Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost Bibliografické citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost Bibliografické citace"— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost Bibliografické citace
lekce - doplněk Bibliografické citace

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Bibliografické citace
bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou příklad používají se v odborné literatuře při uvádění citátů a odkazů – budˇpod textem příslušné strany nebo na konci kapitoly či článku, případně na konci knihy podle normy ISO 690 – Bibliografické citace

4 Bibliografické citace
zásady citování: - citujeme tak, aby bylo možné citované dílo podle námi uvedených údajů nalézt - citujeme tak, aby bylo jasné, co z citovaného díla jsme použili pro svoji práci - citace musí být přehledná a úplná - citace se vytvářejí v jazyce citovaného díla – kromě fyzického popisu – např. strany píšeme vždy v jazyce zpracovatele citace – příkl. – 40 s. (stran) ne 40 p. (pages) - zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

5 Bibliografické citace
pravidla citování: normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO – v češtině nové vydání ISO 690:2010 – zatím jen anglicky (překlad do češtiny připravován) rozdíly v zápisu některých údajů – např.: názvosloví údaje o autorovi doporučena jednodušší interpunkce počet povinných údajů apod. norma se netýká nepublikovaných zdrojů, tzv. šedé literatury Šedá literatura = dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd. ) názvosloví – citace = odkaz uvnitř textu, reference = údaje popisující zdroj, aby mohl být identifikován, neužívá termín „článek“, ale „příspěvek“ údaje o autorovi – jména druhého a dalších autorů mohou být v neinvertované podobě, možnost „and“ před jménem posledního tvůrce apod. doporučena jednodušší interpunkce - oddělování jmen více autorů pomocí čárky, mezi názvem a podnázvem i mezi místem vydání a vydavatelem jen dvojtečka a mezera (ne mezera před dvojtečkou) počet povinných údajů– povinné např. údaje o místu vydání a nakladateli apod.

6 Bibliografické citace
ČSN ISO 690 ( ). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO ( ). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. na ZČU dostupné na adrese

7 Bibliografické citace
údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí: titulní list patitul (rub titulního listu) tiráž jiné části dokumentu

8 Bibliografické citace
norma ISO 690 nestanovuje interpunkci pro citace, uvádí pouze ilustrativní schéma interpunkce k oddělovacím znakům uvádí norma následující: „Pro všechny citace v rámci jedné publikace má být užíván jednotný systém interpunkce. Každý údaj citace má být jasně oddělen od údajů ostatních interpunkčním znaménkem – tj. čárkou, tečkou apod.“ i když v příkladech v normě je mezera před dvojtečkou, Boldiš doporučuje: „… domnívám se, že citační normy se také řídí pravopisnými pravidly a typografickými normami. Proto se píše mezera POUZE po interpunkčním znaménku.“

9 Bibliografické citace
struktura citace údaje v citaci členíme do tematických celků – tzv. „polí jejich pořadí pro každý typ dokumentu určuje norma ISO 690 pro jednotlivé typy dokumentů existují zvláštní pravidla popisu (podobně jako v katalogizaci) – viz ISO 690

10 Bibliografické citace
obecná struktura citace monografie Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Pozn. Podřízená = Sekundární odpovědnost (viz KTD) podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

11 Bibliografické citace
obecná struktura citace článku Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání. Rok, ročník, číslo časopisu, strany. podtržené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

12 Bibliografické citace
Příklady citací: bibliografická citace knihy KOLLMANNOVÁ, Ludmila - BUBENIKOVÁ, Libuše - KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. Učebnice pro samouky. ISBN bibliografická citace článku z časopisu PAPÍK, R. Vyhledávání informací I. Umění či věda? Národní knihovna, 2001, roč. 12, č. 1, s interpunkce podle Boldiše (nikoliv: Praha : Státní pedagogické nakladatelství) zpět

13 Bibliografické citace
příklady: bibliografická citace článku z elektronického časopisu Houšková, Zlata. Seminář Mládež a čtení. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7. [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < URN-NBN:cz-ik5581. ISSN bibliografická citace elektronické monografie BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO © Dostupný z World Wide Web:

14 Bibliografické citace
důležité je: aby citace obsahovala všechny povinné údaje aby byl styl citací jednotný v celé publikaci různá (zejména zahraniční) vydavatelství používají různé citační styly, v případě publikování v těchto institucích je zapotřebí přizpůsobit se jejich citačnímu stylu příklady

15 Bibliografické citace
další návody, jak citovat: Metodika tvorby bibliografických citací (MU) Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO (UK - Bratková) Jak zpracovávat bibliografické citace (VŠB) Informační výchova - bibliografické citace (ČVUT) Citování literatury (JČU)

16 Bibliografické citace
pomůcka: generátor citací (včetně návodu a výukových animací tvorby citací)

17 Literatura: ČSN ISO 690 ( ). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. ČSN ISO ( ). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO © Dostupný z: BRATKOVÁ, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: < URN-NBN:cz-ik6358. ISSN zpět

18 Děkuji za pozornost

19 zpět

20 Nejznámější citační styly:
APA (American Psychological Association): psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědy MLA (Modern Language Association ): literatura, umění a humanitní vědy AMA (American Medical Association ): medicína, biologie Turabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické obory – původně pro studentské, doktorské a dizertační práce Chicago: dtto Turabian, ale určen pro publikování obecně, nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) "Turabian style" is named after the book's original author, Kate L. Turabian, who developed it for the University of Chicago. zpět

21 "Turabian style" is named after the book's original author, Kate L
"Turabian style" is named after the book's original author, Kate L. Turabian, who developed it for the University of Chicago. zpět

22 "Turabian style" is named after the book's original author, Kate L
"Turabian style" is named after the book's original author, Kate L. Turabian, who developed it for the University of Chicago. zpět


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost Bibliografické citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google