme údaje, které nejsou uvedené v knize

16 Metody zpracování informací – 1
nakladatelské údaje co nejsrozumitelnější v knize: John Wiley & Sons v citaci: Wiley chybí nakladatel [s.n.] = sine nomine, nebo [b.j.] = beze jména více vydavatelů – úprava Praha : SNTL; Bratislava : Alfa

17 Metody zpracování informací – 1
autorem i vydavatelem je korporace UNESCO příliš obecné pojmenování korporace Karlova univerzita. Fakulta filozofická. Katedra knihovnictví nebo Katedra knihovnictví (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

18 Metody zpracování informací – 1
datum vydání – povinný údaj 2008 u seriálových publikací u elektronických publikací (rok-měsíc-den)

19 Metody zpracování informací – 1
údaje o fyzickém popisu dokumentu (počet stran, počet svazků, ilustrace a pod.) počet stran XII, 123 s. – uvádí se v češtině (s. = stran) počet svazků 2 sv. (176, 258, 357 s.) přílohy (suplement) 123 s., 1 DVD

20 Metody zpracování informací – 1
údaje o standardním čísle (povinný údaj) ISBN ISSN

21 Metody zpracování informací – 1
citace v textu: technika číselných citací: …studie (3)… technika roku vydání: …studie (1963)… řazení citací: podle tematických celků podle druhu dokumentů abecedně

22 Metody zpracování informací – 1
umístění citací pod čarou na konci dokumentu (Literatura; Použitá literatura; Bibliografický soupis ; Prameny…) kombinovaný způsob


Stáhnout ppt "Metody zpracování informací – 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google