Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné a vědecké práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné a vědecké práce"— Transkript prezentace:

1 Odborné a vědecké práce
Jak na to

2 Motivace Má smysl dodržovat pravidla pravopisu?
Má smysl uvažovat nad použitým stylem? Je důležité zvolit správné písmo? Je podstatné umět efektivně pracovat s počítačem?

3 Odborné a vědecké práce
Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce Bakalářská a diplomová práce Disertační a habilitační práce Příspěvek do vědeckého časopisu, sborníku Původní vědecká práce, monografie.

4 Jak na to? obsah dokument typografie forma technologie

5 Doporučení obsahová Základem je odborný styl
teoretický, odborný, popularizační, úřední použití odborných názvů a termínů rozložené slovesné jmenné vazby (provést důkaz  dokázat) rozvětvená, kompaktní a propracovaná větná struktura perfektní pravopis.

6 Doporučení obsahová Členění textu vhodné členění do odstavců
kapitoly, podkapitoly, sekce (3 úrovně) přehledné nadpisy běžná záhlaví tabulkový a grafický materiál matematické výrazy a doplňky.

7 Doporučení obsahová Běžně používaný obsahový model: Abstrakt
Úvod a cíl práce Literární přehled Materiál a metody (Analýza problému) Výsledky (Návrh řešení) Diskuse Závěr Bibliografické citace Přílohy, rejstříky a seznamy.

8 Doporučení formální forma strojopis sazba Pravidla českého pravopisu
ČSN ON nová ČSN

9 Sazba a technologie Podrobnosti lze nalézt v mnoha typografických učebnicích (např. Průvodce tvorbou dokumentů, 2011) Speciální znaky Odstavce Stránky Uspořádání dokumentu Počítačové zpracování.

10 Odkazy a bibliografické citace
V odborném textu je uvedení zdrojů, ze kterých autor čerpal, POVINNÉ PLAGIÁT ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 2011. Zdroje: tištěné (základ), elektronické (internet), filmy, zvukové nahrávky atd. Všechny zdroje mají stejné citační zásady.

11 Převzaté myšlenky Uvedení myšlenky z jiného díla v různých úrovních podrobnosti: citace (úplná nebo částečná) parafráze (věrná nebo volná) zmínka (o díle nebo o autorovi) Formální stránka odkazu je dána normami, text musí obsahovat soupis literatury, na který se v textu odkazujeme.

12 Způsoby citace I. Úplná citace po dvojtečce: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě: „,Tak nám zabili Ferdinanda,` řekla posluhovačka paní Müllerová panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)

13 Způsoby citace II. Částečná citace po dvojtečce: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká: „...opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11).

14 Způsoby citace III. Částečná citace v plynulém textu: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny“ (Hašek, 1971, s. 11).

15 Způsoby citace IV. Částečná dělená citace v plynulém textu: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba,“ a aby dostatečně dokreslil sociální status, doplnil, že se živil „prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny“ (Hašek, 1971, s. 11).

16 Způsoby citace V. Věrná parafráze: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk před léty opustil vojenskou službu, byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba a živil se prodejem psů, kterým padělal rodokmeny (Hašek, 1971, s. 11).

17 Způsoby citace VI. Volná parafráze: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk byl zproštěn vojenské služby pro blbost (což byla diagnóza lékařské komise) a v civilu se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11).

18 Způsoby citace VII. Zmínka: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

19 Způsoby citace VIII. Zmínka o celém díle: ...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Hašek, 1971, s. 11), ačkoliv Švejk je hlavní postavou také několika Haškových předválečných povídek.

20 Odkazy na zdroje Odkaz na číslovaný seznam: ... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (8, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat... Odkaz v podobě exponentu: ... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů8. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

21 Odkazy na zdroje Odkaz primární odpovědností a rokem: ... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat... Odkaz primární odpovědností v plynulém textu: ...o Švejkovi uvádí Hašek (1971, s. 11), že se živil prodejem psů. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

22 Seznam bibliografických citací
Číslovaný Nečíslovaný (seřazený podle primární odpovědnosti) Povinné údaje, doporučené údaje Důsledně dodržovaná forma, přehlednost, úplnost

23 Bibliografické citace
V citaci monografické publikace uvedeme údaje v pořadí autor, název, pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, (počet stran), ISBN. Používáme interpunkci podle následujícího příkladu: Havlíček, P., Kos, J. Oceli třídy 11 v technické praxi. 1. vyd. Praha: Technika, s. ISBN X. Citace příspěvku v monografické publikaci (ve sborníku) obsahuje autora, název příspěvku, slovo In, název zdrojového dokumentu (s případným autorem), pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISBN. Příklad interpunkce: Rosáček, H. Metoda měření kvality lícovaných spojů. In Svojtka, K. (ed.) Metody obrábění konstrukčních ocelí. Ostrava: VŠB-TU, 2004, s. 198–204. ISBN

24 Bibliografické citace
Citace příspěvku v seriálové publikaci (v časopisu) obsahuje autora, název příspěvku, název časopisu, číslo, ročník, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISSN. Používejte interpunkci podle následujícího příkladu: Hanák, P., a kol. Možnosti měření lícovaných povrchů. Naše metalurgie, č. 5, roč. 2001, s. 23–27. ISSN Citace elektronických zdrojů musí obsahovat všechny údaje, pokud jsou známy, tedy autora, název, typ zdroje (například [online], [CD-ROM] apod.), dostupnost (elektronická adresa, URL), datum citace v hranatých závorkách. Další podrobnosti lze najít v normě ČSN ISO 690. Pomoc lze nalézt i na


Stáhnout ppt "Odborné a vědecké práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google